Matka Boża Bolesna
b
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Styczeń

31.01.2011 r.
W dniu dzisiejszym, w sali ministranckiej, z inicjatywy opiekuna księdza Waldemara Kowalskiego, odbył się „Zimowy Turniej Piłkarski o puchar ks. Proboszcza”. W turnieju wzięło udział dziesięć grup, w każdej grupie  po 2 ministrantów. Rywalizację w gorącej i radosnej atmosferze zwyciężyli:
• I miejsce - „FC Lichenek” w składzie: J. Maciejewski i P. Gwóźdź
• II miejsce - „KS Lichenek” w składzie: M. Urycki i D. Piastowski
• III miejsce - „Barcelona” w składzie: M. Ryszewski i T. Guźniczak
Wszystkie  miejsca były nagrodzone dyplomami i słodkim upominkiem.

23.01.2011 r.

Siedmioosobowa grupa z ruchu duchowości małżeńskiej istniejącego przy naszej parafii, wzięła udział w spotkaniu opłatkowym Sektora Wielkopolskiego END.
Spotkanie rozpoczęło się o godz. 11.30 Mszą Świętą w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrorogu pod przewodnictwem gospodarza miejsca, tamtejszego księdza proboszcza Kazimierza Wencel w koncelebrze z Księdzem  Grzegorzem Kałdowskim, który sprawował Mszę św. w intencji małżeństw i rodzin z END.
Po Eucharystii uczestniczy udali się do pobliskiej szkoły na poczęstunek.
Niespodzianką było przedstawienie pt. „Wigilijny paradoks” przygotowane przez aktorów, którymi byli: tamtejszy Ksiądz Wikariusz Tomasz, osoby z ekipy z Ostroroga oraz członkowie ich rodzin.
Humorystyczny spektakl, zmuszający do refleksji nad tym jak przygotowaliśmy się do Bożego Narodzenia, został nagrodzony gromkimi brawami.

16.01.2011 r.
We wtorek minionego tygodnia zakończyła się wizyta duszpasterska w naszej parafii.
W dniu dzisiejszym, podczas wszystkich Mszy św. w kościele parafialnym, ksiądz proboszcz Stanisław Kosiorowski dziękował parafianom za gościnne przyjęcie i złożone ofiary.
W Sali Koła Gospodyń Wiejskich w Licheniu Starym odbyło się „Spotkanie opłatkowe” dla mieszkańców Lichenia Starego. Gościnnie w spotkaniu wzięli udział: ksiądz kustosz senior Eugeniusz Makulski, ksiądz proboszcz Stanisław Kosiorowski, ksiądz wikariusz Waldemar Kowalski oraz przedstawiciele sołectwa i gminy. Uroczystości rozpoczęły się obiadem, podczas którego zespół „ Relaks” istniejący przy KGW w Licheniu Starym przedstawił Jasełka połączone z koncertem kolęd.

15.01.2011 r.

O godzinie 15.00 odbył się „opłatek " dla mieszkańców  Bylewa i Pogoni Gosławickiej zorganizowany przez tamtejsze Koło Gospodyń Wiejskich i Koło Różańcowe.  W uroczystościach opłatkowych wzięli udział: ksiądz Waldemar Kowalski oraz ksiądz Edward Daraż.

09.01.2011 r.

„Spotkanie opłatkowe” dla mieszkańców Izabelina rozpoczęło się Eucharystią pod przewodnictwem księdza proboszcza Stanisława Kosiorowskiego o godz. 15.00. Homilię podczas Mszy św. wygłosił Kustosz Senior ks. Eugeniusz Makulski. W Mszy św. również uczestniczyli: ks. wikariusz Waldemar Kowalski i ks. Edward Daraż.  Po Eucharystii, dla wszystkich jej uczestników odbyło się spotkanie opłatkowe w tamtejszej remizie strażackiej.

08.01.2011 r.
Mszą św. o godzinie 15.00, w kaplicy w Helenowie, rozpoczęło się spotkanie opłatkowe dla mieszkańców Helenowa Drugiego i Pierwszego. Po Eucharystii uczestnicy wraz wikariuszem ks. Waldemarem Kowalskim i ks. Edwardem Darażem spotkali się na wspólnej agapie w budynku szkoły podstawowej w Helenowie.

06.01.2011 r.
Uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze św. w kościele parafialnym odbywały się o godz. 8.30, 15.30 i 17.00. Podczas wszystkich Mszy św. święcono kadzidła i kredy. Tace zbierane w tym dniu były przeznaczone na dzieła misyjne.

01.01.2011 r.

Mszą świętą o godz. 00.00 uczcili powitanie Nowego Roku goście spędzający noc sylwestrową w Domu Pielgrzyma Arka wraz z liczną grupą parafian. Mszę świętą sprawował przełożony Domu Zakonnego Księży Marianów w Licheniu ksiądz Wojciech Sokołowski.
Dziś podczas wszystkich Mszy św. w kościele parafialnym ksiądz proboszcz  składał parafianom życzenia obfitości łask Bożych w Nowym Roku  oraz przedstawiał wiernym sprawozdanie roczne z życia parafii w 2010 r:  
Sakramentu Chrztu św. udzielono 41 dzieciom.
Do I Komunii św. przystąpiło 44  dzieci
Sakrament Bierzmowania przyjęło 45 osób
Sakrament Małżeństwa udzielony został 22 parom
Zmarły 32 osoby

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


25 listopada 2020
Środa
Dzieła Twe wielkie i godne podziwu

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte

7.30,12.00, 18.00
18.00 w intencji chorych i umierających.
Po Mszy św. błogosławieństwo dla chorych
Nabożeństwa:
kościół górny - Kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 – 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Nabożeństwa
Różaniec: 16.30


Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

realizacja LM Internet  LM Internet