Matka Boża Bolesna
Główka7 Bazylika nocą
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

29. Piesza Pielgrzymka Ludzi Pracy do Matki Bożej Licheńskiej

Ponad 350 osób przybyło do licheńskiego sanktuarium w ramach 29. Pieszej Pielgrzymki Ludzi Pracy. Mottem przewodnim tegorocznego pielgrzymowania było hasło „Trwajmy w komunii
z Bogiem”.


Pielgrzymi pojawili się w Licheniu kilkanaście minut po godzinie 15. W imieniu księży marianów, opiekunów licheńskiego wzgórza, powitał ich ks. Waldemar Kowalski, wikariusz parafii pw. Św. Doroty w Licheniu Starym.
 
O godzinie 16:00 pątnicy wzięli udział we Mszy św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej, której przewodniczył ks. prałat Henryk Włoczewski, proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Koninie. W Najświętszej Eucharystii uczestniczyło także siedem pocztów sztandarowych z zakładów pracy regionu konińskiego. Słowo Boże do wiernych zgromadzonych w licheńskiej bazylice mniejszej wygłosił ks. dr Tomasz Michalski, proboszcz parafii św. Bartłomieja w Koninie. W homilii zwrócił uwagę na istotne miejsce pracy w życiu człowieka:
„Przybywamy dziś na pielgrzymkę ludzi pracy, aby dziękować za beatyfikację Jana Pawła II. To on wskazywał nam wartość pracy ludzkiej. Praca ma być nie tylko sposobem zdobywania środków do życia, ale także służbą drugiemu człowiekowi. Przykład dał nam Chrystus, który obmył stopy swoim uczniom.”
W dalszej części homilii nawiązał do biblijnego fragmentu stworzenia świata:
„Duchowość pracy zakorzeniona jest w biblijnym obrazie Stwórcy, który sześć dni pracował, a siódmego dnia odpoczywał. Pracujemy wiele, a plon jest lichy. Zarobki zjada kryzys i inflacja. Dzieje się tak dlatego, że ludzie zapomnieli o miejscu dla Boga. Zamieniamy się w społeczeństwo niewolników, popracujemy po godzinach, a niekiedy w niedziele. A zysk jest lichy. Tymczasem Bóg powinien być na pierwszym miejscu. Jan Paweł II wskazał dwa skrzydła duchowości: zawierzenie Bożemu Miłosierdziu i oddanie się Matce Bożej. Od lat przybywamy do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, aby zawierzyć jej swoje życie i za bł. Janem Pawłem II powiedzieć Cały jestem Twój i do Ciebie należeć pragnę” – dodał prałat Włoczewski.

Po Mszy św. pielgrzymi udali się najpierw pod pomnik bł. Jana Pawła II znajdujący się przed bazyliką Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej, gdzie odmówiona została litania do bł. Jana Pawła II. Następnie uczestnicy pielgrzymki wraz ze sztandarami przeszli pod pomnik bł. ks. Jerzego Popiełuszko, gdzie złożono kwiaty i odmówiono krotką modlitwę w intencji Ojczyzny.

Organizatorem tegorocznej Pielgrzymki Ludzi pracy do Matki Bożej Licheńskiej była NSZZ „Solidarność” Kopalni Węgla Brunatnego w Koninie, Akcja Katolicka oraz Konfraternia
im. ks. Jerzego Popiełuszko działające  przy parafii św. Wojciecha w Koninie.

Licheń Stary, 28 sierpnia 2011 r.                  

Poprzednie zdjęcie
Następne zdjęcie

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


28 marca 2020
sobota
Panie, mój Boże, Tobie zaufałem

Wielki Post z  Maryją "Najświętsza Maryja Panna, Matka pojednania"

Godzina dla Ziemi (18.00-19.00)

Dziś w nocy (z soboty na niedzielę, 28/29 marca) – zmiana czasu z zimowego na letni (wskazówki zegara przesuwa się z godz. 2:00 na 3:00).

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika

Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
18.00 w intencji małżeństwa i rodziny
Droga Matki po Mszy świętej o godz. 18.00
Nabożeństwa
kościół górny - nawa główna:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30
Czuwanie modlitewne 24.00 - 6.00
 
Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
 
Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

CZYTANIA Z DNIA:
1C
: Jr 11, 18-20 Ps: Ps 7, 2-3. 9-12
Akl: por. Łk 8, 15 Ew: J 7, 40-53

realizacja LM Internet  LM Internet