Matka Boża Bolesna
Główka6 Bazylika nocą wigilijną ;)
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Grupa neokatechumenalna z Bydgoszczy w Licheniu

Dzień nawrócenia, dzień formacyjny i dzień spotkania z żywym Chrystusem w Eucharystii – to trzy zasadnicze kwestie, wokół których będą ogniskować swoją  uwagę członkowie grupy neokatechumenalnej z Bydgoszczy, którzy dziś rozpoczynają konwiwencję – rekolekcje formacyjne w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej.  

„Dla nas jest to spotkanie z Chrystusem zmartwychwstałym. Sanktuarium licheńskie jest jednym z miejsc , w których co roku spotykamy się , aby się formować, aby doświadczyć spotkania z żywym Chrystusem, który przychodzi, przebacza nam grzechy, uzdalnia nas, abyśmy mogli w ten nowy rok wejść i i pełnić Jego wole tam, gdzie nas pośle” – powiedział Waldemar Oparka z parafii Świętej Trójcy z Bydgoszczy.

W rekolekcjach uczestniczy ok. 40 osób. W większości są to rodzice z dziećmi. Czas pomiędzy modlitwami spędzają na spacerowaniu alejkami licheńskiego sanktuarium, na rozmowach i odpoczynku.

„Droga neokatechumenalna jest miejscem w Kościele, które współczesnego człowieka prowadzi do odkrycia łask z sakramentu chrztu, ale jednocześnie prowadzi do  tego, żeby ten sakrament był rzeczywiście żywy w naszym życiu, żeby w naszym życiu mogły objawiać się postawy, które płyną z tego sakramentu, a więc miłość do drugiego człowieka, jedność, jaką Bóg rodzi we wspólnocie” – dodał Waldemar Oparka.

Spotkanie grupy neokatechumenalnej z Bydgoszczy potrwa do niedzieli, 30 października.     

Neokatechumenat  jest katolicką fundacją dóbr duchowych, której nadrzędnym celem jest promowanie odnowy życia parafialnego w duchu Soboru Watykańskiego II poprzez otwieranie i prowadzenie w diecezjach i parafiach wtajemniczenia chrześcijańskiego na wzór katechumenatu pierwotnego Kościoła. Wtajemniczenie to dokonuje się poprzez praktykowanie przez wierzących tzw. trójnogu chrześcijańskiego: słuchanie i rozważanie Słowa Bożego, korzystanie z sakramentów oraz przebywanie we wspólnocie.
Droga neokatechumenalna poświęcona jest "formacji w wierze osób dorosłych i starszej młodzieży". Została zainicjowana przez hiszpańskiego malarza Kiko Argüello w 1964 roku.
Do Polski dotarła dzięki jezuicie o. Alfredowi Cholewińskiemu, który studiując w Rzymie wziął udział w katechezach początkowych. Pierwsza tego typu wspólnota w Poslce powstała w 1975 roku w Lublinie.

28 października 2011 r.          

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


  5 kwietnia 2020
  niedziela

  Niedziela Palmowa  Męki Pańskiej
  Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił ?

Internetowy weekend w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej - program link tutaj

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika

Msze Święte
7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00
6.00 Msza św. w intencji pątników odwołanej pieszej, nocnej, pokutnej pielgrzymki z Konina do Lichenia
7.30 w intencji przebywających w izolacji i kwarantannie
10.00 w intencji dzieci i młodzieży
12.00 po mszy - Akt zawierzenia Matce Bożej Licheńskiej Ziemi Konińskiej, Polski i świata na czas epidemii (do wydrukowania)
16.00 w intencji zmarłych
Nabożeństwa
kościół górny - nawa główna:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30
 
Kościół św. Doroty
Msze Święte
8.30, 10.30, 17.00
Nabożeństwa
8.00 Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny lub Różaniec
16.15 Gorzkie Żale
 
Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
8.00

CZYTANIA Z DNIA:
1C: Iz 50, 4-7 Ps: Ps 22, 8-9. 17-20. 23-24
2C: Flp 2, 6-11 Akl: por. Flp 2, 8-9
Ew: Mt 26, 14 – 27, 66 (s. 212)
lub: Mt 27, 11-54 (s. 221)
 

realizacja LM Internet  LM Internet