Matka Boża Bolesna
w
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Trwają warsztaty dla dziennikarzy 
W Sanktuarium Maryjnym w Licheniu Starym trwają warsztaty dziennikarskie „Kościół bez tajemnic”. W trakcie trzydniowego spotkania refleksje uczestników będą oscylować wokół kwestii związanych z uczuciami religijnymi. 
 
Podczas powitania uczestników ks. dr hab. Piotr Kieniewicz MIC, rzecznik prasowy sanktuarium i jednocześnie główny organizator spotkania wyjaśnił, dlaczego w tym roku zdecydowano się na podjecie tematyki związanej z obrazą uczuć religijnych:
„Ubiegły rok obfitował w wiele ważnych wydarzeń dla Kościoła. Dało się zauważyć pewien  dysonans w przekazach medialnych w kwestii szacunku do wiary i uczuć ze strony mediów i hierarchów kościelnych w naszym kraju. Dlatego też uznaliśmy, że warto zająć się tym tematem, aby w przyszłości zarówno media katolickie, jak i świeckie wiedziały, w jaki sposób pisać i jakiego języka używać podczas opisywania wszelkich zjawisk pojawiających się w Kościele.” 
 
Wczorajszy wykład inauguracyjny przeprowadził ks. dr Jerzy Smoleń z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Podjął się próby odnalezienia odpowiedzi na pytanie czy w dzisiejszym świecie istnieje coś takiego, jak uczucia religijne. Jego odpowiedź była klarowna i jednoznacznaoczywiście tak, choć należy je odróżnić od emocji związanych z rzeczywistościami religijnymi. Jednocześnie podkreślił, że uczucia religijne kwestią autonomiczną dla każdego człowieka i postrzegane bardzo subiektywnie
„Kiedy uczucia religijne wewnątrz nieuporządkowane, pozostają na poziomie emocji. Towarzyszy im wtedy nierzadko wiele agresji, ale też brak jest merytorycznych argumentów”.
 
Drugim tematem poruszonym pierwszego dnia warsztatów była kwestia wzburzenia uczuć religijnych jako znaku naruszenia wartości. Tej kwestii starał się bliżej przyjrzeć i naświetlić dr Tomasz Terlikowski, redaktor naczelny portalu fronda.pl. W swoim wystąpieniu powiedział m. in., że „uczucia religijne wyrazem przekonania, że istnieje rzeczywistość wyższa i głębsza niż to, co widzialne i mierzalne.”
 
Po zakończeniu każdego wykładu uczestnicy mogli zadawać pytania i toczyć dyskusję w związku z poruszonym tematem
 
Na dziś zaplanowane trzy bloki wykładowe. Pierwszy z nich rozpocznie się o godzinie 9:30 wykładem mec. Rafała Sikorskiego. Prelegent będzie się starał odpowiedzieć na pytanie czy można naruszyć wizerunek Boga, a jeśli tak to w jakim stopniu prawo powinno chronić sferę uczuć religijnych. Następnie głos zabierze ks. dr hab., prof. US., Andrzej Draguła, który skupi się w swoich rozważaniach nad kwestią funkcjonowania Kościoła dziś, w czasach wszechogarniającej pop-kultury.  
 
W kolejnym bloku temat tolerancji w kontekście ludzi różnych wyznań, ale także i niewierzących, poruszy dr Paweł Skrzydlewski. Następnie głos zabierze ks. dr hab. Piotr Kieniewicz, który postara się przybliżyć zebranym kwestię tolerancji wobec innych wartości w ujęciu etycznym
 
Ostatniej, trzeciej części dzisiejszego dnia uczestnicy warsztatów wysłuchają prelekcji dra Sławomira Sowińskiego, którego wykład będzie traktował o uczuciach religijnych jako elemencie manipulacji politycznej. Gdzie leżą granice wolności religijnej i wyznaniowej
Natomiast red. Jerzy Sosnowski zogniskuje swoje rozważania na kwestiach artystycznego wyrazu i postara się odpowiedzieć na pytanie na co może sobie pozwolić artysta tworząc swoje dzieło, aby nie obrazić uczuć religijnych osób, które będą partycypowały w jego twórczości
Z ostatnim dzisiejszym wykładem wystąpi red. Marek Magierowski. Jego temat będzie odnosił się do neutralności światopoglądowej: jak być dziennikarzem katolickim w niekatolickiej redakcji i czy jest to w ogóle możliwe
 
Na dziś zaplanowano także wizytę w klasztorze sióstr anuncjatek, znajdującym się w miejscu objawień w lesie grąblińskim. Licheńska konferencja potrwa do jutra. Jej organizatorem jest Biuro Prasowe Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej oraz miesięcznik „W drodze”. Patronuje jej KAI i PAP. 
 
30 marca 2012 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


  5 kwietnia 2020
  niedziela

  Niedziela Palmowa  Męki Pańskiej
  Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił ?

Internetowy weekend w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej - program link tutaj

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika

Msze Święte
7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00
6.00 Msza św. w intencji pątników odwołanej pieszej, nocnej, pokutnej pielgrzymki z Konina do Lichenia
7.30 w intencji przebywających w izolacji i kwarantannie
10.00 w intencji dzieci i młodzieży
12.00 po mszy - Akt zawierzenia Matce Bożej Licheńskiej Ziemi Konińskiej, Polski i świata na czas epidemii (do wydrukowania)
16.00 w intencji zmarłych
Nabożeństwa
kościół górny - nawa główna:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30
 
Kościół św. Doroty
Msze Święte
8.30, 10.30, 17.00
Nabożeństwa
8.00 Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny lub Różaniec
16.15 Gorzkie Żale
 
Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
8.00

CZYTANIA Z DNIA:
1C: Iz 50, 4-7 Ps: Ps 22, 8-9. 17-20. 23-24
2C: Flp 2, 6-11 Akl: por. Flp 2, 8-9
Ew: Mt 26, 14 – 27, 66 (s. 212)
lub: Mt 27, 11-54 (s. 221)
 

realizacja LM Internet  LM Internet