Matka Boża Bolesna
front
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Rocznica beatyfikacji . Jerzego Matulewicza

Zgromadzenie Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny to najstarsze męskie zgromadzenie zakonne, które zostało powołane do życia w Polsce. Założył je w 1673 roku . o. Stanisław Papczyński. Po ponad 230 latach odnowił, ocalając od niechybnej zagłady, późniejszy biskup wileński . Jerzy Matulewicz. Dziś przypada 25-ta rocznica beatyfikacji odnowiciela mariańskiego zgromadzenia.

Mariańskie zgromadzenie jest pierwszą męską wspólnotą zakonną założoną na terenie Rzeczpospolitej, która przetrwała do naszych czasów (przed marianami był tylko jeden zakon - rycerska wspólnota Braci Dobrzyńskich, jednak to zgromadzenie już nie istnieje). Jest też pierwszym zakonem w całym Kościele powszechnym, który nosi w swej nazwie tytuł Niepokalanego Poczęcia NMP (przyjął ten tytuł na dwa wieki przed ogłoszeniem dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi).
 
W związku z przypadającą dziś rocznicą wyniesienia na ołtarze . Jerzego Matulewicza w licheńskiej bazylice mniejszej o godz. 12:00 odprawiona została uroczysta Msza św., w trakcie której wspominano postać odnowiciela marianów. Najświętszej Eucharystii przewodniczył ks. Kazimierz Pek, marianin, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jego zdaniem zasługi . Jerzego Matulewicza dla zgromadzenia nie do przecenienia:
„To 25-lecie beatyfikacji . Jerzego Matulaitisa-Matulewicza jest okazją do świętowania nie tylko dla Zgromadzenia Księży Marianów, ale Kościoła w Polsce, a nade wszystko Kościoła na Litwie. My patrzymy na to wydarzenie jako księża i bracia marianie przez to, że przyczynił się do odrodzenia i zreformowania zgromadzenia. To jego powołanie, zaangażowanie, jego pomysł na formę życia zakonnego w nowych warunkach, umożliwiło przetrwanie i rozwój zgromadzenia w nowych okolicznościach.”

Jak dodał ks. prof. Pek choć . Jerzy Matulewicz żył sto lat temu, jego przemyślenia i spostrzeżenia względem Kościoła aktualne także i dziś. Jednocześnie stawia pytania w kontekście życia i dokonań . Matulewicza o to, jakich wyborów należy dokonywać dzisiaj, jak się odnaleźć w nowych, zmieniających się warunkach społeczno-politycznych świata i Kościoła.

Jego zdaniem Kościół jest miejscem, gdzie każdy może odnaleźć swoje siebie:
„W Kościele jest przestrzeń dla wielu narodowości. Czcimy go (. Jerzego Matulewicza) w Polsce jako błogosławionego litewskiego pochodzenia. To nie jest jedyny przypadekpolski patron, św. Wojciech, to Czech z pochodzenia. Tak się też składa, że w dzisiejszej liturgii słowa jest mowa o budowaniu domu na skale. Wydaje mi się, że . Jerzy rozpoznał w Kościele swój dom i Chrystusa jako swoją skałę.”


W początkowych latach swego istnienia mariański zakon nie rozwijał się zbyt dynamicznie. Po śmierci założyciela, . Stanisława Papczyńskiego, wspólnota mariańska przechodziła pewne próby. W roku 1723 zakon otrzymał zatwierdzenie nowych konstytucji. Od tej pory rozwój wspólnoty stał się bardziej dynamiczny. Szczególne zasługi dla jego umocnienia i rozszerzenia położył Czcigodny Sługa Boży o. Kazimierz Wyszyński. Za jego rządów przybyły marianom kolejne placówki w Rzeczpospolitej i w Portugalii. Marianie rekrutowali się wówczas z różnych narodowości, zwłaszcza Polaków, Litwinów, Rusinów, Czechów i Portugalczyków.
W okresie po powstaniach narodowowyzwoleńczych marianie ponownie przechodzili trudny okres w swojej historii. Cześć zakonników została zesłana na Sybir, inni zostali rozproszeni po kraju.
 
W 1908 r. w klasztorze w litewskim Mariampolu pozostał przy życiu tylko jeden marianinsam ojciec generał Wincenty Sękowski. Klasztor ten zaś został formalnie zamknięty w 1904 r. Na tragedię zakonu marianów patrzył jednak od najmłodszych lat ks. Jerzy Matulaitis-Matulewicz, profesor i wicerektor Akademii Duchownej w Petersburgu, późniejszy biskup wileński, ochrzczony i wychowany w mariańskiej parafii w Mariampolu. Wraz ze swym przyjacielem ks. prof. Franciszkiem Buczysem postanowił wstąpić do zgromadzenia. Dnia 29 sierpnia 1909 r. ks. Matulewicz na ręce bpa Kazimierza Ruszkiewicza, w obecności o. generała Sękowskiego, złożył śluby zakonne. Dzień ten rozpoczął nową kartę w dziejach mariańskiej wspólnoty zakonnej.

Dziś marianie w liczą ponad 500 księży, braci i tzw. mężów stowarzyszonych, posługują w 18 krajach świata pełniąc tam rozmaite posługi: od pracy parafialnej po misyjną, od posługi w sanktuariach po duszpasterstwa specjalistyczne, od prowadzenia szkół po pracę naukową na wyższych uczelniach. Starają się to czynić zgodnie z hasłem - „Pro Christo et Ecclesia” (Za Chrystusa i Kościół). Jednym z miejsc w Polsce, gdzie posługują, jest Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej, gdzie rozpoczęli pracę tuż po II wojnie światowej, w 1949 roku.

Licheń Stary, 28 czerwca 2012 r.

Ks. prof. Kazimierz Pek, mariolog

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


24 października 2020
Sobota
Idźmy z radością na spotaknie Pana

Wspomnienie dowolne św. Antoniego Marii Clareta, biskupa

346. rocznica aprobaty pierwszego klasztoru Zgromadzenia Marianów w Puszczy Korabiewskiej (Mariańskiej) w 1673 roku

Dzień modlitw w intencji Zgromadzenia Księży Marianów

Warsztaty "Stres - radzenie sobie w sytuacji trudnej" - ODWOŁANE

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
7.30 po mszy Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
19.00 w intencji małżeństw i rodzin
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Nowenna do Matki Bożej Licheńskiej: 18.00
Apel Maryjny, różaniec i procesja ze światłami: 21.00
kościół dolny - Kaplica Trójcy Świętej
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Różaniec dla dorosłych: po Mszy św. o godz. 7.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
realizacja LM Internet  LM Internet