Matka Boża Bolesna
Główka48 kaplica różańcowa
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Byli pracownicy Elektrobudowy SA modlili się w Licheniu


117 emerytów i rencistów pracujących niegdyś w firmie Elektrobudowa SA  modliło się u stóp Matki Bożej Licheńskiej. Wizyta w Licheniu była częścią dorocznego spotkania Koła Emerytów i Rencistów Elektrobudowy, które w tym roku odbyło się w Koninie.  

W Licheniu byli pracownicy Elektrobudowy wzięli udział we Mszy św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej. Zwiedzili także Sanktuarium korzystając z pięknej jesiennej pogody.

Na zjeździe spotkali się byli pracownicy, którzy firmie poświęcili całą swoją zawodową karierę. Byli wśród nich przedstawiciele niemal wszystkich filii zakładu rozsianych na terenie całego kraju. Na spotkanie przybyli emeryci i renciści m.in. z Katowic, Szczecina, Mikołowa, Kozienic, Gdańska, Bełchatowa, Płocka oraz Konina.  
Jednym z nich był pan Szczepan Gorzelańczyk, który pracę w Elektrobudowie rozpoczął w 1965 roku:
„Pracowałem przy budowie Elektrowni Pątnów. W latach 60. i 70., czyli w czasach świetności firmy, tylko w Koninie zatrudnionych było ok. 500 osób. Ja miałem to szczęście, że byłem częścią tej wspaniałej firmy” – wspomina.

Elektrobudowa SA powstała w 1953 roku. Od tamtej pory działa bez przerwy będąc liderem wśród polskich firm elektroenergetycznych. Specjalizuje się usługach budowlano-montażowych realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej:
„Elektrobudowa od początku swojej działalności specjalizowała się w budowie elektrowni, zarówno atomowych, jak i węglowych. Jedną z największych inwestycji, jaką udało nam się zrealizować, była budowa Elektrowni w Bełchatowie, gdzie były maszyny o największej mocy oraz największe stacje transformatorowe w Polsce” – powiedział Lech Tarnowski, emerytowany naczelny inżynier firmy.

Elektrobudowa SA istniejąca od 60 lat na rynku brała udział w budowie niemal wszystkich elektrowni i elektrociepłowni w Polsce oraz bardzo wielu na świecie. Działa na terenie całej Polski skupiając działalność w ponad piętnastu lokalizacjach. Realizuje prace w krajach UE, Europy wschodniej oraz Arabii Saudyjskiej. Elektrobudowa SA jest producentem urządzeń elektroenergetycznych rozdzielnic i aparatury rozdzielczej średnich i niskich napięć oraz stacji i systemów elektroenergetycznych

Obecnie Elektrobudowa zatrudnia ok. 2 tys. osób. Od 1992 roku firma została przekształcona z przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną i od tego czasu jej akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Licheń Stary, 23 września 2013 r.   

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


6 grudnia 2019
Piątek
pierwszy piątek miesiąca
Pan moim światłem i zbawieniem moim

Wspomnienie dowolne św. Mikołaja, biskupa

Ósmy dzień Nowenny przed Uroczystością
Niepokalanego Poczęcia NMP

Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
Nabożeństwa
kościół górny - nawa główna:
Nabożeństwo wynagradzające do Najświętszego Serca Pana Jezusa - po mszy św. o godz. 12.00
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00-16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
7.00 Msza św. roratnia
15.30 Msza św. dla dzieci, od 15.00 spowiedź dla dzieci

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Okres liturgiczny: I tydzień Adwentu
I tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: fioletowy
Rok liturgiczny: A, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Iz 29, 17-24
Psalm responsoryjny: Ps 27
Ewangelia:  Mt 9,27-31
realizacja LM Internet  LM Internet