Matka Boża Bolesna
diakonia Słowa
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Święto Trzech Króli

Święto Trzech Króli, zwane także Objawianiem Pańskim,  przypada w najbliższą sobotę, 6 stycznia. Uroczystość ma na celu uczcić objawienie się Boga ludziom, Jego obecność w historii człowieka, a także uzdolnienie człowieka do rozumowego poznania swojego Stwórcy. Symbolika święta jest opisana w Ewangelii wg św. Mateusza, według której mędrcy ze wschodu przybyli do Betlejem, aby oddać pokłon Jezusowi.
 
W powojennej Polsce Święto Trzech Króli było dniem wolnym od pracy do roku 1960. Zostało zniesione ustawą Sejmu PRL. We wrześniu 2010 roku rozpoczęto prace legislacyjne nad ponownym przywróceniem dnia wolnego. Ustawa została podpisana przez ówczesnego prezydenta Bronisława Komorowskiego 19 listopada 2010 r. 6 stycznia 2011 był pierwszym od 1960 roku dniem Objawienia Pańskiego wolnym od pracy.
Tego dnia wierni na drzwiach swoich domów i mieszkań wypisują litery CMB oraz dany rok poświęconą kredą przyniesioną z kościoła. Oznakowanie drzwi tym symbolami ma przynieść mieszkającej w domu rodzinie błogosławieństwo Boże w nadchodzącym roku. Skrót CMB oznacza Christus Mansionem Benedicat (Chryste, błogosław temu domowi).

Tradycyjnie z tej okazji w wielu miastach w Polsce organizowane są Orszaki Trzech Króli.

W uroczystość Objawienia Pańskiego porządek Mszy św. w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu i parafii pw. św. Doroty  wygląda następująco:
Bazylika         – 7.30, 10.00,12.00, 16.00, 18.00
Kościół św. Doroty     – 8.30, 10.30, 17.00
Kościół w Grąblinie     – 8.00

Licheń Stary, 03.01.2018r.

 

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


14 lipca 2020
Wtorek
Bóg swoje miasto umacnia na wieki

40. Mariańska Piesza Pielgrzymka z Góry Kalwarii do Lichenia (7 - 16 lipca) - odwołana

II Międzynarodowy Licheński Festiwal Organowy (5 lipca-30 sierpnia)

Oaza chorych

Bazylika
Msze Święte
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
19.00 w intencji nękanych przez złego ducha
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00
Kaplica Serca Pana Jezusa
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
realizacja LM Internet  LM Internet