Matka Boża Bolesna
Główka54 bazylika uprawy
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Święto Trzech Króli

Święto Trzech Króli, zwane także Objawianiem Pańskim,  przypada w najbliższą sobotę, 6 stycznia. Uroczystość ma na celu uczcić objawienie się Boga ludziom, Jego obecność w historii człowieka, a także uzdolnienie człowieka do rozumowego poznania swojego Stwórcy. Symbolika święta jest opisana w Ewangelii wg św. Mateusza, według której mędrcy ze wschodu przybyli do Betlejem, aby oddać pokłon Jezusowi.
 
W powojennej Polsce Święto Trzech Króli było dniem wolnym od pracy do roku 1960. Zostało zniesione ustawą Sejmu PRL. We wrześniu 2010 roku rozpoczęto prace legislacyjne nad ponownym przywróceniem dnia wolnego. Ustawa została podpisana przez ówczesnego prezydenta Bronisława Komorowskiego 19 listopada 2010 r. 6 stycznia 2011 był pierwszym od 1960 roku dniem Objawienia Pańskiego wolnym od pracy.
Tego dnia wierni na drzwiach swoich domów i mieszkań wypisują litery CMB oraz dany rok poświęconą kredą przyniesioną z kościoła. Oznakowanie drzwi tym symbolami ma przynieść mieszkającej w domu rodzinie błogosławieństwo Boże w nadchodzącym roku. Skrót CMB oznacza Christus Mansionem Benedicat (Chryste, błogosław temu domowi).

Tradycyjnie z tej okazji w wielu miastach w Polsce organizowane są Orszaki Trzech Króli.

W uroczystość Objawienia Pańskiego porządek Mszy św. w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu i parafii pw. św. Doroty  wygląda następująco:
Bazylika         – 7.30, 10.00,12.00, 16.00, 18.00
Kościół św. Doroty     – 8.30, 10.30, 17.00
Kościół w Grąblinie     – 8.00

Licheń Stary, 03.01.2018r.

 

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


6 grudnia 2019
Piątek
pierwszy piątek miesiąca
Pan moim światłem i zbawieniem moim

Wspomnienie dowolne św. Mikołaja, biskupa

Ósmy dzień Nowenny przed Uroczystością
Niepokalanego Poczęcia NMP

Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
Nabożeństwa
kościół górny - nawa główna:
Nabożeństwo wynagradzające do Najświętszego Serca Pana Jezusa - po mszy św. o godz. 12.00
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00-16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
7.00 Msza św. roratnia
15.30 Msza św. dla dzieci, od 15.00 spowiedź dla dzieci

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Okres liturgiczny: I tydzień Adwentu
I tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: fioletowy
Rok liturgiczny: A, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Iz 29, 17-24
Psalm responsoryjny: Ps 27
Ewangelia:  Mt 9,27-31
realizacja LM Internet  LM Internet