Matka Boża Bolesna
Główka 22 Bazylika z parkingu
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Matka, która zna tajemnicę Bożego miłosierdzia

O Matce Bożej Miłosierdzia, której wspomnienie dziś obchodzimy, mówi ks. Bogusław Binda MIC, przełożony wspólnoty zakonnej księży marianów w Licheniu, który przez 12 lat był proboszczem w parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie, na Stegnach.

Matka Boża Miłosierdzia jest przede wszystkim tą, która dała światu Syna Bożego i daje nieustannie, prowadząc do niego wszystkich wierzących. Najpełniejsze uzasadnienie tytułu Maryi jako Matki Miłosierdzia współcześnie podaje ojciec święty Jan Paweł II w encyklice „Dives in misericordia”. Pisze w niej, że Maryja jest najpierw tą, która w sposób wyjątkowy doświadczyła miłosierdzia, została zachowana od grzechu pierworodnego i obdarzona pełnią łaski, by stać się matką Syna Bożego. W czasie zwiastowania wyraziła zgodę, w Betlejem porodziła Syna Bożego w ludzkim ciele i przez całe życie uczestniczyła w objawianiu przez Niego tajemnicy miłosierdzia Bożego, aż po ofiarę, którą złożyła u stóp krzyża. Dlatego Maryja jest tą, która najpełniej zna tajemnicę Bożego miłosierdzia. Wie, ile ono kosztowało i jak wielkie ono jest. Ona też głosi miłosierną miłość Boga z pokolenia na pokolenie, od dnia, kiedy wyśpiewała „Magnificat” – można powiedzieć, że to słowa, które wybrzmiały na progu krewnej Elżbiety. Maryja prowadzi ludzi do Zbawicielowych zdrojów miłosierdzia. Miłosierna Miłość Boga w dziejach Kościoła i świata nie przestaje objawiać się  w Maryi i poprzez Maryję. Idąc dalej, musimy stwierdzić, że Maryja jest Matką miłosierdzia również z tego względu, że przez Jej pośrednictwo spływa na świat miłosierdzie Boga w postaci wszelkich łask. Jej macierzyństwo względem wszystkich ludzi trwa nieustannie. Jak podkreśla Sobór Watykański II: „Albowiem wzięta do nieba nie zaprzestała tego zbawczego zadania, ale poprzez swoje wielorakie wstawiennictwo ustawicznie zjednuje nam dary zbawienia wiecznego”. Dzięki swej matczynej miłości opiekuje się pielgrzymującymi jeszcze i narażonymi na trudy i niebezpieczeństwa, póki nie zostaną doprowadzeni do szczęśliwej Ojczyzny. Tytuł Maryi jako Matki Miłosierdzia mówi o matce ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, jako o tej, która doświadczywszy miłosierdzia w sposób wyjątkowy, w taki sposób zasługuje na to miłosierdzie przez całe życie, a nade wszystko u stóp krzyża swojego syna. Ona je głosi i wyprasza całemu światu.

Czego najbardziej oczekują pielgrzymi, którzy przybywają do sanktuarium, do Matki Bożej Licheńskiej? Przybywają oni z konkretnymi intencjami, ale również by usłyszeć orędzie o Bożym miłosierdziu, czyli usłyszeć Słowo Boże, które ma moc przemienienia człowieka. Również by zjednoczyć się z Chrystusem w Komunii Świętej, aby Duch Pana Jezusa był obecny w ich życiu, ale też wielu pielgrzymów przybywa po to, żeby skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania, zanurzyć się w oceanie Bożego miłosierdzia. To jest najważniejsze – nie tylko coś zobaczyć, ale czegoś głębszego doświadczyć. Wtedy, kiedy człowiek naprawdę spotka tu Chrystusa Zmartwychwstałego w Eucharystii, bo chrześcijaństwo jest wydarzeniem, to doświadczenie jest bardzo owocne. Ważne, by przez spotkanie z Chrystusem – Słowo Boże, życie sakramentalne, wspólnotę – Kościół, na nowo albo jeszcze bardziej umocnić się w kontynuacji, by na takim trójnogu opierać swoje dalsze życie. Całe nasze życie jest drogą do Ojca.
Licheń, 16 listopada 2018 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


31 października 2020
Sobota
Boga żywego pragnie moja dusza

Zaduszki muzyczne. Wieczór refleksji i modlitwy (po Mszy św. o godz. 19.00) - prowadzi sanktuaryjny zespół muzyczny "Galilea" - ODWOŁANE

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
7.30 po mszy Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
19.00 w intencji małżeństw i rodzin
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Nowenna do Matki Bożej Licheńskiej: 18.00
Apel Maryjny, różaniec i procesja ze światłami: 21.00

kościół górny - Kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Różaniec dla doroslych: po Mszy św. o godz. 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
realizacja LM Internet  LM Internet