Matka Boża Bolesna
top str.
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Konwent prowincjalny Zgromadzenia Księży Marianów

Księża marianie posługujący w Prowincji Opatrzności Bożej, zgromadzeni na dorocznym konwencie prowincjalnym, modlili się we wtorek, 26 marca, przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej podczas Mszy św. o godz. 12.00.

Eucharystii przewodniczył ks. dr Tomasz Nowaczek MIC, przełożony prowincjalny. Mszę św. koncelebrowało w sumie 32 kapłanów zgormadzonych na licheńskim konwencie. Homilię w trakcie nabożeństwa wygłosił ks. dr Tomasz Sekulski MIC, rektor mariańskiego seminarium w Lublinie.
W słowie marianin wskazał, iż w czasie Wielkiego Postu, mamy przyznać się do naszych grzechów. Jednak, jak zaznaczył kapłan, nie jest to łatwe.  – „Pan Bóg, na przestrzeni dziejów, z ogromnej miłości do człowieka, posyłał proroków upominających się o święte życie, o święte powołanie człowieka. Wielu proroków marnie skończyło. Ale my w okresie Wielkiego Postu nie boimy się przyjąć proroctwa i proroków, którzy wypominają słabości. A Bóg posyła ich, abyśmy nie niszczyli swojego życia ani powołania”.

Marianie, którzy zgromadzili się w Licheniu na konwencie prowincjalnym, w trakcie dnia skupienia rozpoczynającego spotkanie, rozważali pierwsze przykazanie Dekalogu dotyczące bałwochwalstwa. Za Katechizmem Kościoła Katolickiego kapłan wskazał na różne grzechy przeciwko pierwszemu przykazaniu, m.in. niewiarę, obojętność, niewdzięczność Bogu, lenistwo duchowe, łamanie przyrzeczeń składanych Bogu, zabobony, okultyzm, ubóstwienie władzy, przyjemności czy świętokradztwo. - „Bijemy się dziś w piersi za wszelkie grzechy, które popełniamy przeciwko pierwszemu przykazaniu i chcemy dziś wobec Boga, przez wstawiennictwo Maryi, powierzyć swoje życie Bogu i wołać o Boże miłosierdzie” – dodał kapłan.

Tegoroczny konwent wiosenny Zgromadzenia Księży Marianów poświęcony jest formacji stałej, czyli trosce o utrzymanie odpowiedniej jakości życia – zarówno w wymiarze indywidulanym, jak i wspólnotowym. – „Formacja, która rozpoczyna się od postulatu i nowicjatu, a później przez okres ślubów czasowych, nie kończy się wraz ze złożeniem profesji wieczystej, gdyż wymaga ona ustawicznej troski. Jeśli zakonnik nie dba o swoją wiarę, to pomimo najlepszego przygotowania przed ślubami wieczystymi czy święceniami, jego życie duchowe się rozpadnie” – powiedział ks. dr Piotr Kieniewicz MIC, rzecznik marianów w Polsce.

W konwencie, który potrwa do czwartku, 28 marca, biorą udział przełożeni domów zakonnych Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Marianów oraz zaproszeni goście. Zgromadzenie Księży Marianów to najstarsze polskie męskie zgromadzenie zakonne istniejące do dziś, które w 1670 roku założył św. o. Stanisław Papczyński.     

Licheń Stary, 26 marca 2019 r.  

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


15 grudnia 2019
Niedziela
III NIEDZIELA ADWENTU A – GAUDETE
Przybądź, o Panie, aby nas wybawić

 

Tydzień modlitw o życie chrześcijańskie rodzin

Rekolekcje dla środowisk trzeźwościowych

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00
12.00 intronizacja Pisma świętego; po mszy św. koncert pieśni roratnich "Rorate caeli"
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00-16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
8.30, 10.30, 17.00
Nabożeństwa
8.00 Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny lub Różaniec
Rekolekcje adwentowe:
8.30, 10.30, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
8.00
                            
Okres liturgiczny: III tydzień Adwentu
III tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: różowy
Rok liturgiczny: A, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Iz 35, 1-6a. 10
Psalm responsoryjny: Ps 146, 6-10
Drugie czytanie: Jk 5, 7-10
Ewangelia: Mt 11, 2-11
realizacja LM Internet  LM Internet