Matka Boża Bolesna
figura MB w ogrodzie
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Chwila refleksji i modlitwy dla samorządowców

Wielkopostny Dzień Skupienia dla Samorządowców w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, Bolesnej Królowej Polski, zgromadził 30 marca kilkudziesięcioro włodarzy powiatów konińskiego, kolskiego, tureckiego, słupeckiego, a nawet inowrocławskiego.

Spotkanie rozpoczęła konferencja duchowa pt. „Służba czy władza? O powołaniu samorządowca”, którą poprowadził ks. dr Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium. Skąd pomysł na organizację Wielkopostnego Dnia Skupienia dla samorządowców z okolicy? – Abyśmy się wspólnie zatrzymali przy Panu Bogu, byśmy zwrócili się też w stronę własnego serca i przemyśleli swoje życie – rozpoczął ksiądz kustosz. – Dziękuję, że przyjęliście zaproszenie. To świadectwo, że zależy wam na waszym wnętrzu, zależy wam, aby jak najlepiej wypełniać swoją funkcję – mówił. Zaznaczył, że sanktuarium licheńskie od początku istnienia, od XIX w., związane jest z samorządowcami.  – U początku obrazem Matki Bożej w Grąblinie zaopiekował się nie ksiądz proboszcz, ale samorządowcy, zarządca Grąblina wraz z kilkoma osobami wybudowali kapliczkę – przypomniał kustosz licheńskiego sanktuarium. W swoim wystąpieniu ksiądz kustosz mówił o wzorze licheńskiej Matki, z orłem na piersi, która opiekuje się Polską i tymi, którzy poprzez swoje powołanie troszczą się o innych. Ukazywał na przykładzie scen ewangelicznych: nawiedzenia św. Elżbiety i wesela w Kanie Galilejskiej, by poprzez pracę nieść pomoc i dobrą nowinę innym. Podkreślał również, że warto widzieć swoje życie w kontekście powołania. – Zostaliście wybrani i powołani – to Pan Bóg chce, bym pełnił tę funkcję. Muszę to odkryć, bym żył w wewnętrznej harmonii i wykorzystywał czas mojego życia dla mojego zbawienia – mówił ksiądz kustosz. Kładł też nacisk na to, by każdy był sobą, traktował wszystkich ludzi z szacunkiem, ale strzegł też wyznawanych przez siebie wartości. – Zawsze są i powinny być różnice, mamy prawo do patrzenia na sprawy inaczej, ale ważne, byśmy nie dzielili się przez nasze poglądy – dopowiedział.

Po konferencji goście wzięli udział we Mszy Świętej w licheńskiej bazylice, w której uczestniczyli też m.in. klerycy z seminarium wrocławskiego i pielgrzymi z Jarząbkowa. Słowo Boże i homilia głoszona przez ks. dr. Janusza Kumalę, współgrały z tematem konferencji. – Gdy mam świadomość, że Bóg czeka na mnie w niebie, wówczas moje życie nabiera sensu i blasku, odpowiedniego kształtu, zgodnie z Bożym zamysłem. Bóg powołał nas do bycia człowiekiem szczęśliwym i uszczęśliwiania innych. Czasem zdarza się, że pamiętamy o wielu rzeczach, zapisujemy cele, które chcemy zrealizować w czasie naszego ziemskiego pielgrzymowania, ale możemy zapomnieć o najważniejszym – że idziemy w stronę nieba – zaznaczył ksiądz kustosz.

Wielkopostny Dzień Skupienia był czasem zatrzymania, wytchnienia i przewartościowania różnych spraw, jak przyznawali samorządowcy. Uczestniczyli w nim m.in. Wiesława Pawłowska, starosta inowrocławska, Bożena Dominiak, wójt gminy Grzegorzew, Romuald Antosik, burmistrz miasta Turek, Mirosław Durczyński, burmistrz gminy i miasta Golina i Czesław Dykszak, zastępca starosty słupeckiego. Dzielili się swoimi odczuciami. – Byłam zachwycona zaproszeniem od księdza kustosza, po raz pierwszy w mojej pracy samorządowej spotkałam się z taką formą wsparcia samorządowców od strony wewnętrznej, duchowej. Przyjęłam zaproszenie z zaszczytem, uczestniczę z radością i dziękuję księdzu kustoszowi. Po raz pierwszy odwiedzam sanktuarium w Licheniu, to dla mnie tym większa radość, polecam uwadze księdza kustosza, by pamiętał o samorządowcach w  przyszłości – mówiła Wiesława Pawłowska, starosta inowrocławska. – Uważam, że co jakiś czas powinniśmy spojrzeć inaczej na to, co robimy dobrze, a co możemy robić lepiej. Nie przyjechałem tutaj z poczucia obowiązku, ale z przyjemnością. Chciałem pobyć sam ze sobą i z Bogiem. Wystąpienie księdza kustosza wniosło wiele do naszego życia – mamy szanse przewartościować pewne rzeczy – przyznał Romuald Antosik, burmistrz Turku. – Sądzę, że podobne dni skupienia mogłyby się odbywać też w naszych dekanatach – każdy z nas potrzebuje dobrego, ewangelicznego natchnienia. Bardzo dziękuję księdzu kustoszowi za inicjatywę – mówił Dariusz Jasak, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Turku.

Chętni goście mieli okazję zwiedzić z przewodnikiem licheńską bazylikę lub Muzeum im. ks. J. Jarzębowskiego.

Licheń Stary, 30 marca 2019 r. 

 

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


12 lipca 2020
Niedziela
Na żyznej ziemi ziarno wyda plony

Słowacja w Licheniu. Razem przy Bolesnej Matce

Niedziela z rodziną w Licheniu (12.00-16.30) - odwołane

Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej
Dzień modlitw w intencji poległych i pomordowanych mieszkańców polskich wsi

20.Ogólnopolska Pielgrzymka Represjonowanych Politycznie Żołnierzy-Górników (12-13 lipca)
- odwołana

40.Mariańska Piesza Pielgrzymka z Góry Kalwarii do Lichenia (7-16lipca) - odwołana

Rekolekcje: Nie zgubić się w świecie (10-12 lipca) - ODWOŁANE

II Międzynarodowy Licheński Festiwal Organowy (5 lipca-30 sierpnia)


PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00
7.30 po mszy Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Różaniec: 17.00
kościół dolny - kaplica Trójcy Świętej:
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
8.30, 10.30, 20.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
8.00

realizacja LM Internet  LM Internet