Matka Boża Bolesna
Główka48 kaplica różańcowa
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Ogłoszenia duszpasterskie
Bazylika Matki Bożej Licheńskiej
Niedziela, 19 stycznia 2020 r

 
1.  Dzisiaj obchodzimy w naszym Sanktuarium II Rodzinny Dzień Babci i Dziadka dla mieszkańców powiatu konińskiego.  W czasie Mszy św. o godz. 12.00 będziemy prosić, abyprzez wstawiennictwo Matki Bożej Licheńskiej, Bóg darzył ich dobrym zdrowiem,
a nas motywował do szacunku wobec nich. Po Mszy św. specjalne indywidualne błogosławieństwo naszych seniorów.
2.  Trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Odpowiadajmy na pragnienie samego Chrystusa, który modlił się do Boga Ojca za swoich uczniów, „aby byli jedno”, i włączmy się w to dzieło poprzez osobistą modlitwę.
3.   W piątek, 24 stycznia, Święto św. Franciszka Salezego, patrona pisarzy i dziennikarzy. To równieżŚwiatowy Dzień Środków Masowego Przekazu. W tym roku pod hasłem:  "«Abyś opowiadał dzieciom twoim i wnukom» (Wj 10,2). Życie tworzy historię."Módlmy się szczególnie za dziennikarzy i o mądre korzystanie ze środków przekazu.
4.  W sobotę, 25 stycznia, Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła, Patrona Zgromadzenia Księży Marianów, które w tym roku obchodzi 350. rocznicę powstania.
W naszym Sanktuarium dzień modlitw o nowe powołania zakonne i kapłańskie do Zgromadzenia Marianów.
5.   W dniach od 23 do 26 stycznia odbędą się Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej. Szczegółowe informacje w Biurze Obsługi Pielgrzyma.
6.  W najbliższą niedzielę 20. Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce pod hasłem „Chrześcijanie i muzułmanie: w służbie powszechnego braterstwa”. Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce obchodzony jest od 2001 r. z inicjatywy Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów zaaprobowanej przez Konferencję Episkopatu Polski. Jesteśmy wezwani, zarówno chrześcijanie jak i muzułmanie, do otwartości na innych, do rozpoznania i uznania w nich braci i sióstr.
7.  Sanktuarium zaprasza mężczyzn, którzy chcieliby włączyć się do Liturgicznej Służby Ołtarza w Bazylice Licheńskiej, aby jako ministranci lub lektorzy służyć Panu Jezusowi podczas Mszy świętej. Szczegółowe informacje w Biurze Obsługi Pielgrzyma.
8.  Przypominamy o codziennej transmisji na żywo z naszej Bazyliki. Wejście przez stronę internetową licheńskiego sanktuarium. Zachęcamy, aby umożliwić osobom chorym i w podeszłym wieku korzystanie z tej formy duchowej łączności z naszym Sanktuarium.
9.  Serdecznie dziękujemy za wszelkie ofiary na utrzymanie naszej Bazyliki i szerzenie czci Matki Bożej Licheńskiej. Bóg zapłać za każdy dar serca.
10.Wszystkim, którzy w nadchodzącym tygodniu będą obchodzić swoje imieniny, urodziny, jubileusze składamy serdeczne życzenia, zdrowia duszy i ciała oraz Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Licheńskiej na każdy dzień życia.
 

 

Ks. Janusz Kumala MIC
Kustosz Sanktuarium


 


ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


19 stycznia 2020
Niedziela
Przychodzę, Boże, spełnić Twoją wolę

2. Rodzinny Dzień Babci i Dziadka
dla mieszkańców powiatu konińskiego

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00 
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
8.30, 10.30, 17.00
Nabożeństwa
8.00 Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny lub Różaniec

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
8.00
 
Okres liturgiczny: zwykły
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: zielony
Rok liturgiczny: A, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Iz 49, 3.5-6
Psalm responsoryjny: Ps 40
Drugie czytanie: 1 Kor 1, 1-3
Ewangelia: J 1,29-34
realizacja LM Internet  LM Internet