Matka Boża Bolesna
rodzina na Golgocie
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

Święto Miłosierdzia w licheńskim Sanktuarium

Słyszymy dziś orędzie o Bogu bogatym w Miłosierdzie, orędzie, którego tak bardzo potrzebujemy – o miłosierdziu, które objawiło się w Męce i Zmartwychwstaniu Chrystusa, w którym cały świat jest nieustannie zanurzony” – mówił ks. Janusz Kumala MIC, kustosz sanktuarium, w homilii podczas południowej mszy świętej w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.

Komentując przewidziany na dziś fragment Ewangelii według św. Jana, opowiadający o tym, jak Jezus przyszedł do uczniów, mimo zamkniętych drzwi, ks. Kumala zauważył, „że nic Jezusowi nie przeszkodzi w tym, by spotkać się ze swoimi uczniami. Chce im pomóc, by uwierzyli, że On zmartwychwstał – dlatego pokazuje im rany – argument, by uwierzyli.
Podczas tego spotkania Chrystus ustanowił sakrament pokuty i pojednania, przez co, „zwraca uwagę na to, co jest największym dramatem człowieka – grzech. W grzechu człowiek nie ma przyszłości. Grzech jest tym, co może zamazać i zniszczyć sens i cel człowieka. Niebezpieczną sytuacją jest to, że możemy nie widzieć grzechu. Boże Miłosierdzie objawia sposób rozwiązania tej wydawałoby się sytuacji bez wyjścia - «Którym odpuścicie, są im odpuszczone».” – podkreślił marianin.
Wśród zgromadzonych uczniów zabrakło jednak Tomasza, który nie potrafił uwierzyć w Zmartwychwstałego. „Jezusowi zależy na Tomaszu, by odnalazł swoje życie, jego sens i w końcu uwierzył. Tomasz szukał, ale sam. Nie potrafił otworzyć się na świadectwo Kościoła. My też napotykamy trudności, nie jest łatwo uwierzyć, że Bóg jest miłosierny, obecny pośród naszych problemów i trudności. Jezus szuka takich sposobów i czasu, by do nas dotrzeć, objawić się i przekonać, ze On jest i nas bezgranicznie kocha. Takimi momentami są sakramenty, m. in. pokuty i pojednania, gdy doświadczamy Bożego Miłosierdzia, czy Eucharystia, gdy możemy dotknąć Chrystusa.”
Kustosz Sanktuarium zwrócił się także do wiernych uczestniczących w Eucharystii za pośrednictwem transmisji internetowej: „Wasza tęsknota za Jezusem, by przyjąć go do serca podczas obecności w kościele, to jest znak Jego bliskości i obecności”. Nawiązując do panujących obecnie zasad kwarantanny, zauważył: „Mamy nie wychodzić z domu bez celu – odczytajmy to jako zachętę, by nasze życie miało cel. Pamiętajmy, by iść przez życie ze świadomością celu. Niech towarzyszy nam Maryja, która tu, w licheńskim sanktuarium jako Bolesna Królowa Polski pochyla się nad nami i nad całym światem, towarzyszy nam w naszych boleściach, wspiera i wyprasza moc Bożej łaski.
Święto Miłosierdzia Bożego obchodzone jest w II Niedzielę Wielkanocną. Zostało ustanowione przez św. Jana Pawła II w 2000 roku. Inspiracją  dla ustanowienia  tego święta  było pragnienie  Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar.

O godzinie 15.00 – w Godzinie Miłosierdzia – przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej modlono się Koronką do Miłosierdzia Bożego w intencji ustania epidemii, za chorych, zmarłych i ich rodziny, a także za tych, którzy walczą z wirusem.

Zgodnie z nowym zarządzeniem władz państwowych, od poniedziałku, 20 kwietnia, w mszach świętych i nabożeństwach będzie mogło uczestniczyć więcej osób – w zależności od powierzchni kościoła, 1 osoba na 15 metrów kwadratowych. W związku z tym, że powierzchnia nawy głównej bazyliki górnej wynosi 5865 m2, w liturgii będzie mogło uczestniczyć 391 osób. Księża marianie jednocześnie przypominają, że w kościołach również obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa, nie obejmujący jedynie księży sprawujących mszę. „Przy przyjmowaniu Komunii św. twarz można odsłonić w taki sposób, aby nie dotykać rękami zewnętrznej części maseczki. Nadal prosimy, aby zachowywać właściwą odległość między sobą, czyli przynajmniej dwa metry” – odczytują zakonnicy w ogłoszeniach duszpasterskich. W bazylice nadal po Mszach Świętych śpiewane są Suplikacje w intencji ustania epidemii. Od dzisiejszej niedzieli – także  w intencji o deszcz i odwrócenie klęski suszy. Cudowny Obraz Matki Bożej Licheńskiej, przed którym modlono się w czasie epidemii cholery w XIX wieku, również nadal pozostaje odsłonięty przez cały dzień.

Dzisiejsza niedziela rozpoczęła Ogólnopolski  Tydzień Miłosierdzia. W Licheniu są to dni modlitw i wsparcia Hospicjum im. św. Stanisława Papczyńskiego, które jest dziełem miłosierdzia Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Więcej informacji na temat działalności Hospicjum można znaleźć: http://fundacja.lichen.pl/index.php/hospicjum/hospicjum-stacjonarne.

Licheń Stary, 19 kwietnia 2020 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


28 stycznia 2021
Czwartek
Oto lud wierny, szukający Boga

Wspomnienie obowiązkowe św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Nabożeństwa
6.40 Jutrznia
17.30 Nabożeństwo do św. o. Stanisława Papczyńskiego

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Zwykły okres liturgiczny
III tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: B, I

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Hbr 10, 19-25
Psalm responsoryjny: Ps 24
Ewangelia: Mk 4, 21-25
realizacja LM Internet  LM Internet