Matka Boża Bolesna
k
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

Modlitwa o powołania

Od 57 lat w IV niedzielę wielkanocną Kościół modli się w intencji powołań. Również w Licheniu, w przypadającą 3 maja, Niedzielę Dobrego Pasterza modlono się o głosicieli Słowa Bożego, którzy odważnie pójdą za głosem Pana.
 
„Chcemy prosić za owczarnię Chrystusa, którą jest Kościół, aby nie brakowało Mu robotników na czas żniwa – módlmy się za Kościół, aby we wszystkich zakątkach świata ludzie odpowiadali na powołanie do służby Bogu i ludziom” – proszono w bazylice w Niedzielę Dobrego Pasterza, modląc się także za Zgromadzenie Księży Marianów opiekujące się licheńskim Sanktuarium.
„Matka Boża jest dla nas wzorem trwania w powołaniu” – stwierdził w homilii podczas głównej mszy w bazylice ks. Tadeusz Stryczek MIC. Marianin zachęcał słuchających, by zastosowali Słowo Boże we własnym życiu: „Często wyobrażamy sobie, że nasze życie powinno być spektakularne, lecz ono zwykle takie nie jest. Odkrycie powołania i odpowiedzenie na nie to zwykle takie trwanie, jak Maryi w codzienności w Nazarecie. Powołanie to zwykle zgoda na to, co mam.”
Nawiązując do czytanych dziś słów Ewangelii, kapłan podkreślił: „Bóg dziś przychodzi do tych, co czują się źle, ale tez do tych, którzy czują się dobrze. Mówi: „Nie jestem włamywaczem”. On jest Bogiem, który czeka na decyzję. Ewangelia uczy nas dziś, że Bóg jest tym, który chce naszego dobra.”
Zakonnik podzielił się także świadectwem własnego powołania, gdy w czasie pielgrzymki, jako 7 letnie dziecko, modlił się w Licheniu o to, by zostać kapłanem. Gdy, już jako dorosły mężczyzna, wstąpił do Zgromadzenia Księży Marianów – nie miał pojęcia, że to właśnie oni opiekują się licheńskim Sanktuarium. „Bóg jest wierny Swoim obietnicom. Wypełnia modlitwę, gdy widzi, że jest dobra.”
Obchodzony dziś Dzień Modlitw o Powołania był inicjatywą Pawła VI. Papież postanowił, że jedna z niedziel okresu wielkanocnego będzie przeznaczona na modlitwę o powołania do stanu kapłańskiego i życia zakonnego jako odpowiedź na kryzys powołań w Kościele. Dzień ten rozpoczyna Tydzień Modlitw o Powołania.
W bazylice Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej nadal trwa modlitwa o ustanie epidemii koronawirusa – po każdej mszy śpiewane są Suplikacje, a o 20:30 odmawiany jest różaniec. Księża marianie codziennie modlą się także o deszcz w obliczu suszy, która dotknęła naszą Ojczyznę.
Już dziś księża marianie informują, że 17 maja w Sanktuarium odbędzie Dzień promocji honorowego oddawania krwi pod hasłem „Twoja krew może ocalić komuś życie”. Chętni, którzy chcieliby oddać krew w tym dniu mogą uzyskać więcej informacji pod numerem telefonu: 63 270 81 42.
 
 
 
 
Licheń Stary, 3 maja 2020 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


28 stycznia 2021
Czwartek
Oto lud wierny, szukający Boga

Wspomnienie obowiązkowe św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Nabożeństwa
6.40 Jutrznia
17.30 Nabożeństwo do św. o. Stanisława Papczyńskiego

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Zwykły okres liturgiczny
III tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: B, I

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Hbr 10, 19-25
Psalm responsoryjny: Ps 24
Ewangelia: Mk 4, 21-25
realizacja LM Internet  LM Internet