Matka Boża Bolesna
n
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI
Rekolekcje Ruchu Rodzin Nazaretańskich 
 
„Niech Królestwo Boże, które objawia się na Mszy św., stanie się rzeczywistością w naszych sercach ” – powiedział bp Andrzej Siemieniewski  podczas Mszy św. sprawowanej o godz. 11.30 w kościele parafialnym pw. św. Doroty w Licheniu Starym w ramach rekolekcji Ruchu Rodzin Nazaretańskich (RNN).   
 
W homilii bp Siemieniewski wyraził radość z obecności tak licznej grupy uczestniczącej w licheńskich rekolekcjach mówiąc, iż „zgodnie ze słowami zawartymi w Ewangelii, gdzie dwoje lub troje o coś proszą, tam i Ja jestem między wami – mówi Pan Jezus”. 
Biskup podkreślił ogromną wartość Mszy św., z której każdy może czerpać łaski dla siebie przeżywając obecność Pana Jezusa. – „Gdy dziesiątki czy setki ludzi gromadzą się w imię Jezusa Chrystusa, tam Jego obecność jest bardzo odczuwalna. Wówczas, zgodnie ze Swoją obietnicą, Jezus jest pomiędzy swoim ludem.” – powiedział biskup. 
Celebrans porównał obecność Jezusa w Eucharystii do drogocennego klejnotu mieniącego się wieloma barwami.  – „Jezus chce rozradować i rozmarzyć nasze serca. Dzięki temu zaczynamy rozumieć, dlaczego Eucharystia jest taka ważna w naszym życiu.” 
Zdaniem hierarchy słowa wypowiedziane przez Jezusa do apostołów – „oto Ja jestem z wami aż do skończenia świata” są aktualne także dziś. Dzieje się tak dzięki Eucharystii, która jest centrum i źródłem życia każdego chrześcijanina.  
W zimowych rekolekcjach Ruchu Rodzin Nazaretańskich w Licheniu (6-9.02) uczestniczy ponad 400 osób należących do RRN z archidiecezji poznańskiej, diecezji legnickiej, diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej oraz archidiecezji wrocławskiej. 
 
W czasie, gdy dorośli uczestniczą w spotkaniach formacyjnych i wysłuchują katechez, dzieci spotykają się i wraz z animatorami zapoznają się z treściami przygotowanymi specjalnie dla nich. Jak wyjaśnił ks. Tadeusz Stachura, moderator RRN w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, w tym roku dzieci mogły wykazać się swoimi telnetami technicznymi. Ich zadanie polegało na własnoręcznym przygotowaniu tabernakulum, które następnie zostały przyniesione do ołtarza wraz z darami ofiarnymi podczas Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem ks. bpa Andrzej Siemieniewskiego. 
 
Hasłem przewodnim tegorocznych rekolekcji Ruchu Rodzin Nazaretańskich w Licheniu jest „ZDUMIEWAJĄCA OBECNOŚĆ” nawiązująca do tematyki roku liturgicznego, który jest skupiony wokół Eucharystii. Odnosi się ono do szczególnej obecności Jezusa Chrystusa w ofierze Eucharystii. 
 
Ruch Rodzin Nazaretańskich to maryjna wspólnota działająca przy parafiach. Osoby zrzeszone we wspólnocie starają się zgłębiać w swoim życiu duchowość Świętej Rodziny z Nazaretu. Szczególny nacisk kładą na częste uczestnictwo w Eucharystii i sakrament pojednania.  
 
Licheń Stary, 08 lutego 2020 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


25 listopada 2020
Środa
Dzieła Twe wielkie i godne podziwu

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte

7.30,12.00, 18.00
18.00 w intencji chorych i umierających.
Po Mszy św. błogosławieństwo dla chorych
Nabożeństwa:
kościół górny - Kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 – 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Nabożeństwa
Różaniec: 16.30


Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

realizacja LM Internet  LM Internet