Licheń. Błogosławieństwo św. Błażeja, patrona w chorobach gardła
 
W niedzielę, 3 stycznia w bazylice Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej  po mszy o godzinie 12.00 kilkadziesiąt osób skorzystało z błogosławieństwa św.  Błażeja – patrona w chorobach gardła.
 
Południową Mszę Świętą celebrował ks. Janusz Kumala MIC, kustosz Sanktuarium. Odnosząc się do dzisiejszej Ewangelii, zauważył, że mieszkańcy Nazaretu nie przyjęli i odrzucili Jezusa, ponieważ oczekiwali znaków, cudowności, co nie jest postawą wiary. Usłyszeli nie to, czego się spodziewali, więc odpowiedzieli gniewem – zamiarem zabicia Jezusa. Nie mamy pretensji do Boga o to, że stworzył piękny świat i w sposób cudowny człowieka, ale mamy o kataklizmy, choroby. Oskarżamy Go, że nie robi tego, co powinien zrobić, że nie daje tego, o co prosimy – kontynuował homileta, zachęcając, byśmy zechcieli zobaczyć Boga, który chce organizować nasze życie. Czy pozwalamy na to, by On realizował scenariusz napisany przez Niego? Jak zauważył ks. Janusz, dzisiejsza Ewangelia jest dla nas ostrzeżeniem i wskazówką. Czasem traktujemy Boga, jak dobrego znajomego, który może nam coś załatwić – nie jest to postawa wiary. 

W dzisiejszej liturgii Słowa usłyszeć możemy, że Bóg nas kocha od początku (Jr 1,4-5) Miłością, która nigdy nie ustaje (1 Kor 13). Często martwimy się o przyszłość, a prawdziwą przyszłością jest miłość, bo ona trwa wiecznie. Ksiądz Kustosz zachęcał, by dzielić się tą miłością, nie bójmy się kochać, zaryzykować i poświęcić swoje życie. Dziś w Sanktuarium modlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Powołanie to kwestia miłości – zakochania się w Jezusie. Kaznodzieja zakończył homilię nawiązując do słów Matki Teresy z Kalkuty, która mówiła, że jeśli chce się być szczęśliwym, należy zacząć uszczęśliwiać innych.

3 lutego to także dzień św. Błażeja, jednego z Czternastu Świętych Wspomożycieli – patrona  w chorobach gardła. Jak zauważył ks. Kumala – co nam po tym, że mamy zdrowe gardło, gdy wydobywają się z niego słowa nienawiści? Prosić o zachowanie od chorób gardła oznacza troszczyć się o wzajemną miłość i życzliwość, a unikanie języka nienawiści, zarówno w życiu prywatnym, jak i publicznym. Często życzymy sobie zdrowia, ale nie dostrzegamy, że chorujemy duchowo.

Po Mszy świętej modlono się za wstawiennictwem św. Błażeja „o zdrowie gardła i o właściwe korzystanie z daru mowy, abyśmy go umieli używać na chwałę Bożą i pożytek ludzi”. Następnie celebrans pobłogosławił świece, przy pomocy których, udzielono kilkudziesięciu wiernym błogosławieństwa połączone z prośbą o zachowanie od chorób gardła i języka. Zwyczaj ten bierze swój początek w uzdrowieniu przez św. Błażeja chłopca, który dusił się, zadławiwszy się ością. 
 


Licheń Stary, 3 lutego 2019 r.