Narodowy Dzień Życia
 
W Narodowy Dzień Życia, 24 marca, w licheńskiej bazylice modlono się w intencji dzieci poczętych, aby mogły zostać przyjęte i narodzić się oraz za rodziny, by były mocne i silne, gotowe do przyjmowania życia darowanego przez Boga. Po każdej Mszy św. wierni korzystali z możliwości podjęcia się duchowej adopcji dziecka poczętego, wpisując się do księgi adopcyjnej.
 
Obchodzony 24 marca Narodowy Dzień Życia jest polskim świętem narodowym. Został uchwalony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2004 roku. Celem tego dnia jest propagowanie odpowiedzialności za założenie rodziny i zachęcanie do życia w rodzinach wielodzietnych. 25 marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Kościół w Polsce będzie obchodził Dzień Świętości Życia. „Modlimy się w tych dniach, aby wszyscy, którym Bóg dał dar życia, mogli go przyjąć. Zapraszam, aby w sposób szczególny prosić Boga, by wszystkie dzieci poczęte, zostały przyjęte i mogły się narodzić, a rodziny troszczyły się o nie i pomagały im wzrastać” – zachęcał ks. dr Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego Sanktuarium.
 
W Wielkim Poście częściej słyszymy nawoływanie do nawrócenia, zmiany życia – zauważył marianin. Jest to fundamentalne wezwanie w nauczaniu Kościoła. Słowo Boże w III Niedzielę Wielkiego Postu mówi wprost: „jeśli dziś się nie nawrócisz, zginiesz”. Przyzwyczajamy się do grzechu, do pewnego stylu życia. Bóg jest miłosierny i czeka, aż się nawrócimy i zaczniemy przynosić owoce, oddając siebie dla drugiego człowieka. Celem chrześcijanina jest żyć wbrew temu, co możemy obserwować wokół nas – wbrew kulturze egoizmu i wyrachowania. Jezus zaprasza nas do innego życia. Zło nie odpuszcza, ale Chrystus zwyciężył zło – On zmartwychwstał, a my jesteśmy po Jego stronie.
 
Dzisiaj zatrzymujemy się w tym miejscu, aby prosić Matkę Bożą o pomoc. Błagamy o wstawiennictwo, aby wyprosiła nam łaskę nawrócenia i nowego życia – mówił ks. Kumala, rozpoczynając celebrację niedzielnej Eucharystii. Miejscem nawrócenia i przemiany życia jest także Sanktuarium w Licheniu, gdzie Chrystus czeka w konfesjonale. To jest dom Matki Bożej, która prowadzi nas do Swojego miłosiernego Syna. 
 
Kolejna niedziela, 31 marca będzie szczególnym czasem w Licheniu – dniem modlitw rodziców o nawrócenie dzieci.  Zapraszamy wszystkich, którzy przeżywają dramat odejścia swojego dziecka od Boga, by wspólnie prosić o cud nawrócenia za wstawiennictwem Matki Bożej Licheńskiej.
 
W czasie sumy o 12.00 oprawę muzyczną Mszy Świętej zapewnił oktet złożony z absolwentów oraz studentów akademii muzycznych z Poznania, Bydgoszczy, Łodzi i Warszawy, współpracujących na co dzień z najlepszymi orkiestrami w kraju i za granicą. Muzycy zagrali w składzie: Maciej Gwóźdź (trąbka, kierownik zespołu), Grzegorz Kołodziejczak (trąbka), Piotr Żurek (trąbka), Paweł Ciesielski (puzon), Zbigniew Kołodziejczak (puzon), Krzysztof Błażejewski (puzon), Paweł Płaczkowski (tuba) oraz Mateusz Olszewski (instrumenty perkusyjne).
 

 
Licheń Stary, 24 marca 2019 r.