„Licheńska bazylika jest godną świątynią dla Matki Bożej Licheńskiej”.
167. rocznica przeniesienia Cudownego Obrazu Matki Bożej Licheńskiej
z lasu grąblińskiego do Lichenia

 W 167. rocznicę przeniesienia Cudownego Obrazu Matki Bożej Licheńskiej z lasu grąblińskiego do Lichenia wierni modlili się w licheńskiej bazylice podczas niedzielnej sumy, którą koncelebrował ks. Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium.

W słowie wprowadzającym do liturgii, ks. Janusz Kumala MIC wskazał na trzy ważne wydarzenia, jakie dziś obchodzimy: oprócz 167. rocznicy przeniesienia Cudownego Obrazu Maryi z lasu grąblińskiego do Lichenia, marianin wymienił także rozpoczynający się dziś Drugi Rok Wielkiej Nowenny Różańcowej (2018-2026) przed 200. rocznicą powstania Żywego Różańca oraz Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.

W homilii ksiądz kustosz skupił się na licheńskiej rocznicy mówiąc, iż wydarzenia z września 1852 roku legły u podstaw powstania licheńskiego sanktuarium.
- „Miejsce święte pojawia się wtedy, gdy Bóg daje znak, a na ten znak odpowiadają ludzie. Wtedy mówimy o początku sanktuarium. Tak też było tutaj, na licheńskiej ziemi. Znak objawień z 1850 roku, których świadkiem był pasterz Mikołaj Siakatka, znalazł odpowiedź w roku 1852. Dopiero wtedy wieść o objawieniach Matki Bożej dotarła do ludzi mieszkających na tych terenach i została przyjęta. To wówczas na tych ziemiach pojawił się bolesny znak epidemii, która sprawiła, że z ziemi wielkopolskiej odeszły setki osób. W tych okolicznościach ludzie przypomnieli sobie o grąblińskim lesie i Matce Bożej”.

Homileta wyjaśnił, że po tych wydarzeniach władze kościelne podjęły decyzję, aby zabrać Cudowny Obraz z grąblińskiego lasu i przenieść do kościoła parafialnego. Było to wypełnieniem słów Matki Bożej, która prosiła, aby Jej obraz został przeniesiony w godne miejsce. – „Nastąpiło to dokładnie 29 września 1852, gdy wizerunek Matki Bożej został prześniony najpierw do kaplicy cmentarnej, gdyż kościół parafialny był w remoncie, a w 1857 roku do kościoła parafialnego pw. św. Doroty. Tam wizerunek, z kilkuletnią przerwą w trakcie II wojny światowej, przebywał do 2006 roku. W tymże roku Cudowny Obraz MBL przeniesiono do nowej świątyni wybudowanej ku czci Licheńskiej Pani - bazyliki pw. Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej” – kontynuował marianin.

Kapłan wskazał, że jest to godna świątynia dla Matki Bożej Licheńskiej. Jednak jego zdaniem, najgodniejszym miejscem jest nasze serce. – „To właśnie jest Jej pragnienie, które wypełniamy, gdy zabieramy Maryję do naszego serca, domu, życia, gdyż chce Ona być obecna wśród nas” – zaznaczył.

„Maryja jest obecna, aby nas prowadzić do Chrystusa, abyśmy osiągnęli życie wieczne, czyli cel ziemskiego podróżowania. Tak powinniśmy żyć, aby korzystając z tych doczesnych bogactw, osiągnąć życie wieczne” – dodał ks. Kumala.

Kustosz licheńskiego sanktuarium nawiązał do dzisiejszej Ewangelii wg św. Łukasza, w której usłyszeliśmy o bogaczu i biedaku Łazarzu. – „Przez tę opowieść Jezus chce nam powiedzieć, że bogaty człowiek nie trafił do szczęścia wiecznego, ale do miejsca, gdzie cierpiał. Łazarz z kolei znalazł się na łonie Abrahama, gdzie był szczęśliwy. Dlaczego? W życiu bogatego nie było miejsca dla Boga – i to było przyczyną nieszczęśliwego zakończenia jego ziemskiego życia” – wyjaśnił kapłan.

Kończąc rozważania, ksiądz kustosz odniósł się także do przypadającego dziś Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy. Marianin, zwracając uwagę na problem uchodźców, zachęcał, abyśmy udzielili pomocy osobie potrzebującej. – „W sercu prawdziwego chrześcijanina zawsze powinno być miejsce dla kogoś, kto potrzebuje pomocy. Imię Łazarz oznacza Bóg pomaga. Zechciejmy tak właśnie odczytać znak dzisiejszego dnia. Jezus zaprosił nas dziś do świątyni, aby nas dotknąć i przemienić nasze życie, gdyż pragnie, abyśmy czuli tę Bożą pomoc w zdążaniu do chwały nieba”.

Po zakończonej Eucharystii kapłani, asysta liturgiczna oraz wierni udali się w uroczystej procesji maryjnej, podążając alejkami licheńskiego sanktuarium za kopią Cudownego Obrazu Matki Bożej Licheńskiej. Procesji towarzyszyła Pieśń o Historii Objawieniach Matki Bożej Licheńskiej, którą śpiewała pani Barbara Kaczor, licheńska organistka. Po powrocie do świątyni ks. Janusz Kumala MIC odczytał Akt Zawierzenia Rodzin Matce Bożej Licheńskiej.  

Licheń Stary, 29 września 2019 r.