Nowicjuszka w zakonie anuncjatek
 

Siostra Katarzyna, postulantka Zakonu Najświętszej Maryi Panny, czyli wspólnoty sióstr  anuncjatek, w niedzielę 13 października przeżyła obłóczyny w kościele Matki Bożej Dziesięciu Cnót Ewangelicznych w Grąblinie. Mszy Św. przewodniczył ks. Sławomir Homoncik MIC, wikariusz polskiej prowincji księży i braci marianów.

Siostra Katarzyna, która przyjęła nowe imię Maria od Pojednania w Chrystusie, rozpoczęła drogę nowicjatu w grąblińskim klasztorze.

Na uroczystej Eucharystii koncelebrowanej m.in. przez ks. Bogusława Bindę MIC, przełożonego licheńskiej wspólnoty marianów i ks. Jarosława Hybzę MIC, licznie zgromadziła się rodzina i przyjaciele nowicjuszki, którzy zaangażowali się w liturgię słowa oraz wspólnota sióstr anuncjatek, która zatroszczyła się o oprawę muzyczną Mszy Św. 

            Podczas homilii ks. Homoncik zauważył, jak czytania liturgiczne trafnie korespondują z obrzędem obłóczyn. – Dzisiejsze Słowo z Księgi proroka Ozeasza opowiada o miłości Bożej. Pan chce swoją oblubienicę wyprowadzić na pustynię, chce do niej mówić i z nią przebywać. Oczywiście ten tekst odnosi się do narodu wybranego, ale jest w nim coś z wydarzenia, którego jesteśmy świadkami w bardzo prostym obrzędzie obłóczyn – zauważył marianin. Siostra Katarzyna nie poślubia jeszcze na wieki, ale Jezus zaprasza ją na pustynię, czego znakiem jest założenie habitu, jak dodał celebrans. – Wszyscy jesteśmy dziś zaproszeni, żeby tworzyć bliską relację z Jezusem. (…) On się staje Panem, z nim mamy umrzeć – mówił. Zwrócił się też do wzruszonej rodziny. – Ona będzie obecna w waszym życiu w innym wymiarze – będzie rozmawiała pewnie z Jezusem Chrystusem o wielu waszych sprawach, może wiele wam wyprosić. To jest forma umierania pewnych relacji, po to, by żyć.

            Siostra Katarzyna prosiła o włączenie do Zakonu Najświętszej Maryi Panny, wybrała nowe imię, a ks. Homoncik poświęcił szary habit zakonny, czerwony szkaplerz, biały welon i krzyż.

            Po uroczystej Eucharystii w grąblińskim klasztorze odbyła się agapa.
Obłóczyny odbyły się w roku jubileuszu 10-lecia przybycia sióstr anuncjatek do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Znajduje się tu ich pierwszy i jedyny dom w Polsce. Klasztor mniszek usytuowany jest w miejscu objawień Maryi Mikołajowi Sikatce w lesie grąblińskim.

Więcej o zakonie anuncjatek na stronie internetowej www.annuncjatki.pl.
 
Licheń Stary, 13 października 2019 r.