Odpust ki czci Matki Bożej 10 Cnót Ewangelicznych

Uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Dziesięciu Cnot Ewangelicznych odbyły się wczoraj (10-go lipca) w kościele w lesie grąblińskim. Siostry anuncjatki z miejscowego klasztoru wspominały patronkę swojego zgromadzenia zakonnego.