ZUFLUCHT
MUTTER UNSERER FLECHEN
DIE TRAURIGE KÖNIGIN VON POLEN

RUNTERSCROLLEN

Dauerausstellungen

Rzeczpospolita Szlachecka

Kolekcja prezentuje losy I Rzeczpospolitej (od poł. XV w. do 1795 r.). Rzeczpospolita zwana szlachecką nie była jednorodna, składała się z wielu narodów które miały własne zasady nadawania i uznawania szlachectwa. W tej sali prezentujemy m.in. pasy kontuszowe, dokumenty królewskie w tym dokument nobilitacyjny dla Franciszka Raczkowskiego, autografy hetmanów polskich, elementy zbroi, szyszaki husarskie w tym kapalin. Uwagę przyciąga także piękny rząd koński z 1700 r., czy cenna kolekcja broni białej z XVI i XVII w., w tym zachowany w całości koncerz husarski z II poł. XVI w. Tutaj także znajdziecie zakątek nawiązujący do kultury Turcji i Persji. Możecie tam zobaczyć tureckie, czy perskie ładownice, szyszak, szable, dzbanek, pas i najbardziej przyciągające oko tarcze.

Drogi do Niepodległości

W sali Drogi do Niepodległości zobaczą Państwo pamiątki związane z walką Polaków o suwerenną Ojczyznę. Zbiór podzielony jest na kilka segmentów ukazujących m.in. czasy Konstytucji 3 maja,  insurekcję kościuszkowską (autograf Tadeusza Kościuszki), powstanie listopadowe (zegarek Patek, biżuteria patriotyczna, autograf Józefa Poniatowskiego) , powstanie styczniowe (okulary Romualda Traugutta, pieczęć Rządu Narodowego), przez II wojnę światową (mundury, hełmy, pasiak), po koszulkę w której zginął Romek Strzałkowski.

 

Skarbczyk Starej Książki

Wizyta w tej sali, to okazja do obejrzenia inkunabułów, starych druków, czy książek pisanych ręcznie. Tutaj można zobaczyć spisane przez Jana Łaskiego (1456-1531), Commune incliti Poloniae Regni privolegium constitutionem, tzw. Statuty Jana Łaskiego, wydane w Krakowie, w drukarni Jana Hallera, 1506 r.  a także Żywot św. Stanisława biskupa spisany przez Jana Długosza (1415-1480). Swoimi rozmiarami uwagę przyciąga Księga Hymnów i Psalmów rękopis, kodeks pergaminowy spisany przez Francisco a Brandelio, w Rzymie, w 1750 r. Warto zwrócić uwagę na trzy Biblie- Leopolity z 1577 r., Biblię Brzeską zwaną też Radzwiłłowską z 1563 r., i Biblię Jakuba Wujka z 1599 r.

Galeria Sztuki Sakralnej

Ekspozycja w tej sali to zbiór sztuki sakralnej z kolekcji muzeum. Eksponaty ukazują związek pomiędzy historią życia religijnego, duchowego a sztuką. W 2020 r. w tej Sali otworzyliśmy wystawę Z Maryją przez wieki.  Prezentujemy tutaj najważniejsze typy ikonograficzne przedstawień maryjnych. Zobaczą tutaj Państwo: obrazy olejne na płótnie, ikony, wizerunki Maryi na wazach aptecznych, przedstawienie Maryi jako niemowlęcia w kołysce czy wizerunek Maryi na Agnusku wprawionym w meksykański relikwiarz. Na wystawie zobaczyć można nastawy ołtarzy polowych z czasu II wojny światowej.

Galeria Grafiki i Rysunku

Grafika obejmuje techniki pozwalające na powielanie rysunku na papierze lub tkaninie z uprzednio przygotowanej formy. Nasza kolekcja grafiki i rysunku powstawała sukcesywnie od samych początków muzeum. Znajdują się w niej prace wielu znamienitych grafików włoskich, niderlandzkich, francuskich, niemieckich i polskich, m.in.: Rembrandta, Jana Piotra Norblina, Daniela Chodowieckiego, Lukasa Vorstermana. Cornelisa Galle. Stefano della Belli, Federica Baroccia. Rysunki m.in. Jana Matejki, Henryka Siemiradzkiego, Józefa Brandta, Wojciecha Kossaka. W 2021 r. w tej sali umieściliśmy przedstawienia Maryjne wykonane w różnych technikach graficznych: drzeworyty, miedzioryty, akwaforty, litografie. Jest to uzupełnienie wystawy z Maryją przez wieki z poprzedniej sali. Można tutaj zobaczyć m.in. litografię barwną według obrazu braci Van Eyck- Zwiastowanie NMP, czy miedzioryt Wniebowzięcie NMP Lucasa Vorstermansa (junior) według obrazu Anthonego Van Dycka.

ONLINE
KALENDER

November 2021

Zum Vergrößern auf das Bild klicken
x