SANTUARIO
LA MADRE DE NUESTRO LICHEN
LA DOLOROSA REINA DE POLONIA

DESPLAZARSE HACIA ABAJO

350. rocznica aprobaty pierwszego klasztoru Zgromadzenia Marianów w Puszczy Korabiewskiej (Mariańskiej) w 1673 roku

24octTodo el dia350. rocznica aprobaty pierwszego klasztoru Zgromadzenia Marianów w Puszczy Korabiewskiej (Mariańskiej) w 1673 roku

detalles

Dzień modlitw w intencji Zgromadzenia Marianów – o wierność mariańskiemu charyzmatowi
dla wszystkich marianów oraz o nowe powołania do mariańskiej wspólnoty zakonnej

Deja una respuesta