SANTUARIO
LA MADRE DE NUESTRO LICHEN
LA DOLOROSA REINA DE POLONIA

DESPLAZARSE HACIA ABAJO

II Kongres Teologii Praktycznej „Parafia Jutra” (19-21 września)

W dniach 19-21 września w Licheniu odbędzie się II Kongres Teologii Praktycznej „Parafia Jutra”. Wezmą w nim udział naukowcy, duszpasterze i świeccy przedstawiciele wspólnot parafialnych, aby rozmawiać o perspektywach i wyzwaniach, przed jakimi w nieodległej przyszłości stanie Kościół w Polsce.

Celem II Kongresu Teologii Praktyczne jest diagnoza obecnej sytuacji społeczno-religijnej w Polsce uwarunkowanej pandemią oraz stanu duszpasterstwa (widzieć), jej analiza w świetle nauczania Magisterium (oceniać) i wytyczanie kierunkowych działań dla funkcjonowania polskich parafii (działać). 

W Kongresie wezmą udział przedstawiciele Komisji Duszpasterstwa KEP, Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji KEP, Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP, Komisji ds. Wychowania Katolickiego KEP, Rady ds. Rodziny KEP, Ogólnopolskiej Rady Ruchów, Rady ds. Apostolstwa Świeckich. Pozwoli to na stworzenie płaszczyzny spotkania teologów, księży proboszczów i wiernych z osobami tworzącymi powyższe struktury Kościoła w Polsce, co ma zaowocować harmonijnym połączeniem wymiaru normatywnego i duszpasterskiego, oraz wypracowywaniem strategii dla Kościoła w Polsce w kontekście odnowy parafii.

W ramach Kongresu odbędzie się prezentacja parafii wyróżnionych w organizowanym przez Katolicką Agencję Informacyjną konkursie Aktywna parafia. Przedstawią one swoją działalność, pragnąc zainspirować nie tylko do odnowy życia religijnego, ale do wielu działań  podejmowanych na rzecz społeczności lokalnych. Planowana też jest adorację w intencji odnowy polskich parafii. W związku z tym zapraszamy do Lichenia księży proboszczów ze swoimi parafianami, koła różańcowe, członków różnych grup, ruchów i wspólnot. Pragniemy, aby trud ich pielgrzymowania oraz żarliwa modlitwa przyniosły cenne owoce, nie tylko dary mądrości i rozumu dla uczestników Kongresu, ale również dary pobożności i męstwa dla duszpasterzy i świeckich zaangażowanych w odnowę życia wspólnot parafialnych w Polsce.

Kongres Teologii Praktycznej organizowany jest przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego we współpracy z czterema stowarzyszeniami teologii praktycznej: Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów, Stowarzyszenie Katechetyków Polskich, Stowarzyszenia Liturgistów Polskich oraz Stowarzyszenia Homiletów Polskich. Partnerami wydarzenia są Komisja Duszpasterstwa KEP oraz Zespół do spraw Nowej Ewangelizacji KEP. Patronem medialnym jest Katolicka Agencja Informacyjna.

Pierwszy Kongres Teologii Praktycznej odbył się w Warszawie w 2016 r. Podczas trzydniowego spotkania uczestnicy wydarzenia szukali odpowiedzi na pytanie czy Polska jest już krajem misyjnym, a kontekstem spotkania były obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski.

Źródło: https://parafiajutra.pl/index.php/kongres/

PROGRAM

PONIEDZIAŁEK, 18.09.2023       PRZYJAZD

13.00 – obiad
14.30 – Spotkania stowarzyszeń naukowych
17.00 – msza św.
19.30 – bankiet powitalny

WTOREK, 19.09.2023
DZIEŃ I

9.00 – rozpoczęcie Kongresu
9.30 – 1. sesja plenarna Uwarunkowania pracy polskich parafii
Uwarunkowania duszpasterstwa w Polsce: bp prof. ucz. dr hab. Wiesław Śmigiel (UMK)
Jakość życia w Polsce i jej uwarunkowania-doświadczenia Covid-19 i migracji uchodźców wojennych z Ukrainy: dr Joanna Chwaszcz (KUL)
Zmiany religijności społeczeństwa polskiego: prof. dr hab. Mirosława Grabowska (UW)
11.30 – przerwa kawowa
12.00 – 2. sesja plenarna Parafia w perspektywie wyników badań socjologicznych
Parafia w świetle badań oraz syntez synodalnych w Archidiecezji Łódzkiej: prof. dr hab. Kaja Kaźmierska (UŁ)
Obraz księdza w świadomości polskiej młodzieży: ks. dr Tomasz Adamczyk (KUL)
Parafia jutra z perspektywy proboszczów w świetle badań metodą „world cafe”: prof. ucz. dr hab. Marcin Jewdokimow (UKSW)
14.30 – obiad
15.30 – 3. sesja plenarna Biblijno-teologiczne podstawy życia parafialnego
Konstytutywne elementy tożsamości wspólnot wyznawców Chrystusa na podstawie Dz 4, 32-35: ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło (UKSW)
Komunijna wizja parafii otwartej i służebnej: bp prof. ucz. dr hab. Andrzej Czaja (UO)
Synodalność a nawrócenie pastoralne i duszpasterstwo misyjne parafii: ks. prof. ucz. dr hab. Tomasz Wielebski (UKSW)
17.00 – przerwa kawowa
18.30 – Msza św.
19.30 – kolacja
20.30  – wspólne uwielbienie i modlitwa w intencji odnowy polskich parafii

ŚRODA 20.09.2023 
DZIEŃ II

9.00 – 4. sesja plenarna Parafia w perspektywie badań teologicznych
Katecheza parafialna. Stan aktualny. Oczekiwania i wyzwania: prof. dr hab. Anna Zellma (UWM)
Przepowiadanie słowa Bożego a wyzwania dla wspólnoty parafialnej: ks. prof. dr hab. Henryk Sławiński (UPJPII)
Liturgia źródłem i szczytem urzeczywistniania się wspólnoty parafialnej: ks. prof. ucz. dr hab. Piotr Kulbacki (KUL)
Wyzwania dla wspólnoty parafialnej w zakresie diakoni chrześcijańskiej: ks.  prof. dr hab. Wiesław Przygoda (KUL)
11.30 – przerwa kawowa
12.00 – Msza św.
13.30 – obiad
14.30 – sesje tematyczne
Do wyboru:
Liturgia w centrum życia parafii: ks. dr Waldemar Bartocha (UKSW)
Parafia szukająca: ks. prof. dr hab. Leszek Szewczyk (UŚ)
Formacyjne zadanie parafii: ks. dr hab. Wojsław Czupryński (UWM)
Rodzina w parafii: ks. prof. ucz. dr hab. Roman Buchta (UŚ)
Parafia a lokalne instytucje życia społecznego: ks. dr Łukasz Simiński (UMK)
Tożsamość świeckich i prezbiterów a ich współodpowiedzialność za parafię: prof. ucz. dr hab. Jolanta Kurosz (UAM), ks. prof. dr hab. Dariusz Lipiec (KUL)
18.00 – kolacja
19.00 – prezentacja „Aktywnych parafii”

CZWARTEK 21.09.2023
DZIEŃ III

9.30 – Msza św.
10.30 – 5. sesja plenarna
Podsumowanie prac
relacja z sesji tematycznych
postulaty wypływające z sesji tematycznych
13.30 – obiad

* Podane w programie godziny dotyczące poszczególnych punktów obrad mogą ulec zmianie. Bieżące informacje: https://parafiajutra.pl/

Comparte la publicación