SANTUARIO
LA MADRE DEL NOSTRO LICHENE
L'ADOLORATA REGINA DI POLONIA

SCORRERE VERSO IL BASSO

Pomóż nieść nadzieję – przekaż 1,5% dla Fundacji „Spem donare”

Zachęcamy do przekazania 1,5% swojego podatku dochodowego za 2022 rok i tym samym wsparcia dzieł prowadzonych przez Zgromadzenie Księży Marianów: Licheńskiemu Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym oraz Ośrodkowi Wsparcia Płodności NaProTECHNOLOGIA, a przede wszystkim Ospizio per loro. st. Stanisław Papczyński.
Zakładając hospicjum księża Marianie wypełnili wskazania założyciela, który nakazał marianom, żeby nie tylko modlili się za zmarłych, ale również przygotowywali ludzi na spotkanie z Bogiem. W ciągu 14 lat swojej działalności licheńskie hospicjum przyjęło niemalże 1700 pacjentów, którzy wolni od bólu mogli uporządkować swoje sprawy oraz przygotować się do odejścia w bardzo dobrych warunkach socjalnych.
Bardzo często rodzina nie jest w stanie zapewnić profesjonalnej opieki, leków, które można podać tylko w warunkach hospicjum stacjonarnego. Obecność rodziny przy chorym jest bardzo ważna, a jeśli chory nie ma rodziny jego rolę w Hospicjum pełni wykwalifikowany personel medyczny: lekarze, pielęgniarki oraz psycholog. Ogromnego wsparcia personelowi udzielają także wolontariusze – ludzie dobrej woli, którzy bezinteresownie poświęcają swój czas pacjentom.
Pomóż. Dobro wraca!
KRS: 0000300810 (Fundacja Spem Donare)

Condividi il post