SANTUARIO
LA MADRE DEL NOSTRO LICHENE
L'ADOLORATA REGINA DI POLONIA

SCORRERE VERSO IL BASSO

III Międzynarodowy Licheński Festiwal Muzyki Organowej "Basilica Sonans"

27giuGiorno interoIII Międzynarodowy Licheński Festiwal Muzyki Organowej "Basilica Sonans"

particolari

III Międzynarodowy Licheński Festiwal Organowy „Basilica Sonans”

Bazylika, w każdą niedzielę o godz. 14.30

od 27 czerwca do 29 sierpnia 2021

Festiwal organowy 2021 program

Lascia un commento