SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

KONKURS Wakacje w ołówkowym szkicu

„Moje wakacje w ołówkowym szkicu” to temat konkursu, do udziału w którym zaprasza Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu.

Mistrzowie Matejko, Brandt i Siemiradzki to bohaterowie wystawy, którą można oglądać w licheńskim muzeum. Na ekspozycji zobaczymy szkice wspomnianych artystów. Bohaterami ich rysunków byli najbliżsi, członkowie rodziny, mijany krajobraz, drzewo, zwierzę… Starali się na nich uchwycić otaczającą rzeczywistość.
Muzeum im. ks. J. Jarzębowskiego zachęca dzieci i młodzież do podobnego działania: Zabierzcie ze sobą na wakacje szkicownik i ołówek. Uchwyćcie swoje wakacyjne wspomnienia w szkicu ołówkowym.
 
ZASADY:
▪️ Każdy uczestnik może przysłać tylko jedną pracę w formacie A4 lub A3.
▪️ Technika wykonania – ołówek na papierze.
▪️ Termin nadsyłania prac – 30 września 2024 r.
▪️ Rozstrzygnięcie konkursu – 14 października 2024 r.
▪️  Sposób podpisania pracy: imię, nazwisko, adres zamieszkania, wiek, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursu.
 
Kategorie wiekowe
▪️ 4-6 lat
▪️ 7-9 lat
▪️ 10-14 lat
 W każdej kategorii zostaną przyznane 3 nagrody.

Prace oceniać będzie specjalnie powołana komisja.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.

Podziel się wpisem