SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

PRZEWIŃ W DÓŁ

Ogólnopolska konwiwencja Drogi Neokatechumenalnej 2021

Blisko 400 neokatechumenów przybyło do sanktuarium w Licheniu, by rozpocząć nowy rok ewangelizacyjny. Ogólnopolska Konwiwencja Drogi Neokatechumenalnej odbywała się w dniach 14-17 października.

Uczestnicy konwiwencji z wszystkich polskich diecezji weszli w sobotę 16 października w uroczystej procesji przed Cudowny Obraz Matki Bożej Licheńskiej, by modlić się przed obliczem Bolesnej Królowej Polski. Ks. Adam Stankiewicz MIC, wicekustosz licheńskiego sanktuarium powitał zgromadzonych. – Cieszymy się, że po raz kolejny odwiedzacie licheńskie sanktuarium i gromadzicie się przed obliczem Tej, która jest Matką Słowa. Chcemy wam życzyć, aby wasze serca na wzór serca Niepokalanej Dziewicy Maryi stały się namiotami spotkania, gdzie Bóg wchodzi z miłością do każdego, posyła Swoje Słowo i może odpocząć. Niech odpowiedzią będzie wasza miłość, niech wyraża się w przyjęciu Słowa, w posłuszeństwie Słowu i w życiu według Słowa. Niech Pan Bóg wam błogosławi – mówił ks. Stankiewicz.

Członkowie wspólnoty spotykają się raz w roku, aby dobrze przygotować się do ewangelizacji. – Droga neokatechumenalna jest poznana poprzez Stolicę Świętą i wartościowana nie jako stowarzyszenie, ale droga wiary. Pomaga pogłębić wiarę katolicką, pomaga ludziom, którzy są aktywni w Kościele, głosić Dobrą Nowinę – podkreślił dr Stefano Gennarini, z ekipy odpowiedzialnych za Drogę Neokatechumenalną w Polsce. Włoch przybył do Polski w 1975 r. Wtedy właśnie uformowały się pierwsze wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej w Warszawie, Lublinie, Łodzi i Krakowie. Wspólnoty są aktywne również w Niemczech, na Białorusi i Ukrainie, w Austrii, Hiszpanii, Francji i krajach skandynawskich.

Droga Neokatechumenalna przez św. Jana Pawła II została zdefiniowana „jako itinerarium formacji katolickiej ważnej dla społeczeństwa i czasów dzisiejszych”. Neokatechumenat powstał w 1964 roku na przedmieściach Madrytu, gdzie młody, dobrze zapowiadający się malarz, uczeń Pablo Picasso – Kiko Arguello – w hiszpańskich slumsach głosił Ewangelię ubogim. Tam spotkał młodą członkinię instytutu misyjnego – śp. Carmen Hernandez, która była teologiem i doktorem chemii. Wśród najbiedniejszych i wyrzutków społecznych narodziła się pierwsza wspólnota Drogi Neokatechumenalnej. Działo się to równolegle z trwającymi obradami Soboru Watykańskiego II. Do Polski ruch ten dotarł w 1975 r. Pierwsze wspólnoty powstały przy kościele rektoralnym ojców jezuitów w Lublinie.

Tekst i zdjęcia: Biuro Prasowe Sanktuarium

Podziel się wpisem