Matka Boża Bolesna
s
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Działalność

Program pomocy
Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym otwarte jest na nowe formy i metody skutecznego pomagania alkoholikom, palaczom, narkomanom, hazardzistom, erotomanom oraz ich rodzinom. Osoby cierpiące z powodu problemów uzależnień oraz przeżywające trudności i kryzysy rodzinne, dzięki pomocy duchowej i terapeutycznej mogą odzyskać utraconą nadzieję, przeżyć przebudzenie duchowe, otrzymać moc i odwagę do zmiany własnego życia. Przychodzą bezsilni, załamani, zrozpaczeni, po pomoc do życia oraz rozwiązywania swoich problemów.
Formy pomocy stosowane w Centrum są wynikiem poszukiwania równowagi "złotego środka" między oddziaływaniem duchowym i terapeutycznym. Ważny jest cały człowiek szukający pomocy. Może on ją znaleźć przede wszystkim w dziedzinie duchowości, jak również w uporządkowanej przez terapię sferze zmysłów, uczuć oraz intelektu. Ważne jest zdrowe funkcjonowanie rodziny jako całości. Ten priorytet integralnego spojrzenia na człowieka i rodzinę wyznacza kierunki pracy terapeutycznej i duchowej Centrum.

Pomoc terapeutyczna

 1. Pomoc osobom nadużywającym alkoholu, uzależnionym od narkotyków, nikotyny i innych nałogów oraz członkom ich rodzin,
 2. Terapia trzeźwiejących alkoholików i ich rodzin,
 3. Pomoc w sytuacjach kryzysowych: alkoholizm, narkomania, przemoc domowa, problemy wychowawcze, religijne i małżeńskie, oddziaływanie sekt, choroby i zaburzenia psychiczne,
 4. Wspieranie i motywowanie do leczenia uzależnienia i współuzależnienia,
 5. Informowanie o działalności placówek odwykowych, poradni rodzinnych oraz grup samopomocowych na terenie całego kraju,
 6. Telefon zaufania, codziennie od godz. 8.00 do 18.00 (maj - październik) i 8.00-16.00 (listopad - kwiecień), dyżur duszpasterza, psychologa, terapeuty, doradcy rodzinnego,
 7. Osobiste plany terapii, terapia nawrotów, nauka zachowań konstruktywnych,
 8. Elementy terapii grupowej dla trzeźwiejących alkoholików i ich rodzin,
 9. Opracowywanie materiałów edukacyjnych i formacyjnych,
 10. Rozprowadzanie literatury dotyczącej problematyki uzależnień.

Ewangelizacja i odnowa rodziny

 1. Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 2. Przygotowanie do sakramentu małżeństwa i odpowiedzialnego rodzicielstwa,
 3. Nauka metod naturalnego planowania rodziny,
 4. Poradnictwo w zakresie adopcji dzieci,
 5. Obrona życia poczętego – duchowa adopcja,
 6. Wsparcie duchowe i terapeutyczne dla kobiet, które dokonały aborcji,
 7. Pomoc w rozwiązywaniu kryzysów małżeńskich,
 8. Duszpasterstwo małżeństw niesakramentalnych,
 9. Nauka dialogu małżeńskiego, pogłębienie duchowości małżeńskiej,
 10. Informowanie o poradniach rodzinnych, stowarzyszeniach i wspólnotach rodzin,
 11. Rozprowadzanie literatury o tematyce małżeńskiej i rodzinnej.

Pomoc duchowa

 1. Katecheza i ewangelizacja dla grup pielgrzymkowych z elementami profilaktyki uzależnień i problematyki rodzinnej.
 2. Rozmowa z kapłanem znającym problematykę uzależnień i kryzysów życia, spowiedź indywidualna i towarzyszenie duchowe.
 3. Rekolekcje, dni skupienia dla wspólnot parafialnych, młodzieżowych oraz środowisk trzeźwościowych.
 4. Rekolekcje rodzinne.
 5. Księgi wieczystej i czasowej abstynencji oraz duchowej adopcji dziecka poczętego.

Współpraca z ruchem samopomocowym

 1. Indywidualne spotkania i rozmowy z trzeźwiejącymi alkoholikami i członkami ich rodzin,
 2. Szkolenia wolontariuszy z ruchów samopomocowych i współdziałanie w ramach Centrum,
 3. Dni skupienia i warsztaty duchowości oparte na programie 12 Kroków i 12 Tradycji,
 4. Informacja o grupach samopomocowych i ich duchowym programie trzeźwienia,
 5. Mityngi grup samopomocowych  AA, Al - Anon, DDA i SLAA,
 6. Organizacja Ogólnopolskich Spotkań Trzeźwościowych w Licheniu,
 7. Redakcja biuletynu formacyjno - edukacyjnego „Mityng pod Gwiazdami",
 8. Kolportaż literatury trzeźwościowej i formacyjnej z kręgu grup samopomocowych.

Inne formy pomocy

 1. Postępowanie diagnostyczne, porady prawne oraz elementy terapii dla ofiar przemocy,
 2. Profilaktyka w dziedzinie uzależnień – spotkania z dziećmi i młodzieżą,
 3. Prelekcje dla grup zorganizowanych na temat różnych uzależnień i form pomocy,
 4. Informowanie o instytucjach i placówkach pomocy społecznej, prawnej i specjalistycznej,
 5. Pomoc duchowa i terapeutyczna ofiarom sekt i praktyk okultystycznych i ich rodzinom,
 6. Wsparcie duchowe i terapeutyczne dla osób chorych na AIDS,
 7. Wsparcie duchowe i terapeutyczne dla osób doświadczających skłonności homoseksualnych oraz ich rodzin,
 8. Opieka duszpasterska i terapeutyczna dla uzależnionych osób duchownych.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


13 maja 2021
Czwartek

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej

40. rocznica zamachu na papieża św. Jana Pawła II (13 maja 1981 r.)

Warsztaty pisania ikon (13-16 maja)

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
16.00 Msza św. za zmarłych pielgrzymów, ofiarodawców, dobroczyńców licheńskiego Sanktuarium
19.00 Msza św. w intencjach zanoszonych do Boga za wstawiennictwem św. Stanisława Papczyńskiego
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Nabożeństwo majowe: 17.00
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00
kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Nabożeństwa
Jutrznia: 6.40
Nabożeństwo majowe: po Mszy św. o 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Okres liturgiczny: Wielkanoc
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: B, I
 
CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Dz 18, 1-8
Psalm responsoryjny: Ps 98
Ewangelia: J 16, 16-20


realizacja LM Internet  LM Internet