Matka Boża Bolesna
24
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Działalność

Program pomocy
Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym otwarte jest na nowe formy i metody skutecznego pomagania alkoholikom, palaczom, narkomanom, hazardzistom, erotomanom oraz ich rodzinom. Osoby cierpiące z powodu problemów uzależnień oraz przeżywające trudności i kryzysy rodzinne, dzięki pomocy duchowej i terapeutycznej mogą odzyskać utraconą nadzieję, przeżyć przebudzenie duchowe, otrzymać moc i odwagę do zmiany własnego życia. Przychodzą bezsilni, załamani, zrozpaczeni, po pomoc do życia oraz rozwiązywania swoich problemów.
Formy pomocy stosowane w Centrum są wynikiem poszukiwania równowagi "złotego środka" między oddziaływaniem duchowym i terapeutycznym. Ważny jest cały człowiek szukający pomocy. Może on ją znaleźć przede wszystkim w dziedzinie duchowości, jak również w uporządkowanej przez terapię sferze zmysłów, uczuć oraz intelektu. Ważne jest zdrowe funkcjonowanie rodziny jako całości. Ten priorytet integralnego spojrzenia na człowieka i rodzinę wyznacza kierunki pracy terapeutycznej i duchowej Centrum.

Pomoc terapeutyczna

 1. Pomoc osobom nadużywającym alkoholu, uzależnionym od narkotyków, nikotyny i innych nałogów oraz członkom ich rodzin,
 2. Terapia trzeźwiejących alkoholików i ich rodzin,
 3. Pomoc w sytuacjach kryzysowych: alkoholizm, narkomania, przemoc domowa, problemy wychowawcze, religijne i małżeńskie, oddziaływanie sekt, choroby i zaburzenia psychiczne,
 4. Wspieranie i motywowanie do leczenia uzależnienia i współuzależnienia,
 5. Informowanie o działalności placówek odwykowych, poradni rodzinnych oraz grup samopomocowych na terenie całego kraju,
 6. Telefon zaufania, codziennie od godz. 8.00 do 18.00 (maj - październik) i 8.00-16.00 (listopad - kwiecień), dyżur duszpasterza, psychologa, terapeuty, doradcy rodzinnego,
 7. Osobiste plany terapii, terapia nawrotów, nauka zachowań konstruktywnych,
 8. Elementy terapii grupowej dla trzeźwiejących alkoholików i ich rodzin,
 9. Opracowywanie materiałów edukacyjnych i formacyjnych,
 10. Rozprowadzanie literatury dotyczącej problematyki uzależnień.

Ewangelizacja i odnowa rodziny

 1. Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 2. Przygotowanie do sakramentu małżeństwa i odpowiedzialnego rodzicielstwa,
 3. Nauka metod naturalnego planowania rodziny,
 4. Poradnictwo w zakresie adopcji dzieci,
 5. Obrona życia poczętego – duchowa adopcja,
 6. Wsparcie duchowe i terapeutyczne dla kobiet, które dokonały aborcji,
 7. Pomoc w rozwiązywaniu kryzysów małżeńskich,
 8. Duszpasterstwo małżeństw niesakramentalnych,
 9. Nauka dialogu małżeńskiego, pogłębienie duchowości małżeńskiej,
 10. Informowanie o poradniach rodzinnych, stowarzyszeniach i wspólnotach rodzin,
 11. Rozprowadzanie literatury o tematyce małżeńskiej i rodzinnej.

Pomoc duchowa

 1. Katecheza i ewangelizacja dla grup pielgrzymkowych z elementami profilaktyki uzależnień i problematyki rodzinnej.
 2. Rozmowa z kapłanem znającym problematykę uzależnień i kryzysów życia, spowiedź indywidualna i towarzyszenie duchowe.
 3. Rekolekcje, dni skupienia dla wspólnot parafialnych, młodzieżowych oraz środowisk trzeźwościowych.
 4. Rekolekcje rodzinne.
 5. Księgi wieczystej i czasowej abstynencji oraz duchowej adopcji dziecka poczętego.

Współpraca z ruchem samopomocowym

 1. Indywidualne spotkania i rozmowy z trzeźwiejącymi alkoholikami i członkami ich rodzin,
 2. Szkolenia wolontariuszy z ruchów samopomocowych i współdziałanie w ramach Centrum,
 3. Dni skupienia i warsztaty duchowości oparte na programie 12 Kroków i 12 Tradycji,
 4. Informacja o grupach samopomocowych i ich duchowym programie trzeźwienia,
 5. Mityngi grup samopomocowych  AA, Al - Anon, DDA i SLAA,
 6. Organizacja Ogólnopolskich Spotkań Trzeźwościowych w Licheniu,
 7. Redakcja biuletynu formacyjno - edukacyjnego „Mityng pod Gwiazdami",
 8. Kolportaż literatury trzeźwościowej i formacyjnej z kręgu grup samopomocowych.

Inne formy pomocy

 1. Postępowanie diagnostyczne, porady prawne oraz elementy terapii dla ofiar przemocy,
 2. Profilaktyka w dziedzinie uzależnień – spotkania z dziećmi i młodzieżą,
 3. Prelekcje dla grup zorganizowanych na temat różnych uzależnień i form pomocy,
 4. Informowanie o instytucjach i placówkach pomocy społecznej, prawnej i specjalistycznej,
 5. Pomoc duchowa i terapeutyczna ofiarom sekt i praktyk okultystycznych i ich rodzinom,
 6. Wsparcie duchowe i terapeutyczne dla osób chorych na AIDS,
 7. Wsparcie duchowe i terapeutyczne dla osób doświadczających skłonności homoseksualnych oraz ich rodzin,
 8. Opieka duszpasterska i terapeutyczna dla uzależnionych osób duchownych.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


Osiemnasta Niedziela zwykła

Bazylika
Msze Święte 6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00
7.30 po mszy Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
12.00 w intencji związków niesakramentalnych; po mszy koncert pieśni patriotycznej z okazji 77 rocznicy Powstania Warszawskiego w wykonaniu Sanktuaryjnego Kwintetu Dętego

Nabożeństwa
kościół dolny – kaplica Trójcy Świętej
Koronka do Miłosierdzia Bożego 15.00
kościół górny – nawa główna:
Różaniec 17:00
kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa:
Adoracja Najświętszego Sakramentu 14.00 – 16.00
Spowiedź 14.00 – 16.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte 8.30, 10.30, 12.00, 20.00
12.00 Msza św. na ołtarzu polowym (przy dobrych warunkach pogodowych)

Kościół Matki Bożej 10 Cnót Ewangelicznych w Grąblinie
Msza Święta 8.00

CZYTANIA Z DNIA 

realizacja LM Internet  LM Internet