Matka Boża Bolesna
Główka47 krzyż
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Dzień Kobiet w Licheniu

W przeddzień Międzynarodowego Dnia Kobiet w bazylice licheńskiej modlono się za wszystkie kobiety. Panie powierzano opiece Matki Bożej Licheńskiej, pamiętając szczególnie o kobietach opuszczonych, pomijanych i samotnych, a także doświadczających różnorakiej przemocy.
 
W liturgię podczas trzeciego już Dnia Kobiet w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej włączyły się obecne podczas Eucharystii panie. Przez kobiety zostały odczytane czytania, modlitwa wiernych, zaśpiewany psalm. Niosły także dary ołtarza.
„Dzisiaj w świecie obserwujemy, że kobiety są najbardziej uciskaną częścią ludzkości. To kobiety najbardziej cierpią. Niosą największy ciężar dzisiejszego świata, są najbardziej poniżane, pogardzane, to nimi się handluje, manipuluje, by uzyskać korzyści na różnych płaszczyznach” –zauważył ks. Janusz Kumala MIC, kustosz sanktuarium.
Motywami przewodnimi refleksji nad niedzielnym Słowem Bożym w homilii wygłoszonej przez księdza kustosza, były wolność i godność. „Aby zrozumieć i przyjąć dar wolności należy najpierw odkryć oblicze Boga. Nie można szukać wolności, jeśli się Go odrzuci.” - mówił kapłan. „On wyprowadził nas z niewoli grzechu na wolność. Tych, którzy doświadczyli łaski chrztu świętego, mimo że chcą o niej zapomnieć i ją wymazać. Bóg jednak nie cofnie daru wolności, który jest związany z łaską chrztu. Bóg postawił wymagania, byśmy nie nadużywali wolności, by wolność nie zamieniła się znów w niewolę. Tylko wtedy, gdy człowiek jest wierny swojemu sumieniu, może dokonywać właściwych wyborów. Wolny wybór to wybór dobra” – wyjaśniał ks. Kumala.
„Chrystus przychodzi, by oczyścić wspólnotę Kościoła, powiedzieć nam, ze świątynia, którą jest każdy człowiek, jego serce, nie może być targowiskiem – że nie mogę mieć do Boga relacji handlowej, przychodzić tylko, by coś uzyskać. My jesteśmy świątynia Ducha Świętego, a świątynia ma być miejscem spotkania z Bogiem, doświadczenia miłości, gdzie przyjmujemy Jego wolę”– podkreślał zakonnik, nawiązując do niedzielnej Ewangelii.
„Świątynią człowieka jest kobieta – pierwszą dla każdego z nas. To ona pierwsza dowiaduje się o istnieniu nowego życia. Przez 9 miesięcy nosi je w sobie, czuje jak człowiek rośnie, doświadcza jego obecności w sobie. Wzrasta w niej miłość do nowego człowieka. Gdy mówimy o godności kobiety, to odnosi się do powołania, które ona otrzymała, które polega na tym, że Pan Bóg zawierza kobiecie człowieka w wielkim zaufaniu. Wolność polega na tym, że kobieta przyjmuje ten dar, choć czasami jest trudny i wymaga poświęcenia.”– mówił ks.  Kumala.
Marianin zachęcał, by wyrazić wdzięczność naszym matkom i pamiętać o kobietach przeżywających dramaty. Zwrócił także uwagę na różne rodzaje przemocy, którym mogą ulegać kobiety w ciszy swoich domów, nie tylko przemocy fizycznej, ale także psychicznej czy finansowej.  Panie otrzymały okolicznościowy obrazek z Matką Bożą Licheńską z modlitwą codzienną kobiety.
W najbliższą niedzielę, 14 marca, w sanktuarium odbędzie się Dzień modlitw za wstawiennictwem św. Józefa - w intencji mężczyzn i ojców rodzin, aby umocnieni słowem Bożym i przykładem św. Józefa z odwagą podejmowali swoje obowiązki.
 
Licheń Stary, 7 marca 2021 r.            

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


8 maja 2021
Sobota

Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, Głównego Patrona Polski

Dzień modlitw w intencji Ojczyzny

76. rocznica zakończenia II wojny światowej

XXI Pielgrzymka Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 
Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej (6-9 maja) - PRZENIESIONE NA INNY TERMIN

Eucharystia daje życie. Rekolekcje dla zelatorów Duchowej Rodziny Mariańskiej
(7-9 maja) - ODWOŁANE

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
Po Mszy św. o 7.30 - Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
16.00 Msza św. za zmarłych pielgrzymów, ofiarodawców, dobroczyńców licheńskiego Sanktuarium
19.00 Msza św. w intencji małżeństw i rodzin
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Nabożeństwo majowe: 17.00
Nowenna do Matki Bożej Licheńskiej: 18.00
Apel Maryjny, różaniec: 21.00
kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Nabożeństwa
Nabożeństwo majowe: po Mszy św. o 7.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
 
Okres liturgiczny: Wielkanoc
I tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: B, I

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Dz 20, 17-18a. 28-32. 36
Psalm responsoryjny: Ps 100
Drugie czytanie: Rz 8, 31b-39
Ewangelia: J 10, 11-16
realizacja LM Internet  LM Internet