Matka Boża Bolesna
b
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Eucharystia jest tajemnicą

„Eucharystia to spotkanie z żywym Bogiem, który zapraszając do stołu, posila nas Swoim słowem i Chlebem życia. Czas rekolekcji, to zaproszenie by spojrzeć na siebie, swoją obecność w świetle Eucharystii, która jest źródłem naszego życia. To wejście w osobistą relację z Chrystusem, który jest Drogą prowadzącą nas do Ojca” – mówił ks. Adam Stankiewicz MIC, wicekustosz licheńskiego sanktuarium podczas rekolekcji „Eucharystia – studnia bez dna i przepis na życie”.

Rekolekcje nt. Eucharystii podzielone są na dwie części. Tematyka konferencji pierwszej części, która odbyła się w dniach 5-7 marca, skupia się na przybliżeniu poszczególnych części Mszy Św. Ma to być zachętą do uświadomienia sobie samego przebiegu Eucharystii, ale przede wszystkim do zaangażowania się w osobiste spotkanie z Bogiem, poprzez aktywne uczestnictwo we Mszy św.

Pani Urszula przyjeżdżała do licheńskiego sanktuarium wiele razy z małymi dziećmi. Tym razem po raz pierwszy uczestniczyła w rekolekcjach. Dzięki trzydniowym spotkaniom uświadomiła sobie wyjątkową obecność Matki Bożej podczas Eucharystii, która jest wzorem dla wiernych. Zwróciła też szczególną uwagę na to, że warto przygotować się do niedzielnej liturgii słowa, by czytania mszalne nie były nowością. – Wtedy z większą świadomością przyjmuje się Słowo do serca, mniej treści umyka – stwierdziła.

Głębokie duchowe przeżycie podczas samych rekolekcji nie wystarczy, jak sama nazwa wskazuje, Eucharystia, osobista relacja z Chrystusem, ma stać się przepisem na życie. Joanna i Aleks z Milanówka, ze wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym, wiele razy pielgrzymowali do Matki Bożej Licheńskiej. Według małżeństwa konferencje przygotowane przez księdza rekolekcjonistę przybliżyły samą Eucharystię, liturgię, ale przede wszystkim pokazały, jak ważna, wobec tego spotkana z Bogiem, jest pokora. – Rekolekcje pozwoliły nam odkryć, że trzeba patrzeć sercem i być wdzięcznym za to, że mamy możliwość uczestniczenia w Eucharystii i przyjmowania Chrystusa do serca. By Go przyjmować musimy przyoblec się w pokorę. Ostatnio stwierdziliśmy, że powinniśmy raz na miesiąc uczestniczyć w rekolekcjach. Polecamy wszystkim, to dobra okazja, by wspólnie z innymi przeżywać swoją wiarę, bo nie wszyscy mają możliwość formować się  w różnych wspólnotach.

Druga część rekolekcji „Eucharystia – studnia bez dna i przepis na życie”, która planowana jest w tym roku, ma poprowadzić chrześcijanina w przestrzeń kontemplacji Osoby Jezusa, który w Sakramencie Ołtarza potwierdza miłość do każdego i każdej z nas.

Oprócz rekolekcji dotyczących Eucharystii, Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej prowadzi rozważania przygotowujące do spowiedzi generalnej, rekolekcje maryjne, dla osób w żałobie, ale także rodzin w kryzysie czy osób uzależnionych. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej www.lichen.pl.

Licheń Stary, 8 marca 2021 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


8 maja 2021
Sobota

Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, Głównego Patrona Polski

Dzień modlitw w intencji Ojczyzny

76. rocznica zakończenia II wojny światowej

XXI Pielgrzymka Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 
Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej (6-9 maja) - PRZENIESIONE NA INNY TERMIN

Eucharystia daje życie. Rekolekcje dla zelatorów Duchowej Rodziny Mariańskiej
(7-9 maja) - ODWOŁANE

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
Po Mszy św. o 7.30 - Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
16.00 Msza św. za zmarłych pielgrzymów, ofiarodawców, dobroczyńców licheńskiego Sanktuarium
19.00 Msza św. w intencji małżeństw i rodzin
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Nabożeństwo majowe: 17.00
Nowenna do Matki Bożej Licheńskiej: 18.00
Apel Maryjny, różaniec: 21.00
kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Nabożeństwa
Nabożeństwo majowe: po Mszy św. o 7.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
 
Okres liturgiczny: Wielkanoc
I tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: B, I

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Dz 20, 17-18a. 28-32. 36
Psalm responsoryjny: Ps 100
Drugie czytanie: Rz 8, 31b-39
Ewangelia: J 10, 11-16
realizacja LM Internet  LM Internet