Matka Boża Bolesna
1
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Wielki Czwartek

W Wielki Czwartek rozpoczynają się w Kościele katolickim najważniejsze dni w roku liturgicznym – święte Triduum Paschalne. Wierni wspominają pamiątkę Wieczerzy Pańskiej – Ostatniej Wieczerzy Starego Testamentu i Pierwszej Wieczerzy Nowego Testamentu.
Wielki Czwartek to także dzień ustanowienia dwóch sakramentów - Eucharystii i kapłaństwa.  


W trakcie dzisiejszego „Chwała na wysokości Bogu” po raz ostatni w świątyni odezwały się dzwony i organy. Ich dźwięk usłyszymy dopiero w Wielką Sobotę, gdy kapłan oznajmi światu triumf Jezusa Chrystusa nad śmiercią.

Dziś uroczystej celebracji w licheńskiej bazylice przewodniczył ks. Bogusław Binda MIC, przełożony licheńskiej wspólnoty marianów. Mszę Wieczerzy Pańskiej koncelebrowali także m.in.: ks. Janusz Kumala MIC, kustosz sanktuarium, ks. Adam Stankiewicz MIC, wicekustosz oraz ks. Rafał Krauze MIC, proboszcz parafii pw. Doroty w Licheniu Starym.

- „Dzisiaj mamy ogromną katechezę pokory, gdy Pan Jezus obmywa uczniom nogi. Bóg stał się człowiekiem, aby człowieka z powrotem do Siebie doprowadzić. Tylko czy człowiek jest tego świadom? Czy widzi te starania samego Boga, który z miłości do niego uniżył się tak bardzo? I czy człowiek tę lekcję pokory rozumie i przyjmuje?” – powiedział na początku homilii ks. Binda zaznaczając, iż my wszyscy, na wzór Jezusa, powinniśmy obmywać sobie nawzajem nogi. Kapłan podkreślił, że „w dzisiejszym świecie jest głód tej postawy względem bliźniego”.  

Ks. Binda pytał także, czy jesteśmy w stanie przyjąć tę „katechezę pokory”? Czy my wszyscy, jako ludzie wierzący, jesteśmy otwarci na postawę Jezusa, aby czynić to w codzienności? Odpowiedzią na tak postawione pytania jest sam Jezus, który uzdalnia nas do takiej postawy.

W dalszej części marianin przypomniał, że dziś, w Wielki Czwartek, obchodzimy pamiątkę ustanowienia sakramentu Eucharystii i kapłaństwa. – „W Wielki Czwartek Chrystus włącza nas w bezkrwawy sposób w to, co w sposób krwawy stało się w Wielki Piątek, gdy składa Swoje ciało w ofierze. Nigdy też nie zrozumiemy i nie pojmiemy tajemnicy kapłaństwa. Przez ten sakrament Pan Bóg dokonuje największego cudu w trakcie każdej mszy świętej. I dokonuje się to w każdym kościele zawsze wtedy, gdy kapłan wypowiada słowa konsekracji. Ale to nie kapłan swoją mocą dokonuje tego cudu. Żaden człowiek nie ma takiej mocy. Tego dokonuje sam Bóg” – powiedział ks. Binda zaznaczając, że sakrament Eucharystii jest szczytem, źródłem i sensem życia całego Kościoła.

Kapłan zwrócił także uwagę i ubolewał nad faktem, że wierni często przyjmują komunię świętą bezmyślnie, bez zastanowienia, że jest to żywy Chrystus, który pragnie się z nami zjednoczyć. W swoim miłosierdziu Bóg dał człowiekowi możliwość oczyszczenia się poprzez sakrament pojednania, aby każdy mógł wejść na ucztę eucharystyczną. „I o tym trzeba przypominać, abyśmy nie lekceważyli tego sakramentu – miłości Boga do człowieka” – dodał.
- „Szatanowi nie podobają się te sakramenty, dlatego zwalcza i atakuje kapłaństwo, próbując je opluć, znieważyć, zohydzić, także przez upadki kapłanów. Dlatego módlmy się za kapłanów, aby nigdy nie zabrakło tych, którym Chrystus powierzył sprawowanie największego cudu – Eucharystii” – zakończył rozważania ksiądz przełożony.

Po Mszy Świętej Najświętszy Sakrament, czyli wielkoczwartkowy dar Boga dla człowieka,  został złożony w tabernakulum.

Jutro Wielki Piątek. Tego dnia chrześcijanie na całym świecie wspominać będą męczeńską śmierć Jezusa Chrystusa na Golgocie. W licheńskiej bazylice uroczysta Liturgia Męki Pańskiej rozpocznie się o godz. 18.00. Z kolei w Wielką Sobotę Liturgia Wigilii Paschalnej  rozpocznie się o godz. 20. Zgodnie z tradycją, tego dnia wierni modlą się przy grobie Pana Jezusa. W tym roku w licheńskim sanktuarium warta przy grobie Pańskim miała być pełniona przez amerykańskich żołnierzy stacjonujących z 33. w Bazie Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Jednakże ich przyjazd do Lichenia w Wielką Sobotę został odwołały w związku z dekretem bpa włocławskiego Wiesława Alojzego Meringa z dnia 26 marca, w którym hierarcha zakazał pełnienia straży przy grobach Pańskich na terenie diecezji włocławskiej.  

Księża marianie przypominają, że zgodnie z obowiązującymi restrykcjami sanitarnymi, w licheńskiej bazylice jednocześnie może przebywać 350 osób. Jednocześnie stróże licheńskiego sanktuarium zachęcają do włączenia się w celebrację Triduum Paschalnego poprzez sanktuaryjne media społecznościowe.

Licheń Stary, 01 kwietnia 2021 r.   

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


8 maja 2021
Sobota

Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, Głównego Patrona Polski

Dzień modlitw w intencji Ojczyzny

76. rocznica zakończenia II wojny światowej

XXI Pielgrzymka Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 
Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej (6-9 maja) - PRZENIESIONE NA INNY TERMIN

Eucharystia daje życie. Rekolekcje dla zelatorów Duchowej Rodziny Mariańskiej
(7-9 maja) - ODWOŁANE

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
Po Mszy św. o 7.30 - Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
16.00 Msza św. za zmarłych pielgrzymów, ofiarodawców, dobroczyńców licheńskiego Sanktuarium
19.00 Msza św. w intencji małżeństw i rodzin
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Nabożeństwo majowe: 17.00
Nowenna do Matki Bożej Licheńskiej: 18.00
Apel Maryjny, różaniec: 21.00
kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Nabożeństwa
Nabożeństwo majowe: po Mszy św. o 7.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
 
Okres liturgiczny: Wielkanoc
I tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: B, I

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Dz 20, 17-18a. 28-32. 36
Psalm responsoryjny: Ps 100
Drugie czytanie: Rz 8, 31b-39
Ewangelia: J 10, 11-16
realizacja LM Internet  LM Internet