Matka Boża Bolesna
Główka38 Bazylika jesienią
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Nie lękaj się. Jam zwyciężył świat
Wigilia Paschalna

Sobotnia Liturgia Wigilii Paschalnej, będąca pierwszą Mszą Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, jest największym świętem Kościoła w ciągu całego roku liturgicznego. W Wielką Sobotę chrześcijanie na całym świecie przeżywają Tajemnicę Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, Jego Paschę, czyli przejście przez śmierć do nowego życia. 

Dzisiejsza celebracja w bazylice pw. Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej rozpoczęła się obrzędem poświęcenia ognia, po którym główny celebrans dzisiejszej uroczystości, ks. Rafał Krauze MIC, proboszcz parafii pw. Św. Doroty w Licheniu Starym, wyśpiewał Orędzie Wielkanocne – hymn na cześć Zmartwychwstałego Pana.
Tegoroczne obchody Triduum Paschalnego, ze względu na panująca epidemię koronawirusa, miały nieco skromniejszy wymiar, a obrzędy poświęcenia ognia i zapalenia paschału miały miejsce w prezbiterium, przy ołtarzu, a nie na zewnątrz świątyni.
W trakcie liturgii słowa odczytane zostały cztery czytania począwszy od opisu stworzenia świata, przez historię narodu wybranego, po wypełnienie proroctw Starego Testamentu dotyczących śmierci i zm
artwychwstania Jezusa Chrystusa. Po uroczystym zaśpiewaniu hymnu "Chwała na wysokości Bogu", gdy w kościele zabrzmiały po raz pierwszy od Mszy Wieczerzy Pańskiej organy i dzwonki, wysłuchano fragmentu Listu św. Pawła Apostoła, który przypomina, że "jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy" oraz uroczystej Ewangelii obwieszczającej zmartwychwstanie Chrystusa.
Homilię w trakcie uroczystości wygłosił ks. Rafał Krauze MIC. Na początku kapłan poprosił wiernych o zamknięcie oczu i wyobrażenie sobie piątku sprzed ponad 2000 lat, gdy Chrystus umarł na krzyżu. Marianin przytoczył medytacje amerykańskiego pastora S.M. Lockridge’a pt. „Jest piątek, ale nadchodzi niedziela”, która była wprowadzeniem do dalszych rozważań.
- „Zgromadziliśmy się w sobotę, a te wydarzenia zdarzyły się nocy. Jezus zmartwychwstał w nocy. On jest słońcem, które pokonało noc. Już dziś uczestniczymy w niedzieli” – powiedział ks. Krauze.
Jednak zaznaczył, że uczniowie nie wiedzieli jeszcze o zmartwychwstaniu – w dalszym ciągu żyli piątkiem. Jezus przygotowywał ich do tego wydarzenia, mówiąc Ale trzeciego dnia zmartwychwstanę.
- „Uczniowie nie mogli przyjąć tej wiadomości do siebie, gdyż ich serca były zamknięte na niedzielę. W dodatku kobiety, które jako pierwsze zjawiły się przy grobie, przeraziły ich mówiąc, że Jezus zmartwychwstał. Dzisiejsza liturgia prowadzi nas z ciemniści piątku, abyśmy uczestniczyli w światłości zmartwychwstania. W ten sposób wyrażamy ufność w obietnicę Pana” – kontynuował marianin.
Ksiądz proboszcz wyjaśnił, iż trzeba nam dziś zadać pytanie o to, gdzie jestem w tym momencie?
- „Czy jestem jeszcze w piątku? Czy nadal przeżywam i żyję dniem śmierci Chrystusa? A może przeżywam sobotę? Piątek dopiero co się skończył, a niedziela jeszcze nie nadeszła. Kiedy patrzymy na nasze przeżywanie, to o wiele bardziej przeżywamy wielki post. Ale Wielkanoc nam ucieka. Bliższy nam jest piątek. Na liturgii wpatrujemy się w swoje troski i zmagamy się z nimi. Jezus chce przyjść do nas. I chce nam powiedzieć Nie lękaj się. Jam zwyciężył świat” – zakończył.
Liturgie światła, słowa i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, które nastąpiło bezpośrednio po homilii, były wprowadzeniem do kulminacyjnego momentu dzisiejszej uroczystości – uczty eucharystycznej, w której uobecniła się Pascha Chrystusa – Jego przejście przez śmierć do nowego życia.
Zakończeniem dzisiejszej Liturgii Wigilii Paschalnej było wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz śpiew hymnu pochwalnego „Ciebie, Boga, wysławiamy”, po którym główny celebrans udzielił wiernym obecnym w licheńskiej świątyni błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem, aby Zmartwychwstały Chrystus towarzyszył nam we wszystkich okolicznościach życia, a my dzięki temu, abyśmy mogli w przyszłości stać się uczestnikami Jego chwały w niebie.

Jutro Niedziela Wielkanocna. Msze Święte w licheńskiej bazylice o godz. 6.00, 7:30, 10:00, 12:00 (suma), 16:00 oraz 18:00. W licheńskiej parafii wszystkie świąteczne Msze Święte zostaną odprawione na ołtarzu koronacyjnym znajdującym się tuż obok kościoła parafialnego. Msze Święte o godz.: 8:30, 10:30 i 17:00. Jak wyjaśnił ksiądz proboszcz, dzięki takiemu rozwiązaniu, w uroczystym świętowaniu Zmartwychwstania Pańskiego będzie mogła uczestniczyć większa liczba wiernych.

Licheń Stary, 3 kwietnia 2021 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


20 czerwca 2021
Niedziela
Dwunasta Niedziela zwykła

 
Rekolekcje dla środowisk trzeźwościowych (18-20 czerwca)
 
Pełna łaski. Maryja ewangelisty Łukasza. Rekolekcje biblijne - w szkole Niepokalanego Poczęcia (18-20 czerwca)

Ogólnopolska Pielgrzymka Przedsiębiorców z okazji Dnia Przedsiębiorcy
 
PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00
Po Mszy św. o 7.30 - Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
10.00 Po mszy błogosławieństwo ojców i zawierzenie ich św. Józefowi
12.00 W intencji Przedsiębiorców. Mszy przewodniczy ks. abp Grzegorz Ryś
16.00 Msza św. za zmarłych pielgrzymów, ofiarodawców, dobroczyńców licheńskiego Sanktuarium
19.00 w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00:
Nabożeństwo czerwcowe: 17.00
Różaniec: po nabożeństwie czerwcowym (ok. 17.30)
kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
8.30, 10.30, 17.00
Nabożeństwa
Nabożeństwo czerwcowe: godz. 8.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
8.00

Okres liturgiczny: zwykły
IV tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: zielony
Rok liturgiczny: B, I

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Hi 38,1.8-11        
Psalm responsoryjny: Ps 107
Drugie czytanie: 2 Kor 5,14-17
Ewangelia: Mk 4,35-41
realizacja LM Internet  LM Internet