Matka Boża Bolesna
Główka40 Bazylika w zbożu
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Dzień Ojca w licheńskim sanktuarium

Za ojców, aby umocnieni słowem Bożym i przykładem św. Józefa, z odwagą podejmowali swoje obowiązki dla dobra swoich bliskich i chwały Bożej, modlono się dziś w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej w związku z przypadającym we wtorek, 23 czerwca, Dniem Ojca.

Niedzielnej sumie o godz. 12.00 przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej przewodniczył ks. bp Łukasz Buzun OSPPE, biskup pomocnicy diecezji kaliskiej. Eucharystię koncelebrował ks. Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium.

W homilii bp Łukasz Buzun mówił o szczególnej roli św. Józefa, jaką odegrał w historii zbawienia, odpowiadając na Bożą prośbę i bez wahania przyjmując Maryję jako swoją małżonkę.
- „Rodzina to jest to miejsce wzrastania Jezusa. Dlatego tak ważny w naszym życiu jest obraz rodziny zapisany na kartach Ewangelii. Józef znajduje pewne urzeczywistnienie wraz z narodzeniem Jezusa w Betlejem. Ewangelia mówi nam, że Józef jest człowiekiem sprawiedliwym, świątobliwym i człowiekiem modlitwy. Jest wiernym oblubieńcem, który prowadzi Maryję do Betlejem, gdzie ma wkrótce porodzić. Szuka dla niej schronienia. I znajduje je dopiero w stajni.” – mówił bp Buzun.

Odnosząc się do roli wychowawcy i opiekuna Jezusa, biskup kaliski stwierdził, że św. Józef wyciska piętno swojej osobowości na Chrystusie. – „Taka jest prawda. To piętno swojej osoby, jako człowieka prawego i prawnego opiekuna, jest wyciśnięte w Synu Bożym.”

Św. Józef poświęcił swoje życie będąc opiekunem Jezusa. – „Po ofiarowaniu św. Józef otrzymuje polecenie z nieba, aby udać się do Egiptu i w ten sposób obronić Jezusa przed Herodem. Jego życie jest zdecydowaną odpowiedzią na słowa skierowane od Boga.” – powiedział homileta.

Zdaniem ks. bpa Buzuna św. Józef wychowywał Jezusa w całokształcie życia. Uczył go nie tylko pracy, ale przede wszystkim modlitwy, którą odmawiano każdego dnia w domu, a także w synagodze.
Hierarcha zakończył rozważania słowami: „Niech św. Józef nas prowadzi niech jego osoba nas inspiruje do głębszej wiary we wzrastaniu w naszym powołaniu do ojcostwa.”

Po komunii św. został odczytany akt zawierzenia ojców św. Józefowi.

Już dziś zapraszamy do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu Starym w przyszłą niedzielę, 28 czerwca, do uczestnictwa w 8. Pielgrzymce Duchowej Rodziny Mariańskiej i Wspólnoty Modlitewnej. Duchowa Rodzina Mariańska, która powstała 50 lat temu, to wspólnota wiernych, która wspiera duchowo i materialnie licheńskie sanktuarium. Główna Msza św. o godz. 12.00. Uroczystość uświetni chór bazyliki licheńskiej „Stabat Mater”.

Licheń Stary, 21 czerwca 2020 r.  

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


20 czerwca 2021
Niedziela
Dwunasta Niedziela zwykła

 
Rekolekcje dla środowisk trzeźwościowych (18-20 czerwca)
 
Pełna łaski. Maryja ewangelisty Łukasza. Rekolekcje biblijne - w szkole Niepokalanego Poczęcia (18-20 czerwca)

Ogólnopolska Pielgrzymka Przedsiębiorców z okazji Dnia Przedsiębiorcy
 
PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00
Po Mszy św. o 7.30 - Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
10.00 Po mszy błogosławieństwo ojców i zawierzenie ich św. Józefowi
12.00 W intencji Przedsiębiorców. Mszy przewodniczy ks. abp Grzegorz Ryś
16.00 Msza św. za zmarłych pielgrzymów, ofiarodawców, dobroczyńców licheńskiego Sanktuarium
19.00 w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00:
Nabożeństwo czerwcowe: 17.00
Różaniec: po nabożeństwie czerwcowym (ok. 17.30)
kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
8.30, 10.30, 17.00
Nabożeństwa
Nabożeństwo czerwcowe: godz. 8.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
8.00

Okres liturgiczny: zwykły
IV tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: zielony
Rok liturgiczny: B, I

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Hi 38,1.8-11        
Psalm responsoryjny: Ps 107
Drugie czytanie: 2 Kor 5,14-17
Ewangelia: Mk 4,35-41
realizacja LM Internet  LM Internet