Matka Boża Bolesna
3
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


ARTYKUŁY DO POBRANIA

Dzień Sąsiada

W ostatnią niedzielę przed rozpoczęciem Wielkiego Postu ok. 2 tysiący wiernych modliło się w licheńskiej bazylice za wszystkich, wśród których mieszkamy i za siebie samych, którzy także jesteśmy czyimiś sąsiadami. W Dzień Sąsiada, który był obchodzony 23 lutego w Licheniu ks. Janusz Kumala MIC, kustosz Sanktuarium, przypomniał, że nasze relacje powinny być naznaczone miłością chrześcijańską, prosząc, by Bóg wlewał w serca zgromadzonych prawdziwą, heroiczną miłość.
 
„Żaden człowiek nie jest powołany do życia w samotności. Jesteśmy powołani do życia we wspólnocie – wszyscy jesteśmy dziećmi Jednego Boga” – rozpoczął ks. Kumala – „Na tej ziemi jesteśmy pielgrzymami, wędrowcami, którzy przemierzają drogę życia razem z innymi ludźmi. Żaden człowiek, którego spotykamy na naszej drodze życia nie jest przypadkowy – jest darem od Boga. Nie jesteśmy dla siebie obcymi – tylko jeszcze się nie znamy – tak mamy patrzeć na całą ludzkość, ponieważ jesteśmy i powinniśmy być dla siebie darem” – przekonywał ksiądz Kustosz. 
Marianin nawiązał także do przewidzianych na dziś w liturgii czytań. Pierwsze z nich wzywa do bycia świętymi: „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!” (Kpł 19,2). Również w Ewangelii słyszymy podobne wezwanie: „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5,48). Komentując biblijne fragmenty ks. Kumala stwierdził, że jest to  „Słowo, do którego możemy mieć dystans, traktować jako skierowane nie do nas. Może uważamy, że świętość nie jest w naszym zasięgu. Trzeba nam uświadomić sobie, że powołanie do świętości realizujemy w naszym codziennym życiu, zwyczajnych sytuacjach. Być świętym nie znaczy być bezgrzesznym. Człowiek święty to ten, który spełnia wolę Boga i wciela w życie Boże przykazania, a przede wszystkim to najważniejsze – przykazanie miłości Boga i bliźniego. Jeśli żyjemy miłością, to upodabniamy się do Boga i coraz bardziej otwieramy na Jego miłość, którą On nas obdarza.”
„Ludzie dziś często mieszkają obok siebie, nie znając się. Izolacja, zamknięcie się, nie jest życiem chrześcijańskim” – podkreślił kaznodzieja, zachęcając, „by nie być wobec siebie obojętnym, ponieważ tutaj, na ziemi zaczynamy budować naszą wieczność”. 
Na zakończenie liturgii w specjalnej modlitwie proszono o wzajemną przyjaźń, szacunek: „Wspieraj nas, aby w nasze serca nie wkradła się obojętność lub ludzka zazdrość, która tak mocno niszczy wzajemną miłość i relacje. Udziel nam swoich darów, abyśmy wraz z nimi budowali prawdziwą wspólnotę ludzką, opartą na miłości, wzajemnym zrozumieniu, niesieniu pomocy oraz otwartości.” 
Już za 2 tygodnie, 8 marca, w sanktuarium licheńskim będzie obchodzony Dzień Kobiet. Do Domu Najpiękniejszej z Niewiast marianie zapraszają kobiety - córki, siostry, żony, matki, wdowy – aby w obecności Maryi doświadczyły Bożego błogosławieństwa i umocniły się w swoim powołaniu.

Licheń Stary, 23 lutego 2020 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


19 czerwca 2021
Sobota

Wspomnienie dowolne Najświętszej Maryi Panny

Wspomnienie dowolne św. Romualda, opata

Dzień św. Józefa - modlitwy i refleksje o św. Józefie podczas mszy świętych o godz. 6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00 i 19.00.

Rekolekcje dla środowisk trzeźwościowych (18-20 czerwca)PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
Po Mszy św. o 7.30 - Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
12.00 W intencji księży ze wspólnoty domu zakonnego w Licheniu świętujących rocznicę święceń kapłańskich
16.00 Msza św. za zmarłych pielgrzymów, ofiarodawców, dobroczyńców licheńskiego Sanktuarium
19.00 Msza św. w intencji małżeństw i rodzin
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Nabożeństwo czerwcowe: 17.00
Nowenna do Matki Bożej Licheńskiej: 18.00
Apel Maryjny, różaniec: 21.00
kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Nabożeństwa
Nabożeństwo czerwcowe: po Mszy św. o godz. 7.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Okres liturgiczny: zwykły
III tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: B, I

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: 2 Kor 12,1-10       
Psalm responsoryjny: Ps 34
Ewangelia: Mt 6,24-34
realizacja LM Internet  LM Internet