SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

XXI Dzień Papieski „Nie lękajcie się”

„Nie lękajcie się” to tegoroczne hasło XXI Dnia Papieskiego, który w Polsce obchodzony był 10 października.

„… uczmy się od Ojca Świętego postawy zawierzenia i ufności Bogu na wzór Maryi”

„Nie lękajcie się” to tegoroczne hasło XXI Dnia Papieskiego, który w Polsce obchodzony był 10 października. Także w Licheniu upamiętniano osobę i dzieło św. Jana Pawła II. Modlono się, byśmy dzięki umiejętności spotkania, jakiego uczył św. Jan Paweł II, potrafili na co dzień przezwyciężać wszelką nieufność, pokusę zniewag, a przyczyniali się do wzrostu miłości, wierności i przebaczenia. Uczestniczący w głównej Mszy Świętej w licheńskiej bazylice mogli otrzymać nowe niezwykłe licheńskie różańce z okazji trwającego miesiąca różańcowego.

Nie lękajcie się, nieście wszystkim orędzie nadziei...

„Spoglądamy z miłością na osobę Jana Pawła II, całe jego dzieło, prosząc go o wstawiennictwo w naszych sprawach i sprawach naszej Ojczyzny. Uczmy się od Ojca Świętego postawy zawierzenia i ufności Bogu na wzór Maryi” – mówił ks. Janusz Kumala MIC, kustosz sanktuarium rozpoczynając południową Mszę Świętą.
Podczas liturgii został odczytany List pasterski Episkopatu Polski przeznaczony na XXI Dzień Papieski. Polscy biskupi przypominają w nim, że Bóg „jako najlepszy Ojciec nieustannie interesuje się życiem swoich dzieci”. List przywołuje papieskie orędzie nadziei. Chrystusowe wezwanie „Nie lękajcie się!” jest aktualne także dzisiaj. Świadkiem nadziei wypełniającym to wezwanie poprzez konkretne dzieła miłosierdzia staje się Kościół, czego przykładem jest niedawno beatyfikowana Matka Elżbieta Róża Czacka założycielka Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.

Nie lękajcie się, trwajcie mocni w wierze...

„Od Jezusa czerpiemy bowiem nadzieję, że możemy przejść przez doświadczenie cierpienia, zwłaszcza niezawinionego, gdyż na drugiej stronie naszego krzyża przybity jest On. Tylko osobiste spotkanie z Jezusem, przeżyte we wspólnocie wierzących, może dać nam pokój w najtrudniejszych sytuacjach życiowych” – czytamy w Liście.
„Niedościgłym wzorem zaufania Bogu i wierności Jego woli jest dla nas Maryja. U Niej szukali nadziei i Jej orędownictwa przyzywali św. Jan Paweł II i bł. kard. Stefan Wyszyński. Matce Odkupiciela zawierzali swoje życie i posługę w dramatycznym dla Kościoła i Ojczyny czasie. Dzięki temu zachowali jedność, pomimo wrogich prób rozbicia Kościoła. Maryja przypomina, aby nie tracić nadziei, nawet wówczas, gdy wszystko zdaje się sprzysięgać przeciwko nam. Bóg nigdy nie wypuszcza nas ze swoich dłoni i jeżeli Mu zaufamy przeprowadzi nas przez najtrudniejsze doświadczenia” – podkreślają polscy biskupi.
List z okazji Dnia Papieskiego przybliża także Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która jest niczym „konsekwentnie budowany od 21 lat przez nas wszystkich ‘żywy pomnik’ wdzięczności św. Janowi Pawłowi II”. „Co roku swoją opieką obejmuje blisko dwa tysiące zdolnych uczniów i studentów z niezamożnych rodzin, z wiosek i małych miejscowości całej Polski”. 10 października był okazją do kwesty w kościołach i w miejscach publicznych wspomagającej ten wyjątkowy cel.
Na zakończenie Eucharystii Ksiądz Kustosz pobłogosławił różańce, które chętni pielgrzymi mogli zabrać do domów, by modlić się tą piękną modlitwą w duchowej łączności z licheńskim sanktuarium. Różańce zdobi wizerunek Matki Bożej Licheńskiej oraz scena objawień w lesie grąblińskim. Niezwykły natomiast jest znajdujący się przy nich krzyżyk – wierna kopia krzyża, do którego w czasie II wojny światowej w Licheniu strzelała Niemka, Berta Bauer, próbując udowodnić, że Boga nie ma. Ksiądz Kumala przy tej okazji przypomniał, że św. Jan Paweł II podczas pielgrzymki do sanktuarium w 1999 r. jako wotum zostawił właśnie różaniec, który obecnie umieszczony jest przy wizerunku Matki Bożej. Oprawę muzyczną liturgii zapewnili muzycy Sanktuaryjnego Kwintetu Dętego.

Nie lękajcie się, Bóg jest Miłością...

W najbliższą sobotę, 16 października, przypada 43. rocznica wyboru ks. kard. Karola Wojtyły na papieża. Dzień ten może być doskonałą okazją do nawiedzenia kaplicy św. Jana Pawła II w dolnej części bazyliki, gdzie znajdują się relikwie krwi Ojca Świętego i pamiątki z jego pielgrzymki do licheńskiego sanktuarium w 1999 r. W tym dniu można będzie także zwiedzić apartamenty papieskie w tzw. domu papieskim, w którym mieszkał św. Jan Paweł II w czasie pobytu w naszym sanktuarium.
Zaś w najbliższy piątek, 15 października, Dzień Dziecka Utraconego. Księża marianie zapraszają na mszę św. o godz. 19.00, aby wspólnie modlić się w intencji rodziców, którzy doświadczyli poronienia swojego dziecka.
Różaniec umieszczony przy wizerunku Matki Bożej Licheńskiej - wotum, które Jan Paweł II ofiarował podczas pielgrzymki do sanktuarium w roku 1999

Tekst i zdjęcia: Biuro Prasowe Sanktuarium

Podziel się wpisem