SANCTUAIRE
LA MÈRE DE NOTRE LICHEN
LA DOULOUREUSE REINE DE POLOGNE

DÉFILER VERS LE BAS

Od 15 grudnia 2021 r. – w świątyniach maksymalnie 30% obłożenia

W bazylice górnej jednocześnie może przebywać 3 tys. osób.

Limit nie obowiązuje osób zaszczepionych oraz dzieci do lat 12.

 

X