SANTUARIO
LA MADRE DE NUESTRO LICHEN
LA DOLOROSA REINA DE POLONIA

DESPLAZARSE HACIA ABAJO

Día de los niños perdidos

W intencjach rodziców dzieci nienarodzonych oraz zmarłych modlono się w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, 15 października, w Dzień Dziecka Utraconego. Proszono, by Boża miłość uleczyła ich rany, a dzieci zostały przyjęte do Domu Ojca.

– Nieszczęściem jest utrata dziecka, oczekiwanego, wymodlonego. Dziś bardzo chcemy zwrócić uwagę na to, co spotyka rodziców. Tym dzieciom nie dane było urodzić się, przyjść na ten świat. Przedwcześnie odeszły – mówił ks. Bogusław Binda MIC, przełożony licheńskiej wspólnoty zakonnej przewodniczący południowej Mszy Świętej przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej. W kontekście wielu trudnych sytuacji i przygnębiających wydarzeń, jakie mają miejsce na świecie, pytał, jak mamy żyć nadzieją.

– Paweł Apostoł modlił się o światłe oczy serca dla Efezjan. Chodzi o nasze serca, by one były napełnione światłem Chrystusa, który pokonał śmierć, grzech, Szatana. Możemy dzięki temu przechodzić z ciemności do światła, ze śmierci do życia. Trzeba nam kontemplować Oblicze ukrzyżowanego Chrystusa, nie tylko w Wielki Piątek. Często patrzmy w tę miłość ukrzyżowaną, byśmy mieli w sobie życie. Chrześcijanin to ten, który należy do Chrystusa, a chrześcijaństwo to spotkanie z Chrystusem. Jesteśmy w drodze całe nasze życie. Jest ono drogą do Boga, do nieba, a Jego  miłosierdzie nie zna granic – stwierdził ks. Binda.

Po mszy rodzice i krewni przedwcześnie zmarłych dzieci mieli okazję, by zapalić światełko na znak swojej pamięci i modlitwy. Zwyczaj ten praktykowany jest co roku w bazylice licheńskiej już od 2018. Sprawowana co roku liturgia jest wyrazem wiary w to, że moc Chrystusowego krzyża obejmuje także krótkie życie na ziemi dzieci przedwcześnie zmarłych. Zmartwychwstanie Chrystusa otworzyło bramy Nieba także im. Widząc dramat bliskich pogrążonych w żałobie, księża marianie pamiętają o nich w swojej modlitwie, prosząc, by Bóg ich pocieszył i napełnił swą łaską.

Każdego roku, w latach 2017-2019 w Polsce, ok. 1700 kobiet urodziło martwe dziecko. Szacuje się, że nawet około 15% wszystkich ciąż kończy się poronieniem. Rocznie w Polsce dochodzi do niemal 40 tyś. poronień. UNICEF podaje w jednym z raportów, że na świecie martwe dziecko rodzi się co 16 sekund.

Dzień Pamięci Dzieci Nienarodzonych i Zmarłych obchodzony jest w Stanach Zjednoczonych od 1988 roku. Od 2004 roku, z inicjatywy Organizacji Rodziców po Stracie oraz Rodziców Dzieci Chorych „Dlaczego”, 15 października, w Polsce obchodzony jest Dzień Dziecka Utraconego. Dzień ten zwraca także uwagę na rodziców, którzy niejednokrotnie nie mieli szansy nawet, by poznać własne potomstwo i należycie przeżyć żałobę po jego stracie.

W Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej działa Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym y Ośrodek Wsparcia Płodności, gdzie można otrzymać pomoc i wsparcie.

Comparte la publicación

Compartir en facebook
Compartir en twitter
Compartir en linkedin
Compartir en pinterest
Compartir en print
Compartir en email
X