SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

18. Rocznica poświęcenia licheńskiej bazyliki

12 czerwca to wyjątkowa data w licheńskim kalendarzu. 18 lat temu, w roku 2004 miało miejsce uroczyste poświęcenie bazyliki, która ofiarowana została jako wotum narodu polskiego na nowe milenium chrześcijaństwa. Z tej okazji św. Jan Paweł II skierował telegram, w którym napisał: „Kiedy w roku 1999 dane mi było nawiedzić Licheń, patrzyłem na tę ogromną budowlę z myślą, że jej architektoniczny rozmach jest wyrazem wiary i miłości do Maryi i Jej Syna.”

Doniosłe wydarzenie było podsumowaniem 10-letniej budowy bazyliki – świątyni powstałej dzięki zaangażowaniu milionów zwykłych ludzi, dzięki któremu – w wymiarze materialnym – jej budowa była w ogóle możliwa.
W uroczystościach uczestniczyli biskupi, którzy wzięli udział w obradach 328. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Licheniu, biskupi z Białorusi i Ukrainy, parlamentarzyści, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych oraz pielgrzymi z całej Polski. Kościół poświęcił nuncjusz apostolski w Polsce – ks. abp Józef Kowalczyk.
Bazylika w Licheniu jest największą świątynią w Polsce, powstała w latach 1994 – 2004. Jest darem licheńskich pielgrzymów złożonym ku czci Matki Bożej Licheńskiej.
Niedziela, 12 czerwca była obchodzona jako Dzień wdzięczności fundatorom i budowniczym bazyliki licheńskiej.
Południowej Mszy św. przewodniczył ks. Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium. W homilii podkreślił, że tajemnica Boga jest tajemnicą jedności i miłości, Trójcy Przenajświętszej, która objawia się w każdym z nas, stworzonych na obraz Boga Trójjedynego.
„Jesteśmy powołani do miłości i relacji. Bóg nią nas obdarza i uzdalnia do niej. Czasami trudno nam kochać, nawet najbliższych, i przyjmować miłość ze strony innych, bo pokusa samowystarczalności jest duża. Źródłem trudności jest brak żywej więzi z Bogiem. Maryja w grąblińskim lesie w 1850 r. nawoływała, by nieustannie się nawracać, przemieniać siebie” – mówił. Ks. Kumala. Zakonnik zwrócił także uwagę na wartość małżeństwa, rodziny i życia: „Kiedy obecność Chrystusa jest fundamentem, to małżeństwo staje się odblaskiem Boga. Warto, by ta relacja była oparta na miłości pełnej poświęcenia, która przynosi szczęście, wtedy małżeństwo otwiera się na nowe życie podarowane od Boga. Jeśli zabraknie czegoś w relacji małżeńskiej, cierpi cała rodzina, również dzieci. Dlatego tak ważna jest dbałość o powołanie do życia małżeńskiego. Spójrzmy na powołanie małżeńskie i rodzinne jako współpracę z Bogiem Trójjedynym” – zachęcał ksiądz kustosz.
Marianin przypomniał też, że wszyscy wierni, w których odbija się oblicze Boga, stanowią wspólnotę Kościoła, braci i sióstr. To dzięki wspólnocie powstała licheńska bazylika. „Jan Paweł II powiedział na placu przed bazyliką, że ta świątynia jest znakiem miłości i wiary w Boga i Maryję. Wykorzystajmy obecność w licheńskim sanktuarium, by odnowić swoje życie, również małżeńskie i rodzinne” – zakończył ks. Kumala. Podczas Mszy Świętej swoją muzyką modlitwie pielgrzymów towarzyszył Chór bazyliki licheńskiej „Stabat Mater” et Quintette à vent du sanctuaire.

Texte et photos : Service de presse du Sanctuaire

Partager la publication