SANCTUAIRE
LA MÈRE DE NOTRE LICHEN
LA DOULOUREUSE REINE DE POLOGNE

DÉFILER VERS LE BAS

Brońmy życia – uroczystość Zwiastowania Pańskiego i Dzień Świętości Życia

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego i Dzień Świętości Życia w licheńskiej bazylice rodzice oczekujący narodzin dziecka zostali objęci modlitwą o otwartość na dar życia. Podczas południowej Mszy św. księża marianie udzielili im indywidualnego błogosławieństwa.

Ks. Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium, który przewodniczył południowej Mszy św., zaznaczył na początku homilii, że każdego roku notuje się dziesiątki milionów tzw. aborcji, która jest najczęstszą przyczyną śmierci na świecie.  – Co to znaczy bronić życia? Przyjąć poczęte życie to pierwszy obowiązek każdego z nas. Czynimy to także poprzez świadectwo, że na co dzień wspieramy tych, którzy przeżywają trudności w tej kwestii, dobre słowo może uratować życie. Potrzeba też żarliwej modlitwy. W wielu parafiach rozpoczyna się dziś znana akcja duchowej adopcji, która polega na modlitewnym towarzyszeniu nienarodzonym dzieciom przez 9 miesięcy ciąży. Bronić życia to również troszczyć się o życie swoje i wszystkich, którzy są wokół nas – wyjaśnił ksiądz kustosz.

Stwierdził, że ważna jest nie tylko troska o życie fizyczne, ale przede wszystkim duchowe przez cały rok. Matka Boża Licheńska podczas objawień Mikołajowi Sikatce w grąblińskim lesie wzywała do nawrócenia i przemiany życia. – To warunek, by nasze życie, które się rozpoczęło na ziemi, nigdy się nie skończyło. Bóg chce, byśmy szli drogą duchowego piękna, która doprowadzi nas do nieba. Właśnie dziś świętujemy i kontemplujemy, że Bóg posyła swojego Syna na ziemi z miłości, bo chce uratować ludzkość. Bóg potrzebuje współpracy Maryi, ale i każdego z nas – mówił ks. Kumala. Zauważył, że współpraca z Bogiem polega na codziennej otwartości na Jego łaskę i  korzystania z sakramentów świętych, do czego przygotowuje pierwszy z nich. – Bóg nikogo nie odrzuca, ale każdego człowieka czyni wybranym i obdarowuje darem życia – mówił ks. Janusz Kumala.

Już jutro zapraszamy na południową Mszę św. rodziców z dziećmi. Wszystkie dzieci otrzymają figurki baranka wielkanocnego do świątecznego koszyczka. Po Eucharystii odbędzie się Koncert pieśni pasyjnych w wykonaniu chóru bazyliki licheńskiej „Stabat Mater”.

 

Partager la publication