SANCTUAIRE
LA MÈRE DE NOTRE LICHEN
LA DOULOUREUSE REINE DE POLOGNE

DÉFILER VERS LE BAS

Poniedziałek Wielkanocny w licheńskim sanktuarium

Cud Zmartwychwstania Pańskiego Kościół świętuje przez osiem dni bez przerwy w oktawie Wielkiej Nocy. W licheńskiej bazylice w drugi dzień Świąt Wielkanocnych licznie zebrani pielgrzymi uczestniczyli w uroczystych Mszach Świętych.

Czytanie z Dziejów Apostolskich przypomniało zgromadzonym: „Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami”. Na głoszenie prawdy o zmartwychwstaniu Chrystusa wskazał również ewangelista Mateusz. Opisuje on spotkanie niewiast z aniołem, a później samym Chrystusem, któremu oddają pokłon i biegną do uczniów głosić radosną nowinę. Ta droga radości głoszenia Zmartwychwstałego ściera się z drogą kłamstwa – rozpowiadania przez przekupionych żołnierzy, że uczniowie wykradli ciało Jezusa w nocy.

– Ufam, że przychodzimy na Eucharystię, by spotkać się ze zmartwychwstałym Panem. Podczas każdej Mszy Świętej jesteśmy posłani, by głosić Dobrą Nowinę.  To droga, którą Kościół kroczy od początku, gdzie na pierwszym miejscu znajduje się wiara w Boga, a także posłuszeństwo Jego Słowu i miłość do Niego. Przeszło nią wielu świętych – zaznaczył ks. Adam Stankiewicz MIC, przełożony licheńskiej wspólnoty księży marianów, który przewodniczył południowej Eucharystii. Zachęcił do refleksji, czy wierzący czują entuzjazm wynikający ze spotkania z żywym Chrystusem i dzielą się wiarą po powrocie do domu, w swoim otoczeniu. Marianin podkreślił, że dzięki świadkom zmartwychwstania – niewiastom, apostołom i świętym, którzy przekazywali wiarę z pokolenia na pokolenie, dziś gromadzimy się w świątyniach. Zachęcił do modlitwy o wierność drodze prawdy, posłuszeństwa i miłości do Boga.

W pozostałe dni oktawy wielkanocnej Pismo Święte na Mszach Świętych opowiada o spotkaniach Zmartwychwstałego, m.in. z Marią Magdaleną, z uczniami idącymi do Emaus, z uczniami nad jeziorem Genezaret.

W przyszłą niedzielę, która jest Niedzielą Miłosierdzia, zapraszamy na godz. 14.00 do głównej nawy bazyliki na przygotowanie do Koronki do Bożego Miłosierdzia, którą pomodlimy się o godz. 15.00. Począwszy od Wielkiego Piątku w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej trwa nowenna przed świętem Bożego Miłosierdzia – koronka odmawiana jest codziennie o godz. 15.00 w nawie głównej bazyliki. Najbliższa niedziela to także Święto Caritas oraz niedziela modlitwy i wsparcia naszego Licheńskiego Hospicjum w ramach akcji Pola nadziei. Zapraszamy.

Partager la publication