SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

Modlitwa o pokój na Ukrainie w rocznicę rozpoczęcia wojny

Za pokój na Ukrainie oraz o nawrócenie narodu rosyjskiego modlił się dziś w licheńskiej bazylice podczas południowej Mszy św. ks. Janusz Kumala MIC, kustosz Sanktuarium Maryjnego w Licheniu Starym, w przypadającą dziś pierwszą rocznicę rozpoczęcia pełnoskalowej wojny rosyjsko-ukraińskiej.

Odnosząc się do dzisiejszej liturgii Słowa Bożego, ks. Kumala zachęcał do odrzucenia zła i poszukiwaniu dobra w życiu:
– Gdy rozpoczynamy czas Wielkiego Postu uświadamiamy sobie, że nie raz kroczymy drogami zła. Zło jest obecne w naszym życiu, a dobro wydaje się słabe. Z pokorą musimy uznać, że ulegamy złu i je wybieramy zamiast dobra. W tym okresie jednak jest dla nas światło nadziei – Chrystus zmartwychwstał i jest pośród nas; On jest odpowiedzią, w jaki sposób mamy realizować dzisiejsze wezwanie.
Marianin podkreślił, że Bóg daje nam siły, abyśmy byli w stanie odeprzeć atak złego ducha. Dlatego „trzeba nam umacniać się obecnością Chrystusa w naszym sercu i brać odpowiedzialność za ludzi wokół nas, począwszy od najbliższych”.
W homilii ksiądz kustosz zwrócił także uwagę na dramatyczną sytuację, w jakiej od roku znajdują się nasi sąsiedzi – Ukraińcy. Podkreślił, abyśmy nie przyzwyczajali się do tej sytuacji i nie podchodzili do wojny za naszą wschodnią granicą obojętnie. Zauważył także, że dziś w różnych częściach globu toczy się ok. 230 różnych konfliktów zbrojnych, najczęściej pomiędzy sąsiadującymi krajami.
– W ten sposób czynimy dobro i przeciwstawiamy się złu, które nazywamy po imieniu – agresorem jest Rosja. Potrzeba naszej modlitwy. Dlatego kierujmy nasze słowa do Pana Boga z wołaniem o pokój i nawrócenie Rosji. Ważne, byśmy sami zaangażowali się w szukanie dobra i przeciwstawianie się złu, również poprzez modlitwę podczas Mszy św. Zanośmy nasze prośby do Matki Bożej Licheńskiej, Bolesnej Królowej Polski, która pochyla się nad światem – zakończył.
Dla upamiętnienia pierwszej rocznicy wybuchu konfliktu zbrojnego pomiędzy Rosją a Ukrainą, a także dla przypomnienia, że Polska w tej wojnie wspiera naród ukraiński, na placu przed bazyliką zawisły dzisiaj dwie flagi – biało-czerwona oraz niebiesko-żółta.

Partager la publication