SANCTUAIRE
LA MÈRE DE NOTRE LICHEN
LA DOULOUREUSE REINE DE POLOGNE

DÉFILER VERS LE BAS

Pielgrzymka Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem do Lichenia

Cała społeczność Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem, rodzice i absolwenci, już po raz 27. pielgrzymowali 14 października do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Powierzyli Bolesnej Królowej Polski swoje intencje i świętowali – rocznicę wyboru patrona szkoły na papieża, ślubowanie pierwszoklasistów i Dzień Edukacji Narodowej.

Uczniowie klasy pierwszej składają uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły

Mszy św. w licheńskiej bazylice przewodniczył ks. prał. Sławomir Kasprzak, proboszcz parafii św. Stanisława BM w Kramsku. – Stworzyliście przepiękną historię szkolnego pielgrzymowania. Przychodzicie tutaj prosić swojego świętego patrona, Maryję i Jezusa o błogosławieństwo dla was. Chrystus mówi dziś w Ewangelii trudne słowa, ganiąc kapłanów i uczonych w piśmie – nie bądźcie hipokrytami, bądźcie prawdomówni. Św. Jan Paweł II, Jezus i Maryja pokazują, że jest jeszcze życie, często niewidoczne dla oczu, ale bardzo ważne. Jesteście w szkole również po to, by uczyć się jak być dobrymi i mądrymi ludźmi. Życzę wam, byście cieszyli się z możliwości zdobywania wiedzy, szanowali swoich nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców, bo może kiedyś nie będziecie mieli okazji, by cieszyć się z obecności kogoś, kto dzieli się z wami mądrością – mówił ksiądz prałat.

Uczczenie rocznicy wyboru papieża Polaka w pielgrzymce zainicjował Andrzej Nowak, ówczesny dyrektor szkoły, a obecny wójt gminy Kramsk. Szkoła z Wysokiego jako jedna z pierwszych placówek w Polsce przyjęła za patrona św. Jana Pawła II. Starsi uczniowie bardzo chętnie idą na pieszo, młodsi przyjeżdżają autokarami. Do społeczności szkolnej dołączają także rodzice i absolwenci. – Przed wyruszeniem ze szkoły rano, proszę o niesienie intencji całej szkoły, o zdrowie dzieci, nauczycieli i rodziców, oraz swojej prywatnej intencji. Pamiętamy także o nauczycielach, którzy już zmarli – mówiła Elżbieta Bryl, dyrektor szkoły.

Partager la publication