SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

Rekolekcje „Różaniec szkołą duchowości eucharystycznej” – skarb, który trzeba odkryć

Uczestnicy rekolekcji „Różaniec szkołą duchowości eucharystycznej”, z początkiem października, pogłębiali swoją duchowość maryjną w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Uczestniczyli we Mszy Świętej, modlitwie indywidualnej oraz w konferencjach.

Uczestnicy rekolekcji "Różaniec szkołą duchowości eucharystycznej", 30 września-2 października 2022 r.

Ks. Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium i dyrektor Centrum Formacji Maryjnej, który przewodniczył rekolekcjom, zachęcał, by modlitwa różańcowa była szkołą chrześcijańskiej duchowości w wymiarze eucharystycznym i umacniała więź z Panem Bogiem i relacje z drugim człowiekiem. Nawiązując do posłania wiernych na zakończenie Mszy św. podjął refleksję: z czym mamy iść do świata? – W spotkaniu z drugim człowiekiem ważna jest modlitwa, rozmowa z Panem Bogiem. Dziś mamy dawać świadectwo wiary swoim życiem – postawą w pracy, w relacjach sąsiedzkich czy wypełniając obowiązki domowe – zaznaczył ks. Kumala.

Przywołał w rozważaniach ewangeliczną scenę nawiedzenia św. Elżbiety i Zachariasza. – Maryja poszła do ludzi, którzy dziś najbardziej potrzebują obecności Boga i Jego Matki. Rodziny, małżeństwa, dzieci nienarodzone i osoby starsze. Również my jesteśmy do nich posłani – mówił ksiądz kustosz, zauważając rosnącą liczbę rozwodów, zagrożenie życia dzieci nienarodzonych i potrzebę troski o seniorów.

W rekolekcjach uczestniczyli m.in. wierni parafii Ducha Świętego w Gdyni. Parafianie pielgrzymowali do Lichenia i na Jasną Górę, a kiedy powstała róża różańcowa wyruszyli do parafii Matki Boskiej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski i Świętego Jerzego w Gdyni-Babich Dołach. A następnie zrodził się pomysł, by przyjechać do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej na rekolekcje. – Uczestniczyłam wcześniej w licheńskich rekolekcjach przygotowania do spowiedzi generalnej i pomyślałam, dlaczego więcej osób ma nie skorzystać? Mam nadzieję, że uda nam się również w przyszłości pielgrzymować do Matki Bożej Licheńskiej i uczestniczyć w rekolekcjach – opowiedziała Aleksandra Kropotow, parafianka.

Zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych edycjach. Więcej informacji w Centre de formation mariale codziennie, w godz. 8.00-15.00. Zgłoszenia można również dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: rekolcje@maryja.pl

L'offre complète des retraites organisées au Sanctuaire de Licheń peut être consultée dans le calendrier des retraites pour 2022.

Nous t'invitons!

Partager la publication