SANCTUAIRE
LA MÈRE DE NOTRE LICHEN
LA DOULOUREUSE REINE DE POLOGNE

DÉFILER VERS LE BAS

Battre en retraite

Cliquez sur la retraite sélectionnée pour voir les détails

janvier 2022

Zastrzegamy sobie możliwość zmian w kalendarzu rekolekcji, warsztatów i kursów ze względów duszpasterskich. Mogą także zaistnieć zmiany wprowadzone przez samych organizatorów. Zawsze aktualne informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Pielgrzyma.

X