SANCTUAIRE
LA MÈRE DE NOTRE LICHEN
LA DOULOUREUSE REINE DE POLOGNE

DÉFILER VERS LE BAS

Rozważania różańcowe

TAJEMNICE RADOSNE

TAJEMNICA I: Zwiastowanie

Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. (Łk 1,31)

Jezus – znaczy: Bóg zbawia. Zbawiasz nas, Panie, stając się człowiekiem, jednym z nas. Stajesz się naszym bratem. Dzielisz nasze życie. Jezus jest moim bratem! Jestem siostrą Jezusa! Jestem bratem Jezusa!

TAJEMNICA II: Nawiedzenie

Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. (Łk 1,40-41)

Pozdrowienie Maryi, Jej życzliwe słowo – to zapowiedź, Jezu, Twojego zbawczego słowa, przedsmak Twojej dobroci. Tak niewiele trzeba, by Twoja łaska przepływała przez nasze serca.

TAJEMNICA III: Narodzenie

Pasterze mówili między sobą: „Pójdziemy do Betlejem i zobaczymy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił”. Udali się też pośpiesznie i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. (Łk 2,15-17)

Swoje dzieło zbawienia zaczynasz, Panie, od maluczkich: od Maryi i Józefa, od ubogich i pasterzy. Zaczynasz je na „końcu świata”: w Nazarecie i Betlejem, jako niemowlę. Uczysz nas uważności na to, co małe. 

TAJEMNICA IV: Ofiarowanie 

A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on [Symeon] wziął Je w objęcia, błogosławił Boga… (Łk 2,27-28)

Minęło 40 od Twoich narodzin, Jezu, Jako człowiek nie możesz jeszcze decydować o sobie. Ojciec powierzył Cię Maryi i Józefowi, oni pomagają Ci pełnić Jego wolę. Ofiarowali Cię Panu, dają Cię na ręce Symeonowi… Uczestniczą w znakach, które jasno pokazują, że przyszedłeś po to, by dawać nam siebie…

TAJEMNICA V: Odnalezienie

[Jezus] siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. (Łk 2,46)

Święta prostota: Jezus siedzi, przysłuchuje się, zadaje pytania…

Jako 12-latek zostajesz sam, Jezu, w domu swego Ojca. Wydaje się, że czujesz się tu swobodnie, w rodzinie. Nauczyłeś się tego w życiu z Maryją i Józefem? W życiu z Ojcem w głębi Twojego serca?

TAJEMNICE ŚWIATŁA

TAJEMNICA I: Chrzest Pana Jezusa 

W chwili gdy [Jezus] wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębice zstępującego na Niego. A z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”. (Mk 1, 10-11) 

Jezu, chrzest w Jordanie otwiera nowy etap Twojego życia. Ojciec daje Ci na drogę swoją miłość, zapewnienie o stałym miejscu w Jego sercu. To bezcenny skarb na drogę, który chcesz przekazać każdemu z nas…

TAJEMNICA II: Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie 

Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. (J 2,5)

Twoja Matka, Maryja, zna Cię, Jezu, i ufa Ci bez zastrzeżeń. Wysyła  nas do Ciebie. Przekonuje, że możemy bezgranicznie Ci zaufać. Cokolwiek nam powiesz, gdziekolwiek nas poślesz. Zaskoczysz nas nowym smakiem naszego życia…

TAJEMNICA III: Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, (…) do skarbu ukrytego w polu,  (…) do sieci, zarzuconej w morze, (…) do kobiety, która zamiata dom i szuka drachmy… (por. Mt 13,31.44,47; Łk 15,8)

Nasz Królu, Jezu, cieślo z Nazaretu, Twoje królestwo nie czeka dopiero gdzieś w zaświatach, jest ukryte w naszym zwykłym życiu… Uczysz je odkrywać: „Przypatrzcie się ptakom, (…) popatrzcie na polne kwiaty (…) Jest radość wśród aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca” (por. Mt 6,26-28; Łk 15,7).

TAJEMNICA IV: Przemienienie na Górze Tabor 

A z obłoku odezwał się głos: „To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!”. (…) A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli. (Łk 9,35-36)

Jak dobry jest Twój Ojciec, Jezu. Daje Ci światło przed męką: „Jesteś Synem moim, Wybranym”, daje światło Apostołom: „Jego słuchajcie!”. Daje i nam na nasze zmagania i udręki. W tym blasku nabierają one nowego znaczenia, a ukażą się w pełnej prawdzie, gdy zostaną oświetlone tajemnicą zmartwychwstania.

TAJEMNICA V: Ustanowienie Eucharystii

A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im, mówiąc: „Bierzcie, to jest Ciało moje”. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, i pili z niego wszyscy. (Mk 14,22)

Oddajesz siebie, Panie Jezu, dziękując Ojcu, wielbiąc Go. Oddajesz całego siebie Ojcu i nam – całe Twoje Boże i człowiecze życie jest darem dla nas. Mówisz, „Czyńcie to na moją pamiątkę”, znajdziecie szczęście w oddaniu siebie.

TAJEMNICE BOLESNE

TAJEMNICA I: Modlitwa w Ogrójcu

[Jezus] począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: „Smutna jest dusza moja aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną”. (Mt 26,37-38)

Jezu, w smutku, w cierpieniu, modliłeś się sam w oddaleniu, a zarazem prosiłeś uczniów, żeby byli niedaleko i czuwali z Tobą. Pomagaj nam, Panie, byśmy umieli okazywać bliskość osobom cierpiącym, nie zostawiali ich w osamotnieniu i sami umieli poprosić, by ktoś był z nami, gdy cierpimy.

TAJEMNICA II: Biczowanie

Wówczas [Piłat] uwolnił Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie (Mt 27,26)

Zbierasz, Panie, ból, razy, które zadajemy Tobie i sobie nawzajem. Pozwalasz się biczować z miłości do nas, żeby uwolnić nas od zła i skierować ku dobru, ku miłości…

„Jezu mój, we krwi ran swoich, obmyj dusze z grzechów moich!”

TAJEMNICA III: Cierniem ukoronowanie

Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia, włożyli Mu na głowę. (Mt 15,17)

Urządzili sobie widowisko. Ukoronowali Cię, Jezu, cierpieniem. Bili i opluwali. Szydząc z Ciebie, przyklękali jak przed królem. Jak daleko może nas zaprowadzić nienawiść, pycha, brak współczucia? 

Na obrazie Brata Alberta „Ecce homo” zza Twojej głowy i na piersi przebija delikatne światło. Jesteś ukazany jako poraniony, oplątany sznurami Król, który jest bezbronną miłości. 

TAJEMNICA IV:  Dźwiganie krzyża

Kiedy Go wyszydzili, zdjęli z Niego płaszcz i założyli Mu Jego własne ubranie. Następnie poprowadzili Go na ukrzyżowanie. (Mt 27,31)

Jezus bierze krzyż na swe ramiona, krzyż, który dla otaczającego Go tłumu jest niechcianym znakiem cierpienia i klęski. Dla Jezusa jest to znak zgody na wypełnienie woli Ojca. To z tego krzyża spłynie wkrótce na wrogi świat Boża łaska, który zwycięży zło. 

Jezu, dziękujemy Ci, że uczysz nas, jak przejść przez doświadczenia, które po ludzku wydają się beznadziejne. 

TAJEMNICA V: Śmierć na krzyżu

Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: „Pragnę”. (J 19,28)

[On] z łaski Bożej zaznał śmierci za każdego człowieka. (Hbr 2,9)

Niepojęta, Panie, jest Twoja miłość, Twoje pragnienie ocalenia nas wszystkich! Każdego! Nie ma ani jednego człowieka, za którym nie tęskniłoby Twoje serce.

TAJEMNICE CHWALEBNE

TAJEMNICA I: Zmartwychwstanie

Wy będziecie się smucić, ale wasz smutek przemieni się w radość. (J 16,20)

Jezu, rozumiesz nasze smutki i tęsknotę za radości. Gdy żyłeś między nami, płakałeś nad Łazarzem, wzruszyłeś się, widząc w Nain matkę ze zmarłym synem, olała Cię zatwardziałość faryzeuszy i ranił krzyk: „Precz! Ukrzyżuj go!”. Twój smutek i ból już są przemienione, już przynoszą wielkie owoce! Zmartwychwstałeś i prowadzisz nas do Ojca, niewyobrażalnej radości. 

TAJEMNICA II: Wniebowstąpienie

W domu mego Ojca jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie i Ja jestem. (J 14,2-3)

Cały Ty, Panie Jezu, w tych słowach! Wszystko, co masz, jest do podzielenia z innymi… Skoro Ty, Jezu, jesteś w niebie, musi tam być pięknie i dobrze. Chcemy tak żyć, żeby być tam z Tobą!

TAJEMNICA III: Zesłanie Ducha Świętego

Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze. (…) On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. (J 14,16.26)

Ty, Jezu, dobrze nas znasz i wiesz, że stale potrzebujemy Twojej pomocy. Dlatego dajesz nam Ducha Wspomożyciela! W Ewangelii słyszymy, że leczyłeś wszystkie choroby i wszystkie słabości. Duch pouczy nas o wszystkim, przypomni wszystko, co powiedziałeś, i zostanie z nami na zawsze.

TAJEMNICA IV: Wniebowzięcie

Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś. (J 17,24)

Jezu, Twoją chwałą, Twoją dumą i radością jest miłość Ojca. Chcesz ją przekazać wszystkim, których On Ci powierzył. Tak wielka radość musiała być w niebie, gdy wziąłeś tam Maryję – Twoją niepokalaną Matkę!

TAJEMNICA V: Ukoronowanie

Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. (Mt 13,33)

Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. (Mt 20,25-26) 

Jezu, Twoja Mama, która wyrabiała ciasto na chleb w waszym domu, króluje w niebie. Jest wzorem królowania, które polega na służbie. Jakże piękne jest to królowanie! Niech będzie i dla nas przykładem, jak służyć człowiekowi!