SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

XI Rada Kapłańska Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II

Około 400 Rycerzy Jana Pawła II z Polski, Francji i Ukrainy wzięło udział w kulminacyjnym momencie XI Rady Kapłańskiej Zakonu, która miała miejsce w weekend 7-9 października w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski.

„Vivat Iesus! Totus Tuus!” – brzmiało wielokrotnie w miniony weekend w licheńskiej świątyni. Zawołanie Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II jest dla jego członków wyrazem gotowości, by oddawać chwałę Bogu i powierzać całe życie Maryi. Matce Bożej oddają się w macierzyńską niewolę, na wzór życia swojego patrona, św. Jana Pawła II. W bazylice odbyły się: ceremonia inwestytury kandydatów do zakonu, ceremonie promocji na kolejne stopnie rycerskie oraz przyjęcie kandydatów do korpusu kadetów.

– Rada Kapłańska jest corocznym świętem zakonu – wyjaśnia Jacek Skoczeń, Wielki Ceremoniarz i Legat Prowincjała Polski. – Spotykamy się, aby nadać pewien kierunek pracy duszpasterskiej i formacyjnej na nowy rok formacji. To okazja do podsumowania roku, zastanowienia się, jakie mamy plany rozwojowe, a przede wszystkim to okazja, by się spotkać, pobyć razem. Podczas Rady Kapłańskiej generał zakonu przedstawia swój raport. Wybierana jest także tzw. lektura patronalna, czyli jeden z dokumentów Ojca Świętego, w który będziemy się wczytywać, rozważać w ciągu najbliższego roku. W tym roku jest to List Apostolski św. Jana Pawła II „Mane nobiscum Domine”.

W spotkaniu wzięli udział: ks. kanonik Jarosław Glonek, kapelan generalny Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II, brat Krzysztof Wąsowski, generał zakonu, prowincjałowie Polski, Francji i Ukrainy, oficerowie generalni, komandorzy, wielcy rycerze oraz bracia wraz z małżonkami zwanymi po rycersku bratowymi.

W Polsce jest 1260 Rycerzy św. Jana Pawła II, 80 w Ukrainie, 60 na Filipinach oraz po 10 w Hiszpanii, Kanadzie i Francji. – W sobotnim spotkaniu wzięło udział około 400 osób z Polski, Francji i Ukrainy, a za pomocą internetu łączyli się bracia z Kanady, Hiszpanii i Filipin. W ciągu ostatniego roku przybyły nam 4 zagraniczne prowincje. Życie św. Jana Pawła II ciągle porywa mężczyzn, by być lepszymi ojcami dla naszych bliskich, żon, rodzin – podkreśla Jacek Skoczeń, dodając – Kobiety nas wspierają. Nasze żony, córki, wnuczki też biorą udział w życiu zakonu. Modlą się z nami. Są zapraszane, właściwie z mocy prawa przyjeżdżają na nasze niektóre spotkania. Są honorowane: brat generał funduje unikalny medalion, którym dekoruje bratowe roku, co odbyło się także w sobotę.

W sobotę uczestników Rady powitał ks. Adam Stankiewicz MIC, wicekustosz Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Wspominał wizytę patrona Zakonu, św. Jana Pawła II w Licheniu Starym, która miała miejsce w 1999 r. – Ojciec Święty mówił o tym sanktuarium, że to miejsce, które Maryja bardzo umiłowała, a każde sanktuarium jest domem Elżbiety, który nawiedza Matka Syna Bożego, by być blisko swego umiłowanego ludu – mówił ks. Stankiewicz.

Rozważania w swojej sobotniej homilii ks. Jarosław Glonek, kapelan generalny Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II skupił wokół przyjaźni. – Słowo przyjaźń straciło na wartości – zauważył – przyjaźń to coś więcej niż kumplostwo. Prawdziwa przyjaźń jest pewnym rodzajem miłości, która wymaga dojrzałości od człowieka. Wierny przyjaciel gotowy jest na wszystko. Ewangelia jest faktem. Chrystus nazwał nas swoimi przyjaciółmi. Nie w jakiejś przenośni, ale dosłownie. Jestem przyjacielem Boga, a mój Bóg jest moim przyjacielem.

– Wstąpiliście do tego zakonu, aby nie wałęsać się za byle kim, ale  by podążać za Janem Pawłem II i u jego boku uczyć się świętości. Ale też, by uczyć się przyjaźni – mówił kapelan generalny podkreślając, że ta droga ma ich prowadzić ku świętości.

Przed rozpoczęciem piątkowej wieczornej Mszy Świętej 6 kadetów dostąpiło zaszczytu promocji na II stopień rycerski (rycerz miłosierdzia) oraz III stopień rycerski (rycerz solidarności). W sobotę zaś przyjęto do zakonu 5 nowych braci, którzy otrzymali tytuł rycerza wiary, czyli I stopień rycerski.

Kandydaci otrzymali mantulle – płaszcz rycerski Zakonu św. Jana Pawła II, która ma być dla nich zbroją chroniącą przed złem i znakiem nowej drogi duchowej. W duchu pokory wypowiedzieli rotę ślubowania. Mając otwarte trzy palce wyciągniętej prawej ręki, przyrzekali m.in. wierność Bogu, Ojcu Świętemu i Ojczyźnie, wytrwanie w wierze oraz nauce świętego Kościoła, niesienie pomocy słabym i potrzebującym.

Po ślubowaniu zostały im nałożone pektorały, znak przynależności do zakonu oraz wręczono różańce, które są dla Rycerzy Jana Pawła II „swoistym mieczem”.

Przed rozpoczęciem sobotniej liturgii nastąpiło także przyjęcie trzech młodzieńców do korpusu kadetów. Kandydaci, za zgodą rodziców, rozpoczęli przygotowanie do rycerskiej drogi przyjmując szatę kadeta. Przynależność do korpusu nakłada na nich obowiązki pilności, sumienności i godnego zachowania, które przyrzekali wypełniać.

Odbyła się również ceremonia promocji na IV stopień rycerski, jakim jest patriotyzm.

 Istotą tego charyzmatu jest uczestnictwo w akcjach o charakterze patriotycznym, krzewienie w społeczeństwie wartości patriotycznych, cechowanie się szczególnym przywiązaniem do znaków i barw narodowych. Ponadto rycerze IV stopnia wykazują się duchowością maryjną – 26 rycerzy ślubowało dbać m.in. o dziedzictwo narodu polskiego i przekazywać je następnym pokoleniom uznając Matkę Bożą jako swoją hetmankę. Przyjęli ryngrafy z wizerunkiem Matki Bożej wybranym przez rycerza.

Na zakończenie sobotniej liturgii brat Krzysztof Wąsowski, generał zakonu, przypomniał, że księża marianie, są szczególnie bliscy zakonowi. Zgromadzenie wspiera pracę w chorągwi Matki Bożej z Lourdes oraz na warszawskim Marymoncie. W podziękowaniu za pomoc i gościnę wyróżnił ks. Stankiewicza, wicekustosza licheńskiego, ryngrafem kapelańskim z wizerunkiem św. Jana Pawła II, który jest najwyższym stopniem rycerskim.

Jak czytamy w regule, Zakon Rycerzy Jana Pawła II (Ordo Militiae Ioannis Pauli II), jest programem formacyjnym dla mężczyzn, katolików świeckich. Inicjatywa powstania Zakonu Rycerzy Jana Pawła II pojawiła się w środowisku polskich katolików świeckich i w swej intencji jest swoistym wotum wdzięczności za dar beatyfikacji umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawła II. Podstawowym celem Zakonu Rycerzy Jana Pawła II jest formacja katolickich mężczyzn świeckich na wzór Jana Pawła II (Karola Wojtyły), który niejednokrotnie swoim życiem dawał świadectwo męskości i świętości, pokazując, że te dwie wartości można połączyć na większą chwałę Bożą.

Relacja z ropoczęcia XI Rady Kapłańskiej Rycerzy św. Jana Pawła II

W Sanktuarium Maryjnym w Licheniu Starym rozpoczęła się dziś XI Rada Kapłańska czyli spotkanie Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II. Potrwa do najbliższej niedzieli, 9 października. Przed rozpoczęciem piątkowej wieczornej Mszy Świętej 6 kadetów dostąpiło zaszczytu promocji na II stopień rycerski (rycerz miłosierdzia) oraz III stopień rycerski (rycerz solidarności).

Promocja kandytatów na II i III stopień rycerski

Reguła Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II ustanawia cztery stopnie rycerskie: I – Wiara, II – Miłosierdzie, III – Solidarność, IV – Patriotyzm. Każdy z kandydatów ubiegający się o uzyskanie ww. stopni rycerskich musi wykazać się określonymi walorami i spełniać określone wymagania. Kandydat pragnący zostać rycerzem miłosierdzia musi uczestniczyć w rycerskich akcjach miłosierdzia, zachęcić co najmniej jednego kandydata, który zostaje przyjęty do Zakonu oraz kultywować nabożeństwo Koronki do Miłosierdzia Bożego. Z kolei kandydat pragnący uzyskać stopień rycerza solidarności, powinien uczestniczyć w akcjach w ramach pomocy bratniej, zachęcić co najmniej jednego kandydata, który zostaje przyjęty do Zakonu oraz w sposób szczególny celebrować nawiedzenie Najświętszego Sakramentu.

Podczas Mszy Świętej, której przewodniczył ks. Bogusław Binda MIC, przełożony licheńskiej wspólnoty księży i braci marianów, modlili się: kapelan generalny Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II,  ks. kanonik Jarosław Glonek, generał zakonu, brat Krzysztof Wąsowski, prowincjałowie Polski, Francji, Ukrainy, oficerowie generalni, komandorzy, wielcy rycerze oraz bracia wraz z małżonkami zwanymi po rycersku bratowymi.

Zakon Rycerzy Jana Pawła II (łac. Ordo Militiae Ioannis Pauli II) jest katolickim stowarzyszeniem publicznym wiernych zrzeszającym w swoich szeregach mężczyzn, którzy w ten sposób pragną podziękować za pontyfikat św. Jana Pawła II. Pierwsza chorągiew powstała 1 kwietnia 2011. Z kolei reguła zakonna została zatwierdzona 2 kwietnia 2012 roku przez arcybiskupa Henryka Hosera. Zgromadzenie ma za zadanie formację katolickich mężczyzn na wzór życia św. Jana Pawła II. Członkiem wspólnoty może zostać każdy pełnoletni mężczyzna katolik, zobowiązujący się przestrzegać reguły zakonnej.

Partager la publication