SANCTUAIRE
LA MÈRE DE NOTRE LICHEN
LA DOULOUREUSE REINE DE POLOGNE

DÉFILER VERS LE BAS

Rencontre des Familles avec Jésus dans la Maison Mère

Pierwsza niedziela sierpnia była w Licheniu dniem modlitwy za rodziny oraz dniem wsparcia licheńskiego hospicjum im. św. Stanisława Papczyńskiego

Spotkanie Rodzin z Jezusem w domu Matki odbyło się w Licheniu w pierwszą niedzielę sierpnia. W południowej Mszy Świętej przed Cudownym Obrazem Matki Bożej – Patronki szczęścia rodzinnego, wzięło udział ponad 4 tysiące osób. Modlono się, by rodziny były środowiskami wzrostu w wierze. Dziękowano za codzienne radości. Proszono o pomoc w trudnościach, zgodę i pojednanie, uzdrowienie, a przede wszystkim umocnienie w wierze. W modlitwie pamiętano także o poszkodowanych w sobotnim wypadku w Chorwacji – o wieczne zbawienie dla zmarłych, zdrowie dla rannych, pociechę i siły dla rodzin.
„Niech każda rodzina będzie domowym Kościołem umacnianym sakramentami, w którym będziesz obecny przez Słowo. Twoim błogosławieństwem umocnij słabych, wątpiących. Wzmocnij siły chorym. Udziel wzajemnej miłości małżonkom” – modlono się podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu, którym ks. Bogusław Binda MIC na zakończenie liturgii pobłogosławił obecnych.
– Mamy możliwość przyjść do Tej, która jest w stanie usłyszeć każdego z nas. Całe nasze życie jest pielgrzymowaniem, drogą do Ojca – tam, gdzie jest mieszkań wiele. Od Boga wyszliśmy i ku Bogu zmierzamy – mówił w homilii ks. Bogusław Binda MIC, przełożony licheńskiej wspólnoty zakonnej, który przewodniczył liturgii.
– Skoro Maryja mówi nam, by czynić wszystko, cokolwiek powie Jej Syn, najpierw trzeba to usłyszeć. Dziś prosimy Ducha Świętego o Jego obecność, byśmy nie otwierali serca na Jego Słowo. Te słowa są dla nas sprawdzianem. Jeśli kocham Boga prawdziwą miłością – nie boję się ich usłyszeć. W miłości nie ma lęku. Słyszymy: szczęśliwi, których Pan zastanie czuwających – oczekiwanie nie jest bezowocne. Mamy czekać tak, by nasze chrześcijaństwo było autentyczne. Oczekiwanie nie miałoby sensu, gdyby nie wiara. Te łaskę otrzymaliśmy na chrzcie świętym – mówił ks. Binda i zachęcał, by mieć otwarte uszy i serce.
– Warto zawierzyć i zaufać Panu Bogu. Gdy nasze życie nie będzie odniesieniem do Boga, będziemy szukać czegoś innego, co może dać zapewnienie, że życie ma sens. W Bogu mamy zaufać i powierzyć swoje życie, dom – podkreślał kapłan. Marianin przypominał, że to od Maryi mamy się uczyć pełnienia Bożej a nie swojej woli, a w dialogu z Bogiem potrzebujemy, by być stroną bardziej słuchającą i pozwalać Bogu do siebie mówić.
 
Podczas liturgii można było usłyszeć kameralny zespół smyczkowy Ad Libitum.
Po południu rodziny wraz z dziećmi zgromadziły się na placu przy dzwonnicy obok Domu Pielgrzyma “Betlejem”, gdzie odbyły się zabawy i animacje. Po Eucharystii wiele rodzin skorzystało z okazji wykonania wspólnego zdjęcia na schodach bazyliki licheńskiej.
 
Pierwsza niedziela sierpnia była w Licheniu także Dniem modlitwy i wsparcia Hospice pour eux. st. Stanisław Papczyński, które istnieje od 2009 roku. Placówka, do której trafiają osoby będące u schyłku ziemskiego życia ogłosiła nabór na Wolontariusza Opiekuńczego. Wszystkie osoby, które chcą bezinteresownie służyć chorym i cierpiącym u kresu życia, mogą zgłaszać się do Koordynatora Wolontariatu. We wrześniu planowane jest szkolenie dla kandydatów na wolontariusza. Szczegółowe informacje w Bureau d'accueil des pèlerins.

Partager la publication