SANCTUAIRE
LA MÈRE DE NOTRE LICHEN
LA DOULOUREUSE REINE DE POLOGNE

DÉFILER VERS LE BAS

Chór Bazyliki Licheńskiej podczas Pielgrzymki Muzyków Kościelnych na Jasną Górę

Chór Bazyliki Licheńskiej „Stabat Mater” poprowadził śpiew podczas 14. Pielgrzymki Muzyków Kościelnych na Jasną Górę, która odbyła się w sobotę, 18 listopada. W jasnogórskiej bazylice odbył się także koncert zespołu pod dyrekcją Jacka Hyżnego, organisty bazyliki licheńskiej.

Chór "Stabat Mater" w bazylice jasnogórskiej

– Przybywamy tu, aby dziękować Bogu za życie, za doświadczenie obecności Boga w tym życiu, dziękować za powołanie muzyka kościelnego. Jezus Chrystus, który wisiał na Krzyżu oddając swoje życie za grzeszników, by objawić Boże Miłosierdzie, jest prawdą która nie może być przezwyciężona – pisał w zaproszeniu na pielgrzymkę o. dr Nikodem Kilnar OSPPE, Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych przy KEP.
Licheńscy muzycy poprowadzili śpiew podczas nabożeństwa pokutnego oraz Mszy Świętej. Przy kontuarze tamtejszych organów zasiadł Paweł Opala, organista licheńskiej bazyliki. Tegoroczne prowadzenie śpiewu podczas pielgrzymki przez muzyków diecezji włocławskiej związane było z przeżywanym 900-leciem diecezji, w której aktualnie trwa peregrynacja Matki Bożej w znaku Jasnogórskiej ikony.

– Z Częstochowy wróciliśmy napełnieni Duchem i radością. Propozycja poprowadzenia śpiewów i wykonania koncertu w czasie Pielgrzymki Muzyków Kościelnych na Jasną Górę była dla nas wyróżnieniem. Ciężko pracowaliśmy, aby nie zawieść zaufania, którym obdarzyła nas Komisja ds. Muzyki Kościelnej, zapraszając do reprezentowania diecezji włocławskiej w czasie tego wydarzenia – stwierdzili licheńscy chórzyści.

Rozpoczynająca wydarzenie liturgia pokutna była bardzo ważnym punktem. Liczne przystępowanie do sakramentu Pokuty i Pojednania przez artystów stanowi świadectwo ich życia wiarą. Po nabożeństwie muzycy wysłuchali prelekcji „Qui bene cantat bis orat” (św. Augustyn). W trosce o duchowy kształt śpiewu w liturgii. Ks. dr Janusz Drewniak, przewodniczący Komisji ds. Muzyki Kościelnej w Diecezji Włocławskiej w swoim wykładzie zwrócił uwagę na właściwe liturgiczne spojrzenie na muzykę wykorzystywaną podczas nabożeństw w kościołach. Prelegent podkreślał, że muzyka nie jest dla liturgii oprawą, ale jej nieodzowną i integralną częścią, a piękno liturgii zależy od zaangażowania osób świeckich.

Centralnym punktem wydarzenia była Msza św. w jasnogórskiej bazylice. Liturgię pod przewodnictwem bpa Piotra Gregera, Przewodniczącego Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP oraz Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej KEP odprawili duszpasterze muzyków kościelnych. W homilii bp Piotr Greger podkreślał, że muzyka sakralna nie może utracić kontaktu z wiarą. – Muzyka kościelna, która utraci swoje umocowanie w wymiarze nadprzyrodzonym i nie będzie się zwracać ku Bogu, dozna poważnego okaleczenia, utraci swój pierwotny korzeń i właściwy dla niej posmak. Podczas Mszy Świętej Ksiądz Biskup zawierzył Matce Bożej wszystkich Muzyków Kościelnych w Polsce.

Jacek Hyżny, dyrygent chóru, podczas próby zespołu

– Głęboko przeżyliśmy nabożeństwo pokutne oraz Mszę Świętą pod przewodnictwem bp. Piotra Gregera. Wygłoszone przez niego słowo zapadło w nasze serca i jesteśmy za nie szczególnie wdzięczni. Śpiew w czasie Eucharystii w tak wyjątkowym miejscu był niezapomnianym przeżyciem – przyznała Kasia Rybarczyk, alt Chóru Bazyliki Licheńskiej.

Spotkanie zakończyło się uroczystym koncertem prowadzonym przez ks. Marcina Ziółkowskiego w wykonaniu zespołów diecezji włocławskiej: Chóru Bazyliki Licheńskiej oraz chóru Canto z Zespołu Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku pod dyrekcją Mariana Szczepańskiego. Koncert otworzył utwór „Bogurodzica” w wykonaniu włocławskiego chóru, którego obecni wysłuchali na stojąco. Licheński Chór „Stabat Mater” swój występ rozpoczął  utworem dominikańskiego kompozytora, Dawida Kusza OP – „Chwalcie Pana”. Muzycy zaprezentowali także „Matko Najświętsza” Henryka Mikołaja Góreckiego oraz  „Ubi caritas” francuskiego kompozytora, Maurice’a Durufle’a. Koncert zakończyło podniosłe „Alleluja” Gordona Younga.

W wydarzeniu uczestniczyli polscy dyrygenci, organiści, chóry, zespoły wokalno-instrumentalne oraz inne osoby dbające o piękno liturgii poprzez wykonywaną bądź komponowaną przez siebie muzykę. Hasłem pielgrzymki były słowa Credo: „Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół”. Pielgrzymki Muzyków Kościelnych mają na celu nie tylko spotkanie osób posługujących w różnych częściach kraju, ale także ich formowanie i poznawanie problemów, z jakimi spotykają się podczas posługi w kościołach.

Partager la publication