SANCTUAIRE
LA MÈRE DE NOTRE LICHEN
LA DOULOUREUSE REINE DE POLOGNE

DÉFILER VERS LE BAS

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny- bracia i księża marianie odnawiają śluby zakonne

Księża marianie, posługujący w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, obchodzą dziś swoje święto tytularne. Uroczystość Matki Bożej Niepokalanie Poczętej jest dla nich jednym z najważniejszych wydarzeń w ciągu roku. Maryja Niepokalanie Poczęta jest bowiem patronką mariańskiego zgromadzenia.​

Południowa Msza św. sprawowana w nawie głównej licheńskiej świątyni zgromadziła wspólnotę księży i braci marianów. Podczas Eucharystii zgromadzenie mariańskie powierzyło swoje życie oraz zakonną posługę Matce Bożej Niepokalanie Poczętej. Była to także okazja do uroczystego odnowienia trzech ślubów zakonnych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

Uroczystej Eucharystii przewodniczył przełożony licheńskiej wspólnoty ks. Bogusław Binda MIC, który podczas wygłoszonej homilii podkreślił, że każdy człowiek jest przez Boga powołany do świętości. A Maryja, jako jedyna, została poczęta bez grzechu.

Maryja otrzymała łaskę w chwili poczęcia. Skoro była napełniona Duchem Świętym, nie było w niej grzechu. Była niepokalana od samego początku. Dzięki temu jako pierwsza w dziejach mogła doświadczyć owoców, jakie ofiara Jezusa przyniosła każdemu z nas.

Kapłan podkreślił, że nieobce Jej były ludzkie odczucia, w tym ból i cierpienie. Jednak przez całe Swoje życie dała się prowadzić łasce Boga, i przyjmowała wszystko z cierpliwością, godnością i spokojem w sercu.

– Dziś możemy wpatrywać się w Maryję, która otrzymawszy od Boga niewyobrażalną łaskę, odpowiedziała na Jego wezwanie, mówiąc „fiat mihi secundum verbum Tuum”, co tłumaczymy na język polski jako: „niech mi się stanie według słowa Twego” (Łk 1, 38). Na wzór Maryi, każdy z nas jest powołany do świętości. Widzimy to na Jej przykładzie, gdy została poczęta bez grzechu pierworodnego.

Na koniec marianin zachęcał, abyśmy jako ludzie wierzący „nie uciekali od Boga ale uciekali się do Niego”, czego wyrazem będzie życie w łasce uświęcającej, bez grzechu. Abyśmy także świadomie mówili Bogu nasze codzienne “fiat”, będąc gotowymi na wszystko, czym On zechce nas obdarzyć lub gdziekolwiek zechce nas posłać.

Tuż po homilii wszyscy księża i bracia marianie uczestniczący w liturgii udali się do stopnia komunijnego, by w postawie klęczącej po raz kolejny w sowim życiu, w obecności przełożonego wspólnoty zakonnej, wypowiedzieć słowa formuły odnowienia ślubów zakonnych.

Zgromadzenie Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (marianie) jest najstarszym polskim męskim zgromadzeniem zakonnym, które przetrwało do czasów współczesnych. Zostało założone przez św. Stanisława Papczyńskiego w dniu 11 grudnia 1670 roku. W roku 1909 biskup wileński Jerzy Matulewicz zreformował i odnowił zakon. Mariańska duchowość w głównej mierze skupia się na szerzeniu kultu Niepokonalnego Poczęcia NMP oraz modlitwie wstawienniczej za dusze czyścowe. Poza tym Maryja Niepokalanie Poczęta jest patronką zgromadzenia, dlatego też dzień 8 grudnia, w którym Kościół w sposób szczególny otacza czcią Matkę Bożą Niepokalanie Poczętą, jest dla całego mariańskiego zgromadzenia wyjątkowym świętem. Obecnie marianie pracują i pełnią posługę w 17 krajach na całym świecie (w tym w Europie, Azji i obydwu Amerykach). Funkcję generała zgromadzania pełni ks. Andrzej Pakuła MIC, z kolei przełożonym polskiej prowincji jest ks. Tomasz Nowaczek MIC. W Polsce marianie posługują m.in. Warszawie, Zakopanem, Elblągu, Grudziądzu oraz w Licheniu, gdzie są gospodarzami tutejszego sanktuarium maryjnego.

Partager la publication