SANCTUAIRE
LA MÈRE DE NOTRE LICHEN
LA DOULOUREUSE REINE DE POLOGNE

DÉFILER VERS LE BAS

Wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi – nazwana przez Boga „Pełna Łaski”

Wdzięczność wobec Matki Bożej, która w imieniu ludzkości podczas zwiastowania przyjęła Jezusa dla naszego zbawienia, wyrażano podczas wieczornej liturgii w licheńskiej bazylice, w sobotę, 10 września.

Gdy idziemy do kogoś na imieniny najczęściej przynosimy kwiaty jako symbol naszej miłości wdzięczności i dobrych życzeń. Dziś chcemy obchodzić imieniny Matki Bożej. To długa choć może niezauważana przez lata tradycja. Początek składania kwiatów Matce Bożej w znaku licheńskiego wizerunku sięga pierwszej połowy XIX wieku. Pewien pobożny kowal z Izabelina, Tomasz Kłossowski, przechowywał w swoim domu obraz Matki Bożej, który widzimy tutaj w ołtarzu. Pod wpływem duchowego doświadczenia, głosu z głębi serca, który wzywał go, by oddał obraz do publicznej czci, by inni mogli oddawać cześć Matce Bożej w znaku tego obrazu, zabrał go ze swego domu. Zawiesił go na sośnie przy drodze wiodącej z Lichenia do Grąblina. To był moment, gdy zaczęła się publiczna cześć dla obrazu Matki Bożej Licheńskiej. Poprzez kwiaty, ozdabiając ten obraz wierni wyrażają swoją miłość do Matki Bożej

Obraz Matki Bożej Licheńskiej jest kopią wizerunku Matki Bożej z Rokitna (diec. gorzowska), którą wykonano pod koniec XVIII w.
Wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi (obchodzone 12 września) uczczono w Licheniu dwa dni wcześniej złożeniem bukietów przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej, litanią kwiatów oraz koncertem pieśni maryjnych.
 
– Gdy chcemy zrozumieć tajemnicę imienia Matki Bożej, poznać jej tożsamość i misję. Niezwykle ważne jest, byśmy pamiętali, kim jest dla nas Maryja. Czym zaznacza się Jej obecność i misja w Kościele, którą możemy odczytać w Jej imionach – podkreślał ksiądz Kustosza zauważając, że czytana podczas liturgii Ewangelia wymienia trzy imiona Maryi: Miriam (umiłowana przez Boga), „Kecharitomene” czyli „pełna łaski” – imię nadane przez Boga w czasie Zwiastowania oraz imię, które sama sobie nadała, „Służebnica Pana”. – To imię odkrywa tajemnicę relacji Maryi do Boga, po co została powołana do istnienia. Z tożsamości Maryi wypływa Jej misja, by służyć Bogu, Jezusowi i ludziom. Również i my mamy nieustannie odkrywać naszą tożsamość. Każdy z nas jest umiłowany przez Pana Boga, Jego ukochanym dzieckiem. Nie ma nikogo, kto byłby przez Niego nie kochany. Nie wolno nam o tym zapomnieć – mówił ks. Kumala.
 
– Bądź pochwalona Matko Boża pięknem stokrotek, oleandrów, nasturcji, lipowego kwiatu… pięknem ogrodów licheńskiego sanktuarium – modlono się Litanią kwiatów do Matki Bożej, która jest modlitwą serca, bukietem dobrych uczynków. Następnie bukiety z różnych odmian kwiatów umieszczono przed wizerunkiem Matki Bożej Licheńskiej. Kwiaty, jak co roku, przynieśli także parafianie i pielgrzymi, którzy chcieli wyrazić swoją miłość do Maryi.
Podczas Eucharystii, jak w każdą sobotę miało miejsce odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Swoje jubileusze świętowało 26 małżeństw, które po Mszy Świętej otrzymały dyplomy pamiątkowe i kopie Cudownego Obrazu.
 
Po liturgii odbył się koncert pieśni maryjnych zatytułowany „Jest jedno imię”. W wykonaniu Barbary Kaczor, organistki licheńskiej bazyliki. Wśród utworów można było usłyszeć m. in.: „Maryjo Licheńska” czyli Pieśń o objawieniach Matki Bożej Licheńskiej, „Bądź pozdrowiona, Matko Chrystusa”, „Wśród tylu dróg”, „Bądź pozdrowiona, łaski pełna Maryjo”.

Texte et photos : Service de presse du Sanctuaire

Partager la publication