SANCTUAIRE
LA MÈRE DE NOTRE LICHEN
LA DOULOUREUSE REINE DE POLOGNE

DÉFILER VERS LE BAS

Wzrastają we wspólnocie – rekolekcje Odnowy w Duchu Świętym

Członkowie kilkunastu wspólnot Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Włocławskiej, około 130 osób, uczestniczyło w rekolekcjach w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej w drugi weekend listopada.

Rekolektanci razem z całymi rodzinami rozważali temat „Wspólnota uczniów Jezusa”. Poszukiwali odpowiedzi na pytanie, w którym miejscu się znajdują przy Jezusie – wśród przysłuchującego się tłumu, uczniów czy apostołów. Usłyszeli zaproszenie do podążania za Chrystusem, życia zgodnie z Bożą wolą. Był to także czas uwielbiania Boga.

– Jesteśmy jak jedna wielka rodzina, w której oprócz wzrastania w wierze, kształtują się dobre relacje i budują przyjaźnie. Rekolekcje są dla nas czasem nawracania i rozwiązań w codziennych trudnościach – opowiadała Beata Wróblewska, lider wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym z Włocławka.

– To głębsze wejście w zadaną przez Boga misję, którą najczęściej jest służba bliźniemu i Kościołowi. Podczas rekolekcji wybrzmiało, że każdą zmianę, której chcielibyśmy dokonać, musimy zacząć od siebie. Krocząc za Jezusem razem czujemy się bezpiecznie, otoczeni Jego miłością i miłością braterską. Rekolekcje to zawsze piękny, błogosławiony czas dla wspólnot i dla każdego z osobna – dodaje. Członkowie wspólnoty zbliżają się do Chrystusa dzięki Bożej mocy, prowadzeniu kapłanów i wzajemnemu wsparciu.

Do uczestnictwa w spotkaniach wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym Natalię Michalak zachęcił ks. Krzysztof Antczak w czasie przygotowania do sakramentu bierzmowania. – Wspólnota, do której zostaliśmy rodzinnie powołani, jest odskocznią od codziennych obowiązków. Spotkania pozwalają mi odpocząć, bo na co dzień opiekuję się dziećmi w domu. Dodają motywacji, siły i cierpliwości, które są mi teraz bardzo potrzebne – przyznała Natalia Michalak, która przyjechała na rekolekcje z trzypokoleniową rodziną. – Dzięki wspólnocie zauważamy Bożą łaskę w małych rzeczach. Zawierzamy naszą rodzinę, wszelkie trudności Bogu, a to przynosi pokój w sercu. Mamy nadzieję, że nasze dzieci również poznają piękne oblicze Kościoła i wybiorą swoją drogę powołania. Nie chcą wyjeżdżać z rekolekcji – mówił Łukasz Michalak, który zaprosił do wspólnoty swoją mamę. – Dołączyłam, bo pokochałam Jezusa, który prowadzi w codzienności, a przede wszystkim uczy mnie miłości do najbliższych. Te łaski, których doświadczamy każdego dnia, umacniają całą moją rodzinę, męża i pozostałe dzieci. Pan Bóg pokierował nas do tej wspólnoty, czujemy się jedną wielką rodziną. Podczas rekolekcji Pan Bóg zapala nas miłością, posyła i daje ogromną radość – mówi Elżbieta Michalak.

 

Agnieszka Warmińska, diecezjalna koordynator wspólnoty Odnowa w Duchu Świętym, odnalazła we wspólnocie swoje miejsce w Kościele. – Mogę wiele czerpać ze wspólnoty. Motywuje mnie do poprawy i zmian. Rekolekcje w licheńskim sanktuarium uporządkowały przemyślenia, jaka jest moja rola we wspólnocie i utwierdziły mnie w tym, że jestem w niej potrzebna – stwierdziła Agnieszka Warmińska.

 

W tej wspólnocie wzrastało powołanie do kapłaństwa ks. Dominika Stempina, a w ubiegłym roku został koordynatorem Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Włocławskiej. – Wspólnota motywuje mnie do różnych dodatkowych działań w parafii, ale także do pracy nad sobą. Rekolekcje podejmowały temat wspólnoty – rolą kapłana jest towarzyszenie, ale też branie odpowiedzialności za członków wspólnoty, którzy również przychodzą z różnymi trudnościami. Staramy się być dla siebie wsparciem, choć wspólnota nie pełni funkcji terapii. Czujemy się jak rodzina – przyznał.

W diecezji włocławskiej funkcjonuje kilkanaście wspólnot Odnowy w Duchu Świętym m.in. we Włocławku, Koninie, Kole, Izbicy, Zduńskiej Woli i Sieradzu. Wspólnoty mają różne charyzmaty: modlą się za kapłanów, o powołania kapłańskie czy za młodzież.

Partager la publication